خانه / اخبار آزمون ها / آزمون دكتراي تخصصي / اجرای طرح تعالی و تحکیم بنیان خانواده در دانشگاه پیام نور

اجرای طرح تعالی و تحکیم بنیان خانواده در دانشگاه پیام نور

اجرای طرح تعالی و همچنین تحکیم بنیان خانواده در دانشگاه پیام نور

به به گفته خبرگزاری مهر، نخستین برنامه جذاب و جالب و خوب از مجموعه همایش‌های «تعالی و همچنین تحکیم بنیان خانواده و همچنین ارتقا بهداشت روانی» با سخنرانی دکتر محمد اورکی، مدیرکل دانشجویی دانشگاه پیام نورو با همکاری موسسه آموزش عالی روان‌شناسی اصولی و کاربردی «مدت» در بجنورد برگزار شد.

ضرورت نمایش دوره آموزشی طرح تعالی و همچنین تحکیم بنیان خانواده و همچنین ارتقا بهداشت روانی

دکتر محمد اورکی با اشاره به ضرورت نمایش آن دوره آموزشی گفت: خانواده، زیربنا و همچنین ریشه همه نهادهای فرهنگی و اجتماعی می باشد. خانواده، قوی‌ترین محمل و همچنین کانون اثرگذار و همچنین مرکز ساماندهی نابسامانی‌های اجتماع و همچنین عامل اصلی نظام‌قسمت و بخش جامعه می باشد، بنابراین سلامت جامعه به سلامت خانواده بستگی دارد. چه قشر دانشجو که در شُرُف تشکیل خانواده خواهند بود و همچنین چه آن هم‌هایی که خود بخشی از یک خانواده خواهند بود، اعم از افراد هیات علمی و همچنین یا پرسنل دانشگاه، در صورتی که آن نهادهای اصلی سالم و همچنین پویا باشند، بانشاط ‌ترو سالم‌تر در جامعه فعالیت خواهند کرد. یکی از اهداف دراز مدت دانشگاه، کمک به آن مساله می باشد.

او همچنین افزود: امروزه مهم‌ترین مسائلی که با آن هم مواجهیم، مسائلی می باشد که خانواده‌‌ها با آن هم مواجهند و همچنین طرح «تعالی و همچنین تحکیم بنیان خانواده و همچنین ارتقا بهداشت روانی» و همچنین برنامه جذاب و جالب و خوب‌های اینچنینی با آن هدف اجرا می‌شوند.

برنامه جذاب و جالب و خوب های معاونت فرهنگی دانشگاه پیام نور جهت جلوگیری ازهم پاشیده شدن نهاد خانواده

مدیرکل دانشجویی دانشگاه پیام نور افزود: معاونت فرهنگی دانشگاه پیام نور جهت جمعیت مخاطب خود در سه قسمت و بخش هدفگذاری کرده می باشد، اول آسیب‌شناسی روابط با جنس مخالف، دوم تدوین برنامه جذاب و جالب و خوب‌هایی جهت ترغیب جوانان به ازدواج زیرا بالا رفتن سن ازدواج و همچنین عدم رغبت جوانان جهت تشکیل خانواده، باره‌ساز بسیاری از معظلات و مسائل و مشکلات امروز جامعه ماست و همچنین سوم  نمایش برنامه جذاب و جالب و خوب‌هایی جهت تحکیم بنیان خانواده و همچنین ارائه سرویس ها و خدمات از طریق نمایش کارگاه، نشست و همچنین مشاوره‌های تیمی

 دانشگاه پیام نور بزرگترین دانشگاه زیرمجموعه وزرات علوم

مدیرکل دانشجویی دانشگاه پیام نور آن دانشگاه را بزرگترین دانشگاه زیرمجموعه وزرات علوم، با دارا بودن حدود یک میلیون دانشجو در ۵۰۰ شهرستان و همچنین مرکز دانشگاهی دانست و همچنین تصریح کرد: آن دانشگاه با آن وسعت جغرافیایی تحت پوشش، بستر خیلی زیاد مناسبی جهت اجرای کارهای فرهنگی و همچنین علمی می باشد که می‌تواند از آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی که جامعه را تهدید می‌کند، جلوگیری یا آسیب‌ها را کاهش دهد.

