خانه / اخبار دانشگاهها / اخبار دانشگاه پيام نور / آغاز ثبت نام هفتمین آزمون‌های استخدامی دستگاه‌های اجرایی آبان ماه سال شمسی ۹۸

آغاز ثبت نام هفتمین آزمون‌های استخدامی دستگاه‌های اجرایی آبان ماه سال شمسی ۹۸

آغاز ثبت نام هفتمین آزمون‌های استخدامی دستگاه‌های اجرایی آبان ماه سال شمسی ۹۸

 

نمونه سوالات آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور – کلیک کنید

 


به به گفته پیام نورنا (PNUNA.COM) : ثبت نام جهت شرکت در هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور از چهارشنبه ۳ مهرماه ۹۸ از طریق وبسایت و مرکز خبرهای جدید نهاد سنجش آغاز و همچنین در روز جمعه ۱۲ مهرماه ۹۸ پایان می‌پذیرد.

نحوه ثبت نام : متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی بایستی و حتما با رفت و آمد و مراجعه به وبسایت و مرکز خبرهای جدید نهاد سنجش و همچنین آموزش کشور به نشانی sanjesh.org نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

مهلت ثبت نام : مهلت ثبت نام در هفتمین آزمون استخدامی سراسری دستگاه های اجرایی از ۳ مهرماه ۹۸ لغایت ۱۲مهرماه ۹۸ می باشد.

زمان ثبت نام: ۳ مهرماه لغایت ۱۲ مهرماه ۹۸

 

هزینه ثبت نام : هزینه ثبت نام در آن آزمون ۴۵ هزار تومان (۴۵۰٫۰۰۰ ریال) می باشد که متقاضیان بایستی و حتما با خرید کارت اعتباری نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

زمان گرفتن کارت آزمون: هفتمین اﻣﺘﺤﺎن ﻣﺸﺘﺮک ﻓﺮاﮔﯿﺮ در روز ﺟﻤﻌﻪ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸ در ﺗﻬﺮان و همچنین ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر www.sanjesh.org ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد در ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و همچنین ﻣﻼک ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻮزه اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ داوﻃﻠﺒﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ درج ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد. ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺮوع و همچنین ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری اﻣﺘﺤﺎن ﻣﺸﺘﺮک ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺮ روی ﮐﺎرت ﺷﺮﮐﺖ در اﻣﺘﺤﺎن ﻣﺸﺘﺮک ﻓﺮاﮔﯿﺮ درج و همچنین ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮﯾﻨﺖ ﮐﺎرت ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ داوﻃﻠﺒﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺻﺪور ﮐﺎرت ﺷﺮﮐﺖ در اﻣﺘﺤﺎن ﻣﺸﺘﺮک ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ارﺳﺎﻟﯽ از ﺳﻮی داوﻃﻠﺒﺎن ﻧﺒﻮده و همچنین ﻣﺪارک داوﻃﻠﺒﺎن ﭘﺲ از اﺟﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﻣﺸﺘﺮک ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. 

زمان نمایش آزمون : زمان نمایش آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی بر اساس زمان بندی نهاد سنجش جمعه ۳۰ آبان ماه ۹۸ می باشد.

متقاضیان می توانند جهت اطلاع اکثرا و بیشتر از شرایط و همچنین ضوابط استخدام هر یک از دستگاه های اجرایی مذکور نسبت به مطالعه دفترچه آزمون اقدام کنند.

 

 


 

نمونه سوالات آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور – کلیک کنید

 


موارد و نکات مهم نهاد سنجش آموزش کشور در مورد شرکت در هفتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کشور در آبان سال شمسی ۱۳۹۸

۱- ساعت و همچنین محل نمایش آزمون بر روی کارت شرکت در آن هم درج شده و همچنین به هنگام پرینت کارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید. در جلسه آزمون به هر یک از داوطلبان یک دفترچه حاوی سؤالات عمومی و همچنین یک دفترچه حاوی سؤالات اختصاصی داده خواهد شد.

۲- دروس آزمون عمومی و همچنین اختصاصی به صورت ۴ گزینه‌ای با ضریب یک طراحی خواهد شد. ضمنان به ازای هر سؤال غلط یک سوم نمره منفی در نظر قرار گرفته می باشد. مواد آزمون عمومی شامل دروس فناوری اطلاعات تجربه و مهارت بالا‌های ۷ گانه ICDL , ریاضی و همچنین آمار مقدماتی، زبان و همچنین ادبیات فارسی، معارف اسلام، زبان انگلیسی عمومی، اطلاعات عمومی، دانش فرهنگی و اجتماعی و همچنین حقوق اسلام، هوش و همچنین توانمندی عمومی می‌می شود.

۳- اقلیت‌های دینی مصرح در قانون جمهوری اسلامی از پاسخگویی به سؤالات معارف اسلامی معاف بوده ودراین صورت نمره مکتسبه آن داوطلبان بر اساس مجموع تراز شده سایر سؤالات عمومی محاسبه خواهد شد.

۴- آزمون تخصصی جهت هر یک از مشاغل در جدول شماره یک دفترچه راهنمای ثبت‌نام چهارمین آزمون استخدام متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور درج شده می باشد.

 

آغاز ثبت نام هفتمین آزمون‌های استخدامی دستگاه‌های اجرایی آبان ماه سال ۹۸


بهترین خبرهای دانشگاه پیام نور : آغاز ثبت نام هفتمین آزمون‌های استخدامی دستگاه‌های اجرایی آبان ماه سال شمسی ۹۸

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

اعلام نتایج نهایی رشته های بدون آزمون سال شمسی ۱۳۹۸ / لینک دیدن نتایج

اعلام نتایج نهایی رشته های بدون آزمون سال شمسی ۱۳۹۸ / لینک دیدن نتایج رشته …