سرخط خبرها
خانه / اخبار دانشگاهها / اخبار دانشگاه پيام نور / آغاز ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی سال ۹۴

آغاز ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی سال ۹۴

آغاز ثبت نام دانشگاه علمی اصولی و کاربردی سال شمسی ۹۴

به نقل از پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (PNUNA.COM) : ثبت نام از متقاضیان جهت پذیرش در آن دوره از طریق وبسایت و مرکز خبرهای جدید نهاد سنجش به نشانی sanjesh.org آغاز شده می باشد و همچنین تا روز پنجشنبه ۲۹ مردادماه ادامه دارد.

کلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام که شامل شرایط عمومی و همچنین اختصاصی خواهند بود می‌توانند در پذیرش مذکور ثبت‌نام و همچنین شرکت کنند.

گزینش دانشجو در هر یک از کدرشته محل‌های تحصیلی براساس معدل کل مندرج در گواهینامه معتبر دیپلم، نوع دیپلم و همچنین سهمیه‌های آزاد، شاغل، رزمندگان، بومی بودن و همچنین با توجه به صلاحیت‌های عمومی داوطلبان براساس ضوابط دانشگاه جامع علمی – اصولی و کاربردی و همچنین مصوبات مرتبط صورت می‌گیرد.

جهت هر یک از موارد فوق ارائه مستندات مرتبط در زمان ثبت‌نام توسط دانشجو به مرکز آموزشی ضروری می باشد.

پرداخت هزینه ثبت‌نام به صورت اینترنتی می باشد و همچنین داوطلبان به وسیله کارت‌های عضو شبکه بانکی شتاب که پرداخت الکترونیکی آن هم‌ها فعال می باشد بایستی و حتما با رفت و آمد و مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی نهاد سنجش و همچنین پرداخت مبلغ ۱۵۰.۰۰۰ (یکصد و همچنین پنجاه هزار) ریال به عنوان وجه ثبت‌نام شرکت در پذیرش، نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

ثبت نام دانشگاه علمی اصولی و کاربردی مهرماه سال شمسی ۹۴ – کلیک کنید

خرید کارت اعتباری ثبت نام دانشگاه علمی اصولی و کاربردی مهرماه سال شمسی ۹۴ – کلیک کنید

 


 اطلاعیه نهاد سنجش آموزش کشور در باره شرایط و همچنین ضوابط، تاریخ و همچنین نحوه ثبت نام در ارتباط و رابطه با متقاضیان پذیرش دوره کاردانی فنی و همچنین دوره کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ اصولی و کاربردی مهرماه سال شمسی ۱۳۹۴

 

بدین وسیله به اطلاع کلیه متقاضیان ثبت نام و همچنین شرکت در پذیرش دوره کاردانی فنی و همچنین دوره کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ اصولی و کاربردی مهرماه سال شمسی ۱۳۹۴ می رساند که ثبت‌نام جهت شرکت در پذیرش مذکور از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی آن نهاد: به نشانی: www.sanjesh.org  از روز پنجشنبه ۹۴/۰۵/۲۲ آغاز و همچنین در روز پنجشنبه ۹۴/۰۵/۲۹ پایان می‌پذیرد. لذا کلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام که شامل شرایط عمومی و همچنین اختصاصی به شرح ذیل می باشند، می‌توانند در پذیرش مذکور ثبت‌نام و همچنین شرکت نمایند.

 

روش گزینش دانشجو
گزینش دانشجو در هر یک از کدرشته محل‌های تحصیلی براساس معدل کل مندرج در گواهینامه معتبر دیپلم، نوع دیپلم و همچنین سهمیه‌های آزاد، شاغل، رزمندگان، بومی بودن و همچنین با توجه به صلاحیت‌های عمومی داوطلبان براساس ضوابط دانشگاه جامع علمی – اصولی و کاربردی و همچنین مصوبات مرتبط صورت می‌گیرد. بدیهی می باشد جهت هر یک از موارد فوق ارائه مستندات مرتبط در زمان ثبت‌نام توسط دانشجو به مرکز آموزشی ضروری می‌باشد.

 

شرایط ثبت نام:
داوطلب شرکت در پذیرش بایستی و حتما یکایک اقدامات زیر را به موقع و همچنین در مهلت مقرر انجام دهد:
الف) رفت و آمد و مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی نهاد سنجش آموزش کشور به آدرس: www.sanjesh.org.
ب) گرفتن دفترچه راهنمای ثبت‌نام از طریق پایگاه اطلاع رسانی مذکور.
ج) پرداخت هزینه ثبت‌نام به صورت اینترنتی. داوطلبان مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری می باشد به وسیله کارت‌های عضو شبکه بانکی شتاب که پرداخت الکترونیکی آن هم‌ها فعال می‌باشد، با رفت و آمد و مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی نهاد سنجش و همچنین پرداخت مبلغ ۱۵۰٫۰۰۰ (یکصد و همچنین پنجاه هزار) ریال به عنوان وجه ثبت‌نام شرکت در پذیرش، نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند.
د) آماده نمودن مدارک و همچنین اطلاعات مورد مستلزم و نیاز جهت ثبت‌نام.
داوطلب بایستی و حتما بعد از مطالعه دفترچه راهنمای پذیرش در آن دوره و همچنین آشنایی با کلیه شرایط و همچنین ضوابط پذیرش، با رفت و آمد و مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی آن نهاد نسبت به ثبت‌نام اقدام نماید. مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری به توضیح می باشد که دفترچه راهنمای پذیرش دوره کاردانی فنی و همچنین دوره کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ اصولی و کاربردی مهرماه سال شمسی ۱۳۹۴و همچنین نحوه وارد شدن به پایگاه اطلاع رسانی آن نهاد جهت ثبت‌نام و همچنین اقدامات مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری جهت انجام ثبت‌نام اینترنتی در زمان مقرردر پایگاه اطلاع رسانی آن نهاد قرار می‌گیرد.

