خانه / اخبار آزمون ها / آزمون دكتراي تخصصي / آزمون دکتری در گذر زمان

آزمون دکتری در گذر زمان

آزمون دکتری در گذر زمانپنج دوره از نمایش اولین آزمون نیمه متمرکز دکتری در ایران می گذرد. پذیرش دانشجوی دکتری به عنوان یکی از ملاک های ارزیابی کیفیت دانشگاه ها، در پنج دوره خود همواره با تغییرات پی در پی روبرو بوده می باشد که در بن بست آزمون دکتری از اجرا تا واقعیت با تغییرات در آزمون دکتری ۹۳ و همچنین ۹۴ به آن هم پرداختیم.

سال شمسی ۸۹ آیین نامه ای از سوی کامران دانشجو وزیر علوم وقت صادر شد که بر اساس آن هم دانشگاه ها موظف شدند پذیرش دانشجوی دکتری را بر اساس آزمون نیمه متمرکز نهاد سنجش و همچنین مصاحبه دانشگاه ها تغییر دهند.

در آن آیین نامه یادآور شده بود که آخرین آیین نامه آموزشی دوره دکتری که از سال شمسی ۱۳۸۴ بدان استناد می شد ، مورد تجدید نظر قرار گرفته می باشد و همچنین به منظور رعایت عدالت آموزشی آن شیوه پذیرش از سال شمسی تحصیلی ۹۰ – ۹۱ اعمال می می شود.

پیش از آن هم دانشگاهها به صورت مستقل و همچنین بر اساس سرفصل هایی که از سوی تیم های آموزشی مشخص کردن می شد در زمان های متفاوتی از همدیگر آزمون برگزار می کردند و همچنین بعد از آن هم نیز مصاحبه های شفاهی و همچنین بررسی کردن فعالیت های علمی داوطلب را انجام می دادند به گونه ای که یک داوطلب در یک رشته مجبور بود در صورتی که رشته مورد نظرش در چند دانشگاه ارائه می شد، در چند دانشگاه امتحان دهد.

ولی باید توجه داشت از سال شمسی ۸۹ که مقرر شد اولین دوره آزمون برگزار می شود موجی از موافقت ها و همچنین مخالفت ها آغاز شد. دانشگاهها نگران خدشه دار شدن استقلال خود و همچنین داوطلبان خوشحال از نمایش متمرکز و همچنین رهایی از رفت و همچنین آمدهای خیلی زیاد.

ثبت نام اولین آزمون نیمه متمرکز دکتری سال شمسی ۹۰ بهمن ماه ۸۹ انجام شد. آن آزمون در ۹ تیم آزمایشی در ۲۵ فروردین ماه ۹۰ با رقابت ۱۳۰ هزار و همچنین ۹۰۰ فرد یا شخص در ۹ تیم و همچنین ۱۰۷ کد رشته در ۳۲ شهرستان ایران و همچنین ۶۱ حوزه امتحانی برگزار شد . در آن دوره سهم آزمون کتبی نهاد سنجش در محاسبه امتیاز داوطلب در آن آزمون ۸۰ قسمت و بخش و همچنین سهم سوابق تحصیلی در محاسبه امتیاز داوطلب در آن آزمون هم ۲۰ قسمت و بخش بود.

۸۶ دانشگاه مجری پذیرش دانشجوی دکتری ۹۱- ۹۰ بودند و همچنین ظرفیتی معادل ۵ هزار و همچنین ۴۳۱ فرد یا شخص جهت آن هم درنظر گرفته شد. در آن دوره پاسخ به سئوالات آزمون استعداد تحصیلی و همچنین سه رشته ریاضی، آمار و همچنین فنی – مهندسی به صورت پاسخ کوتاه بود. آزمون زبان و همچنین استعداد تحصیلی در صبح و همچنین آزمون دروس اختصاصی در بعدازظهر آن هم روز انجام شد.

