خانه / اخبار آزمون ها / آزمون دكتراي تخصصي / آینده نگاری در مدیریت خطرپذیری زلزله بررسی شد

آینده نگاری در مدیریت خطرپذیری زلزله بررسی شد

بعدی نگاری در مدیریت خطرپذیری زلزله بررسی کردن شد

الگوهای مدیریت بحران سوانح، بعدی پژوهی، مدیریت خطرپذیری و همچنین مدیریت خطرپذیری سوانح در پژوهشگاه علوم انسانی و همچنین مطالعات فرهنگی و اجتماعی ارائه شد. 5c6b7cc11054ad0c221465cd65133256 آینده نگاری در مدیریت خطرپذیری زلزله بررسی شد

به به گفته خبرگزاری مهر، هم اندیشی رساله اردشیر سیاح مفضلی دانشجوی رشته بعدی پژوهی مقطع دکتری پژوهش محور با عنوان «طراحی الگوی بعدی نگاری در مدیریت خطر پذیری زلزله در ایران» شامل فصل اول و همچنین دوم در سالن شهید همتی پژوهشگاه علوم انسانی و همچنین مطالعات فرهنگی و اجتماعی با حضور دکتر قاسمی دست یار آموزشی پژوهشگاه، دکتر جعفرزاده پور مدیر تیم بعدی پژوهی، دکتر جهانگیری استاد راهنما، دکتر عیوضی استاد مشاور، دکتر صدیقی داور خارجی و همچنین جمع کثیری از دانشجویان پژوهشگاه برگزار شد.

در آن جلسه مجموعه اطلاعات گردآوری شده از مستندات و همچنین ادبیات موجود در خصوص الگوهای مدیریت بحران سوانح، الگوهای بعدی پژوهی، الگوهای مدیریت خطرپذیری و همچنین الگوهای مدیریت خطرپذیری سوانح ارائه شد. در آن رساله بیش از چهل الگوی جهانی مورد بررسی کردن قرار گرفته می باشد که نقاط نیرو و همچنین ضعف و همچنین منطق هر یک از الگوها استخراج و همچنین گفتن شده می باشد.

 همچنین سیر اوضاع مدیریت بحران در کشور، باره های قوانین و قانونی و همچنین اسناد فرادستی در مدریت بحران کشور و همچنین ارتباط آن هم با بعدی پژوهی، مفاهیم کلیدی و همچنین پایه مدیریت بحران، مدیریت خطرپذیری و همچنین بعدی نگاری و همچنین … شامل موضوعاتی بودند که در آن رساله بدان پرداخته و همچنین در جلسه ارائه شدند.

از دیگر موضوعات مطرح در آن جلسه بررسی کردن روندها و همچنین روندشناسی مدیریت بحران سوانح در ایران و همچنین جهان بود. در آن خصوص مجموعه کلان روندهای تاثیرگذار در مدیریت بحران سوانح در جهان و همچنین در ایران به دقت مورد بررسی کردن و همچنین تحلیل قرار گرفت.

همچنین ضمن ارائه مبانی نظری مورد بهره بری و استفاده در باره تحلیل و همچنین تدوین الگوهای بعدی پژوهی و همچنین مدیریت بحران به منظور مطالعه تطبیقی در آن رساله، روش شناسی مورد بهره بری و استفاده، اهداف، سوالات، ابزارهای گردآوری و همچنین تحلیل داده های پژوهش و همچنین نحوه تدوین و همچنین نحوه اعتبار سنجی الگوی نهایی حاصل از انجام رساله دکتری مورد بحث و همچنین بررسی کردن قرار گرفت.

http://www.phdl.net/phd-test-news-site/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1-9227
تازه ترین و جدیدترین خبرهای جدید در مورد آزمون دکتری : بعدی نگاری در مدیریت خطرپذیری زلزله بررسی کردن شد

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

اعلام زمان و همچنین محل مصاحبه ۱۴۳ رشته آزمون دکتری آزاد

اعلام زمان و همچنین محل مصاحبه ۱۴۳ رشته آزمون دکتری آزاد ریاست مرکز سنجش و …

سوپروب close
خرید بک لینک