 

تذکرات مهم:
۱) مندرجات فرم تقاضانامه بایستی و حتما دقیق و همچنین صادقانه تکمیل می شود.
۲) مسئولیت صحت کلیه مندرجات تکمیل شده فرم تقاضانامه به عهده داوطلب خواهد بود.
۳) مندرجات فرم تقاضانامه قابل تغییر نمی‌باشد، بنابراین داوطلب بایستی و حتما در زمان تکمیل اطلاعات تقاضانامه نهایت دقت را به‌کار گیرد.
۴) در هر مرحله از پذیرش (ثبت‌نام، پذیرفته‌شدن، حین تحصیل در دانشگاه و همچنین …) مشخص می شود داوطلب حقایق را کتمان نموده یا واجد شرایط و همچنین ضوابط مندرج در آن دفترچه نمی‌باشد، از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.
۵) داوطلب می‌بایست بعد از پایان ثبت‌نام الکترونیکی (اینترنتی) از کلیه صفحات تقاضانامه تکمیل شده، پرینت تهیه نموده و همچنین نزد خود نگهدارد.

دستورالعمل و همچنین نحوه تکمیل تقاضانامه ثبت نام اینترنتی:
به داوطلبان توصیه می‌می شود مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام، ابتدا فرم پیش نویس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذکور را تکمیل نموده و همچنین سپس بر اساس فرم پیش نویس با رفت و آمد و مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی آن نهاد طلاعات مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری را بر اساس بندهای برنامه جذاب و جالب و خوب‌نرم‌افزاری ثبت نام وارد نمایند. ضمناً راهنمای جامع نحوه تکمیل فرم در برنامه جذاب و جالب و خوب نرم افزاری ثبت نام اینترنتی موجود می باشد و همچنین داوطلبان جهت کسب اطلاع اکثرا و بیشتر می‌توانند به آن راهنما رفت و آمد و مراجعه نمایند. همچنین داوطلبان مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری می باشد در درج اطلاعات ثبت نام دقت نمایند بدیهی می باشد در صورت دیدن هرگونه مغایرت در موارد قید شده در تقاضانامه ثبت نام با مدارک داوطلب در صورت پذیرفته شدن در آزمون قبولی او همچنین (کان لم یکن) تلقی شده و همچنین از ادامه تحصیل داوطلب جلوگیری خواهد شد.

 

نـکات و همچنین توصیه‌های‌ مـهم‌:
۱) در صورتی که از طریق کافی‌نت اقدام به ثبت‌نام می‌نمایید، تأکید می‌می شود که تمامی مراحل وارد شدن اطلاعات ثبت‌نامی را شخصاً انجام دهید و همچنین یا بر انجام مسائل مرتبط، در کافی‌نت نظارت مستقیم داشته باشید.
۲) با توجه به وارد شدن اطلاعات ثبت‌نامی توسط متصدیان کافی‌نت‌ها، متأسفانه اطلاعات معمولاً با اشتباهاتی در تقاضانامه درج می‌گردد، که مسئولیت هرگونه خطا در آن مورد متوجه شخص داوطلب می باشد و همچنین نهاد سنجش آموزش کشور به هیچ وجه امکان اصلاح اشتباهات مذکور را نداشته و همچنین هیچگونه عذری پذیرفته نخواهد شد.
۳) توصیه‌ می‌می شود داوطلبان بعد از تکمیل تقاضانامه، گرفتن شماره پرونده ۶ رقمی و همچنین کدپیگیری ۱۶ رقمی یک ورژن و نسخه پرینت از تقاضانامه تهیه و همچنین نزد خود نگهداری نمایند.
۴) هرگونه‌ دگرگونی و تغییری‌ از طریق‌ روزنامه یا نشریه پیک‌ سنجش‌ (هفته‌نامه خبری‌ و همچنین اطلاع‌رسانی‌ نهاد ‌سنجش‌)، وبسایت و مرکز خبرهای جدید نهاد سنجش و همچنین در صورت لزوم ‌از طریق رسانه‌های تیمی ‌اعلام ‌خواهد شد.
۵) داوطلبان در صورت وجود سوال می‌توانند از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی (غیرحضوری) مندرج در وبسایت و مرکز خبرهای جدید آن نهاد آن هم را مطرح نموده و همچنین یا در ساعات اداری با شماره تلفن‌های: ۹-۸۸۹۲۳۵۹۵-۰۲۱ با روابط عمومی ‌نهاد‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور تماس‌ حاصل‌ نمایند.

توصیه‌ می‌می شود داوطلبان بعد از تکمیل تقاضانامه، گرفتن شماره پرونده ۶ رقمی و همچنین کدپیگیری ۱۶ رقمی یک ورژن و نسخه پرینت از تقاضانامه تهیه و همچنین نزد خود نگهداری کنند.

 

http://pnuna.com/1394/05/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-94.html
تازه ترین و جدیدترین خبرهای دانشگاه پیام نور : آغاز ثبت نام دانشگاه علمی اصولی و کاربردی سال شمسی ۹۴

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

تعطیلی ۶ دانشگاه پیام نور به دلیل سیل تا پایان هفته

تعطیلی ۶ دانشگاه پیام نور به دلیل سیل تا پایان هفته به به گفته پایگاه …

سوپروب close
خرید بک لینک