در آن هم زمان دست یار آموزشی وقت وزارت علوم تاکید کرد که ارزیابی داوطلبان دکتری بر اساس مصاحبه و همچنین سوابق توسط دانشگاهها انجام می گیرد و همچنین وزارت علوم به دنبال حفظیات نیست و همچنین غربالگری عام بر اساس توانمندی های عمومی و همچنین معدل جهت معرفی بهترین ها به دانشگاه ها می باشد.

نادری منش خاطرنشان کرد در کمیته ای نظرات و همچنین اعتراضات دانشجویان در مورد آزمون دکتری از طریق ایمیل مورد بررسی کردن قرار می گیرد . تشکلهای دانشجویی از آن طرح حمایت کردند و همچنین کمیسیون آموزش و همچنین تحقیقات مجلس شورای اسلامی و همچنین کمیسیون مشورتی شورای انقلاب فرهنگی آن طرح را اثبات و یا تایید و همچنین تشخیص دادند که در شرایط موجود آن بهترین روش نمایش آزمون دکتری می باشد.

در آن هم زمان جهت اولین بار دو دانشگاه تهران و همچنین فردوسی مشهد اقدام به پذیرش دانشجوی دکتری در دوره شبانه و همچنین با اخذ شهریه کردند. در اولین دوره کلیه دروس امتحانی شامل ضرایب یکسان بودند و همچنین افرادی که معدل آنان کمتر از ۱۴ بود حق ثبت نام و همچنین شرکت در آن آزمون را نداشتند. داوطلبان حق انتخاب ۵۰ کد رشته محل را داشتند.

در سال شمسی ۸۹ اعلام شده بود که در سال شمسی ۹۰ دو آزمون سراسری دکتری برگزار خواهد شد. یک آزمون در فروردین ماه و همچنین غیره ای در آذرماه آن هم سال شمسی و همچنین بازهم یک آزمون در سال شمسی ۹۰ برگزار شد. در آن هم زمان گفته شد که به دلیل تأخیر در تدوین آیین نامه دو آزمون و همچنین دو بار پذیرش برگزار نشده و همچنین ولی باید توجه داشت جهت پذیرش دانشجوی دکتری در سال شمسی ۹۲-۹۱ دو بار آزمون برگزار می می شود. آن اتفاق هرگز رخ نداد.

حاشیه های اولین آزمون دکتری و همچنین ماجرای یک دستور شبانه !

نتایج ابتدایی و اولیه کنکور دکتری اعلام ‌شد و همچنین بعد از آغاز مصاحبه ها و همچنین اعلام هزینه های مصاحبه نارضایتی داوطلبان آغاز شد. آن بار داوطلبانی که در ۵ محل معرفی شده بودند بایستی و حتما به ۵ دانشگاه می رفتند و همچنین ۵ بار هزینه مصاحبه پرداخت می کردند. با آن حال در آن میان دانشگاه تهران با هزینه دوبرابری مصاحبه تا مدت ها نقل محافل دانشگاهی شده بود.

ولی باید توجه داشت حاشیه اصلی بعد از اعلام نتایج اولین آزمون رخ داد ! بعد از معرفی ۱۵ هزار فرد یا شخص از میان ۱۳۱ هزار داوطلب آزمون دکتری سال شمسی ۹۰ به دانشگاهها اعلام شد که حدود ۶ هزار فرد یا شخص پذیرش می شوند ولی باید توجه داشت احمدی نژاد ریاست جمهور وقت در جلسه ای فوق العاده شورای عالی انقلاب فرهنگی در تیرماه ۹۰ بعد از ارائه به گفته آزمون نیمه متمرکز دکتری اعلام کرد که ظرفیت پذیرش بایستی و حتما اضافه می شود و همچنین حکومت هم امکانات مادی و همچنین هزینه‌های افزایش ‌دانشجویان ‌دکتری را فراهم می‌کند.

آن اتفاق منجر به پذیرش اکثرا و بیشتر دانشجو شد در حالی که دانشجوی دکتری شرایط آموزشی متفاوتی با دانشجویان کارشناسی و همچنین کارشناسی ارشد دارد و همچنین بایستی و حتما هر استاد بتواند راهنمایی یک تا سه دانشجو را به دست گیرد و همچنین اکثرا و بیشتر اساتید ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری آنها تکمیل بود. آن اتفاق همچنین و علاوه بر آنکه شوکی به دانشگاهها وارد کرد شرایط نمایش آزمون را هم تحت تاثیر قرار داد.

مقرر شد تعداد داوطلبان آزمون دکتری که جهت مصاحبه معرفی شده بودند به ۲۰ هزار فرد یا شخص افزایش یابد و همچنین ظرفیت نهایی پذیرش دانشگاه‌ها نیز جهت آن هم سال شمسی به ۱۰ هزار فرد یا شخص برسد. به همین منظور مرحله ای به عنوان تکمیل ظرفیت جهت کنکور دکتری در نظر گرفته شد. همزمان با آن پیشامد جدید دوباره منابع آزمون بازنگری می شود ولی باید توجه داشت شیوه آزمون جهت سالهای بعدی استمرار یابد.

با وجود آنکه احمدی نژاد به عنوان ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی وعده داده بود که حکومت هزینه افزایش ظرفیت دکتری را تامین می کند ولی باید توجه داشت دانشگاهها در برابر آن افزایش ظرفیت همچنان با کمبود امکانات آموزشی و همچنین پژوهشی مواجه بودند.

آغاز تغییرات آزمون دکتری با خارج شدن آزمون از حالت عمومی

ثبت نام جهت دومین آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال شمسی ۹۱ در بهمن ۹۰ انجام شد در حالی که گفته می شد قرار می باشد دو آزمون برگزار می شود. آن بار با افزایش تعداد کدرشته ها، آزمون در ۲۸۵ کد رشته امتحانی در ۹ تیم آموزشی در ۲۵ فروردین ماه ۹۱ برگزار شد.

رقابت ۱۷۸ هزار و همچنین ۴۲۷ داوطلب در کنکور دکتری ۹۱ نشان از افزایش ۳۵ درصدی تعداد داوطلبان می داد. افزایشی که به نظر می رسید سد کنکور را از پیش پای دیپلمه ها برداشته و همچنین به پیش پای فوق لیسانس ها گذاشته می باشد.

دکتر محمدحسین سرورالدین ریاست وقت نهاد سنجش در مورد دومین آزمون نیمه متمرکز دکتری که در سال شمسی ۹۱ برگزار شد گفت: مهمترین تفاوت آن دوره نسبت به دوره اول آن می باشد که در اولین دوره اکثرا و بیشتر آزمون عمومی بود ولی باید توجه داشت آزمون آن دوره اختصاصی شده می باشد. جهت هر یک از ۲۸۵ کد رشته ۵ درس و همچنین در مجموع جهت حدود ۱۵۰۰ درس طراحی سئوال انجام شد.

او همچنین خاطرنشان کرد: آزمون سراسری (آزمون کتبی به همراه معدل) با ضریب یک و همچنین مصاحبه دانشگاه با ضریب دو محاسبه شده و همچنین در نهایت آن دو نمره با هم جمع می می شود و همچنین تقسیم بر سه شده و همچنین نمره نهایی داوطلب را تشکیل می دهد. در دوره قبلی، داوطلبان در زمان ثبت نام رشته و همچنین دانشگاه مورد نظر خود را انتخاب می کردند ولی باید توجه داشت در آن دوره بعد از اعلام پس نتیجه آن می شود که ابتدایی و اولیه و همچنین نشر کارنامه، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته، می توانند کد رشته – دانشگاه مورد نظر خود را انتخاب کنند.

از آن تعداد ۷۰ هزار و همچنین ۴۹۸ فرد یا شخص معادل ۳۹.۵۱ قسمت و بخش داوطلبان زن و همچنین ۱۰۷ هزار و همچنین ۹۲۶ فرد یا شخص معادل ۶۰.۴۹ داوطلبان مرد بودند. در آن آزمون ضریب زبان انگلیسی ۲، ضریب استعداد تحصیلی یک و همچنین ضریب مجموعه دروس اختصاصی به عنوان یک ماده امتحانی ۴ در نظر گرفته شده بود. معرفی ابتدایی و اولیه داوطلبان به صورت سه برابر و همچنین ۸۰ قسمت و بخش نمره آزمون کتبی و همچنین ۲۰ معدل کارشناسی و همچنین کارشناسی ارشد (معدل های تراز شده) و همچنین سهمیه داوطلبان صورت گرفت.

حاشیه هایی که از آزمون دکتری جدا نمی شد

ولی باید توجه داشت دومین آزمون دکتری هم بدون حاشیه نبود. به دلیل شکل نمایش آزمون که قستی از سئوالات بایستی و حتما در صبح و همچنین قستی دیگر بایستی و حتما در بعدازظهر پاسخ داده می شد موضوع ناهار جهت داوطلبان و همچنین دانشگاه ها به یک موضوع حاشیه ای بدل شده بود. به عنوان مثال، داوطلبان یک حوزه گفته بودند که از ناهار خبری نبود ! و همچنین در حوزه غیره ای ژتون مجانی و رایگان داده شده بود و همچنین در حوزه غیره ای ۲۵۰۰ تومان پول ناهار گرفته شد!

نتایج دومین دوره کنکور نیمه متمرکز دکتری سال شمسی ۹۱ هم در شهریورماه ۹۱ اعلام شد و همچنین آن بار بعضی از دانشگاه ها نمرات مصاحبه بعضی داوطلبان را خیلی زیاد کم اعلام کرده بودند. در آن دوره حدود ۹ هزار فرد یا شخص در دوره دکتری پذیرفته شدند ولی باید توجه داشت همچنان مراحل تکمیل ظرفیت برقرار بود.

سومین دوره آزمون دکتری ؛ همچنان ادامه تغییرات

با آنکه گفته شد که آزمون دکتری نیمه متمرکز ۹۲ بدون هیچ گونه دگرگونی و تغییری و همچنین مثل سال شمسی قبل برگزار خواهد شد ولی باید توجه داشت در اولین قدم آن آزمون در شکل نمایش با تغییر مواجه شد. ابتدا شایعه شد که شرکت در آزمون زبان دکتری الزامی نیست که از سوی نهاد سنجش تکذیب شد که داوطلب بایستی و حتما هر دو قسمت و بخش تخصصی و همچنین زبان و همچنین استعداد تحصیلی را پاسخ دهد.

آن بار رقابت میان ۲۱۷ هزار داوطلب بود که نسبت به دوره قبل افزایش ۳۹ هزار و همچنین ۴۱۳ نفری داشت. آزمون نیز به جای فروردین ماه در ۱۸ اسفندماه ۹۱ برگزار شد ولی باید توجه داشت همچنان فاصله چند ساعته میان آزمونهای صبح و همچنین عصر گله داوطلبان را به همراه داشت. حاشیه دیگر آن آزمون فرم های نظرسنجی بود که از داوطلبان دکتری در خصوص تاثیر مصاحبه جهت پذیرش دکتری با مقدار و اندازه و میزان کمتر از ۲۵ قسمت و بخش، بین ۲۵ تا ۵۰ قسمت و بخش، بیش از ۵۰ قسمت و بخش و همچنین ۱۰۰ قسمت و بخش پرسیده شده بود.

ظرفیت در آن دوره ۲۵ قسمت و بخش نسبت به سال شمسی قبل افزایش یافت و همچنین بعد از اعلام نتایج مشخص شد که ۹۹۵۱ فرد یا شخص پذیرفته شدند.

آزمون دکتری ۹۳ ؛ آن بار آزمون در یک نوبت و همچنین تغییرات سهم مصاحبه و همچنین کتبی

کنکور نیمه متمرکز دکتری سال شمسی ۹۳ دانشگاههای کشور ۱۶ اسفندماه با شرکت ۲۴۰ هزار و همچنین ۳۶۷ داوطلب در یک نوبت امتحانی برگزار شده است.از آن تعداد ۱۰۲ هزار و همچنین ۲۳۴ فرد یا شخص زن و همچنین ۱۳۸ هزار و همچنین ۱۲۷ فرد یا شخص مرد بودند. آمار داوطلبان آزمون دکتری سال شمسی ۹۳ نسبت به آمار داوطلبان سال شمسی ۹۲ تعداد ۲۲ هزار و همچنین ۴۹۵ فرد یا شخص افزایش داشت. ظرفیت پذیرش دوره دکتری نیمه متمرکز سال شمسی ۹۳ تعداد ۱۱ هزار و همچنین ۴۹۶ فرد یا شخص اعلام شد که نسبت به سال شمسی قبل آن هم حدود ۱۵۰۰ فرد یا شخص افزایش داشت. نتایج در مردادماه ۹۳ اعلام شد.

تغییر غیره ای که آزمون سال شمسی ۹۳ داشت آن بود که کنکور دوره دکتری نیمه متمرکز سال شمسی ۹۳ جهت پذیرش دانشجو در ۸ تیم آموزشی و همچنین ۲۶۷ کد رشته امتحانی بود و همچنین جهت پردیس های دانشگاهها یا آن هم پذیرش پولی آزمون جداگانه ای برگزار شد.

دربار جزئیات نمره دهی آزمون دکتری سال شمسی ۹۳ در قسمت و بخش کتبی و همچنین سوابق علمی تغییراتی داشت که در نهایت مشخص شد۷۰ قسمت و بخش مجموع سوابق علمی شامل سوابق آموزشی، سوابق پژوهشی و همچنین مصاحبه حضوری در دانشگاه درنظر گرفته شد. آن سوابق علمی از سوی دانشگاه در پارامترای متنوع و گوناگون و مختلف و همچنین در فرم های مخصوص طراحی شد و همچنین بر اساس آن هم نمره دهی صورت گرفت به آن ترتیب کتبی با وجود ۳۰ قسمت و بخش نمره در غربال اشخاص تاثیر گذار بود.

بعد از آن هم اشخاص معرفی شده بایستی و حتما مجموع ۱۰۰ درصدی نمره خود را به صورت ۳۰ قسمت و بخش نمره آزمون کتبی و همچنین ۷۰ قسمت و بخش نمره سوابق علمی کسب می کردند که ۷۰ قسمت و بخش نمره سوابق عملی هم به صورت ۲۱ قسمت و بخش مصاحبه حضوری، ۲۱ قسمت و بخش سوابق آموزشی و همچنین ۲۸ قسمت و بخش سوابق پژوهشی بود.

مهمترین تغییرات آزمون دکتری سال شمسی ۹۴

ولی باید توجه داشت دکتر ابراهیم خدایی ریاست نهاد سنجش آموزش کشور با اشاره به تغییرات مهم در آزمون دکتری سال شمسی ۹۴ گفت: آزمون امسال در قسمت و بخش ارزیابی دانشگاه ها با تغییراتی مواجه شده می باشد که استقلال مورد مستلزم و نیاز دانشگاه ها در پذیرش دانشجوی دکتری را تامین می کند. نسبت به سال شمسی قبل دو تغییر عمده در پذیرش آزمون نیمه متمرکز دکتری بر اساس آیین نامه جدید بوجود آمده می باشد که یکی مرتبط به شیوه نامه اجرایی دانشگاه ها می باشد و همچنین دیگر آنکه ساخته یا ایجاد حد نصاب در اختیار دانشگاه قرار گرفته می باشد.

او همچنین یادآور شد: شیوه نامه نمره گذاری جهت قسمت و بخش مصاحبه و همچنین بررسی کردن سوابق علمی، آموزشی و همچنین پژوهشی داوطلبان آزمون دکتری پیش از آن پیشنهادی بود و همچنین اکنون بر اساس آیین نامه جدید الزام آور شده می باشد. دانشگاه ها بایستی و حتما بر اساس آن شیوه نامه نمره گذاری کنند. ضمن آنکه دانشگاه می تواند جهت نمره مصاحبه حد نصاب مشخص کردن کند. در واقع آن اختیار را دارد که نمرات زیر ۲۰ یا ۳۰ را نمی پذیرد. نمرات نیز در اینجا مجموع آزمون کتبی، مصاحبه و همچنین سوابق علمی، آموزشی و همچنین پژوهشی داوطلب محسوب می می شود.

او همچنین در مورد سهم آزمون کتبی در مجموع پذیرش نیمه متمرکز دکتری دانشگاه ها و همچنین مراکز علمی گفت: سهم آزمون ها همچون سال شمسی قبل می باشد به آن ترتیب که ۳۰ قسمت و بخش نمره را مجموع آزمون کتبی و همچنین معدل های کارشناسی و همچنین کارشناسی ارشد تشکیل می دهند که آزمون کتبی در آن میان ۸۰ قسمت و بخش نمره و همچنین مجموع معدل ها ۲۰ قسمت و بخش آن هم نمره را تشکیل خواهند داد. ۷۰ قسمت و بخش باقی مانده نیز مجموعی از مصاحبه، بررسی کردن سوابق علمی، کتاب، مقاله و همچنین سایر سوابق آموزشی و همچنین پژوهشی داوطلب می باشد.

مجلس هم رای به تغییرات جهت آزمون دکتری داد!

طرح سنجش و همچنین پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی که اکنون به صورت یک فوریتی در مجلس مطرح شده می باشد نیز نگاهی به نظام واحدی جهت سنجش در دوره های ارشد و همچنین دکتری دانشگاه ها دارد.

رضا صابری عضو کمیسیون آموزش که طراح آن طرح می باشد در آن باره می گوید: جهت حوزه تحصیلات تکمیلی و همچنین دوره های کارشناسی ارشد و همچنین دکتری طرح و همچنین قانون ویژه ای وجود نداشت و همچنین همین پیشامد جدید موجب شده بود که پذیرش در آن دوره ها به روشهای گوناگون انجام می شود و همچنین تغییرات بسیاری هم داشت که موجب نگرانی داوطلبان را فراهم کرده بود. آن طرح به منظور ساخته یا ایجاد نظام واحد جهت سنجش به صحن علنی مجلس ارائه شد که فوریت آن هم به تصویب رسیده می باشد.

او همچنین افزود: بایستی و حتما ۳.۵ قسمت و بخش دانشجویان کشور در مقطع تحصیلات دکتری پذیرش شوند، یعنی از ۳۰ قسمت و بخش مورد نظر در افق ۱۴۰۴ ، ۱۱ قسمت و بخش بایستی و حتما به مقطع دکتری راه‌ یابند به همین خاطر طرح سنجش و همچنین پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی به آن پیشامد جدید پاسخ می دهد.

شیوه پذیرش دکتری در ایران با وجود آن تغییرات همواره مورد انتقاد دانشگاهیان بوده می باشد. بعضی از داوطلبان از شرایط مصاحبه ها ناراضی خواهند بود و همچنین بعضی دیگر شرایط آزمون کتبی را نامتوازن با تحصیل یک دانشجوی دکتری می دانند و همچنین معتقدند شیوه کنکور شیوه مناسبی نیست. در آن میان بعضی از اساتید معتقد خواهند بود که دانشجوی دکتری که بایستی و حتما مدت زمان بسیاری را بر روی یک پروژه وقت بگذارد با آن شیوه به خوبی غربال نمی می شود و همچنین ممکن می باشد تنها به صرف چند تست در رشته خود قبول می شود.

در آن میان بعضی اساتید و همچنین مسئولان دانشگاهی معتقد خواهند بود که بایستی و حتما بخشی از آزمون به صورت متمرکز باشد تا دانشگاهها بتوانند انتخاب بهتری از میان داوطلبان داشته باشند. در همین حال هم بعضی از داوطلبان معتقد خواهند بود که هنوز هم بسیاری از دانشگاهها به داوطلبان فارغ التحصیل از دانشگاه خود اهمیت بیشتری می دهند و همچنین سعی در پذیرش آن هم اشخاص دارند.

البته به نظر می رسد که نظرسنجی ها و همچنین تغییرات مداوم سعی شده می باشد که حقوق داوطلبان و همچنین در عین حال استقلال دانشگاهها را خدشه دار نکند ولی باید توجه داشت بازهم خیل عظیم داوطلبان که هر روز هم در حال افزایش خواهند بود درخواست های متنوع تری از نظام آموزش عالی دارند.

نقطه غیره ای که شیوه پذیرش دکتری و همچنین روند آن موضوع را در دانشگاهها مورد توجه قرار می دهد کمبود امکانات آموزشی و همچنین پژوهشی و همچنین محدودیت ظرفیت دانشگاه ها می باشد که موجب می می شود اشخاص بسیاری پشت در دکتری بمانند.

بازگشت به پیشنهاد سال شمسی ۸۹ نهاد سنجش

دکتر ابراهیم خدایی ریاست نهاد سنجش در گفتگو با روزنامه نویس و خبرنگار مهر در مورد تغییراتی که گفته می می شود در آزمون دکتری رخ خواهد داد گفت: همانطور که می دانید سال شمسی ۸۹ نهاد سنجش طرحی کارشناسی را پیشنهاد داده بود که بر اساس آن هم قرار بود نهاد سنجش آزمون دکتری را به صورت عمومی (GRE) برگزار کند و همچنین در نهایت کارنامه ای را در اختیار دانشگاهها قرار دهد.

خدایی افزود: آن هم زمان مقرر شده بود که آزمون دوبار در سال شمسی در بهار و همچنین فصل برگ ریزان پاییز برگزار می شود ولی باید توجه داشت بنا به دلایلی آن اتفاق رخ نداد و همچنین آزمون دکتری به سمت آزمون متمرکز و همچنین اختصاصی رفت. در حال حاضر تعداد رشته های آزمون دکتری ۲۴۳ رشته می باشد که تقریبا دو برابر تعداد رشته ها در کارشناسی ارشد می باشد بنابراین آزمون گسترده ای می باشد.

ریاست نهاد سنجش گفت: در نهایت اراده و تصمیم راسخ گرفته شده که به آن هم پیشنهاد ابتدایی و اولیه نهاد سنجش که کارشناسی هم شده بود برگردیم و همچنین آزمون به صورت عمومی و همچنین بیش از یک بار در سال شمسی برگزار می شود. به آن ترتیب کارنامه داوطلب در آن آزمون در اختیار دانشگاه ها قرار می گیرد و همچنین دانشگاه ها نقطه برش خود را به داوطلبان اعلام می کنند و همچنین پذیرش بر اساس آن هم صورت می گیرد.

نمایش دوبار در سال شمسی آزمون دکتری منوط به تصویب وزارت علوم

او همچنین افزود: آن آن هم نقطه ای می باشد که ما به دنبال آن هم هستیم یعنی سنجش از پذیرش جدا می شود. از سوی دیگر تکرار آزمون در سال شمسی مزیت های متعددی به همراه دارد هم هنگام و زمانی که تکرار می می شود استرس را کاهش می دهد و همچنین هم اعتباربخشی آن هم بهتر صورت می گیرد.

خدایی تاکید کرد: البته موضوع نمایش آزمون دوبار در سال شمسی و همچنین سایر تغییرات مشروط به تصویب و همچنین ابلاغ وزارت علوم می باشد. بحث ما آن می باشد که زمان نمایش و همچنین تغییرات در مواد امتحانی بعد از آنکه به قطعیت برسد در بهترین زمان اجرا به صورت مناسب اطلاع رسانی می می شود.

آزمون دکتری در گذر زمان تغییرات آزمون دکتری در ایران

آزمون دکتری در گذر زمان ( تغییرات آزمون دکتری در ایران از سال شمسی ۹۰ تا ۹۵ ) حاشیه های آزمون دکتری دانشگاه ها | تغییرات آزمون دکتری ۹۵ | آزمون دکتری دو بار در سال شمسی
mail2 آزمون دکتری در گذر زمان
آن مجموعه در ۱۰۰ صفحه جمع بندی و همچنین ارائه شده می باشد :

 • جامع ترین پیکج موفقیت در مصاحبه آزمون دکتری
 • سوالات مصاحبه (سوالاتی که اساتید مصاحبه گر در زمان مصاحبه می پرسند)
 • نقطه های مصاحبه
 • راهکارهای قبولی در مصاحبه دکتری
 • راه کارهای قبل از مصاحبه
 • راهکارهای در زمان مصاحبه
 • راهکارهای بعد از مصاحبه
 • تکنیک پاسخ دهی به سوالات اساتید مصاحبه کننده
 • چگونگی آمادگی جهت مصاحبه دکتری

کسب اطلاعات اکثرا و بیشتر در صفحه : ناگفته های مصاحبه دکتری
استعداد تحصیلی مسیح خواه | هادی مسیح حواه | کلاس استعداد تحصیلی مسیح خواه | پاسخ سوالات استعداد تحصیلی دکتری ۹۳
PhdAzmoon IELTS TOEFL English Test PHD آزمون دکتری در گذر زمان


منابع آزمون زبان دکتری ۹۴ – منابع زبان آزمون دکتری ۹۴ – سوالات آزمون زبان دکتری MSRT(MCHE)، MHLE و همچنین EPT – سوالات مجانی و رایگان زبان آزمون دکتری – فرهیختگان دانشگاه تهران

conference PHD AZMOON 2015 management آزمون دکتری در گذر زمان
isi Articles Proposal Thesis آزمون دکتری در گذر زمان
phd book publishing1 آزمون دکتری در گذر زمان

چاپ پایان نامه‌ها چاپ تحقیقات تجارب و همچنین ارتقای اعتبار شغلی و همچنین تخصصی کتاب تغییر پیدا کردن کسب امتیاز در مصاحبه‌های پدیرش در مقطع کار‌شناسی ارشدو دکتری کسب امتیاز در مصاحبه‌ های شغلی مانند گزینش هیات علمی، کسب امتیاز در پذیرش تدریس در دانشگاه، ارتقاء اعتبار شغلی تالیف ترجمه و همچنین گردآوری توسط نویسنده – مشخص کردن قطع تیراژ کتاب نویسنده و همچنین مشاوره انتشاراتی تایپ و همچنین صفحه آرایی – تخصیص شابک – ارسال کتاب به کتابخانه ملی جهت اخذ فیپا اخذ مجوز چاپ طراحی جلد کتاب نویسنده و همچنین مشاوره انتشاراتی – صحافی – کامل شدن پروسه چاپ کتاب ثبت نام به عنوان مولف مترجم، گردآورنده، در سیستم اطلاعاتی منزل و خانه کتاب شرکت در مصاحبه‌های پذیرش دانشگاه‌ها در مقاطع متنوع و گوناگون و مختلف سرویس ها و خدمات صدور گواهی با درج شابک اختصاصی کتاب

 • جهت دیدن دیدگاه های قدیمی بر روی لینک “دیدگاه های کهنه ” کلیک نمایید و همچنین جهت پاسخ دادن به دیدگاه ها بر روی گزینه “پاسخ دادن” آن هم دیدگاه کلیک کنیذ.
 • جهت سهولت در ارتباط با هم رشته ای های خود می توانید نام رشته تان  را در عنوان دیدگاه بنویسید.


http://www.phdazmoon.net/phd-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%DA%AF%D8%B0%D8%B1_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA_iran.html
تازه ترین و جدیدترین خبرهای جدید در مورد آزمون دکتری : آزمون دکتری در گذر زمان

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

اعلام زمان و همچنین محل مصاحبه ۱۴۳ رشته آزمون دکتری آزاد

اعلام زمان و همچنین محل مصاحبه ۱۴۳ رشته آزمون دکتری آزاد ریاست مرکز سنجش و …

سوپروب close
خرید بک لینک