اورکی با اشاره به استقبال خوب از اجرای آن طرح در کشور افزود: با توجه به آنکه برنامه جذاب و جالب و خوب‌های فرهنگی به‌ویژه برنامه جذاب و جالب و خوب‌های مرتبط با موضوعات خانواده، پیش از آن به‌صورت مقطعی و همچنین اکثرا و بیشتر در مراکز استان‌ها و همچنین شهرستان‌های پهناور و بزرگ برگزار شده، اجرای آن طرح در شهرستان‌های کوچک و همچنین کمتر برخوردار جای تقدیر دارد. با وجود کوتاه بودن زمان برنامه جذاب و جالب و خوب‌ریزی و همچنین وجود محدودیت‌هایی در اجرای برنامه جذاب و جالب و خوب‌ها، استقبال از سوی دانشجویان، افراد هیات علمی و همچنین پرسنل واحدهای دانشگاهی خیلی زیاد خوب بود.

 او همچنین افزود: استقبال از آن برنامه جذاب و جالب و خوب‌ها در منطقه ها و مناطق محروم و همچنین شهرهای کوچک نشان می‌دهد که جهت‌گیری و همچنین سیاست‌های کلی دانشگاه پیام نور موفق بوده می باشد. بازخوردهای بعد از اجرای طرح در نخستین روز هم نشان از موفقیت کار داشت. دانشگاه پیام نور اساسا با سه قسمت و بخش مهم دانشجو، پرسنل و همچنین افراد هیات علمی مواجه می باشد که امنیت آن مخاطبان در اوضاع مطلوب از اهداف دانشگاه  پیام نور می باشد

اجرای نخستین کارگاه‌ها از مجموعه همایش‌های طرح «تعالی و همچنین تحکیم بنیان خانواده و همچنین ارتقا بهداشت روانی»

مدیرکل دانشجویی دانشگاه پیام نور خاطرنشان کرد: نخستین کارگاه‌ها از مجموعه همایش‌های طرح «تعالی و همچنین تحکیم بنیان خانواده و همچنین ارتقا بهداشت روانی» در شهرهای بجنورد و همچنین اسفراین، همچون دیگر کارگاه‌ها که اصل بر تعاملی بودن و همچنین پرسش و همچنین پاسخ می باشد،‌ با یک سری سوال در مورد عوامل تحکیم خانواده آغاز شد و همچنین پاسخ‌ها ارائه و همچنین جمع‌بندی و همچنین عوامل تحکیم خانواده مطرح شد. در آن کارگاه‌ها به مسائل مهمی همچون سبک زندگی، کاهش استرس و همچنین فشارهای روانی که افراد خانواده را تحت تاثیر قرار می‌دهد، آنکه نشانه‌ها چگونه به‌وجود می‌آیند، آن فشارهای روانی چه پیامدهایی جهت خانواده دارند و همچنین راهکارهای کاستن فشارها نیز اشاره شد.

انتقاد از اوضاع پژوهش در حوزه خانواده در کشور

اورکی با انتقاد از اوضاع پژوهش در حوزه خانواده در کشور گفت:  در حوزه خانواده به تا حال کارهای متنوع و گوناگون و مختلف دانشگاهی انجام شده و همچنین یا در حال انجام می باشد که اکثرا و بیشتر پراکنده و همچنین در سطح پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و همچنین رساله‌های دکتری باقی مانده می باشد و همچنین یا از نتایج آن پژوهش‌ها بهره بری و استفاده نشده و همچنین یا موضوعات به‌گونه‌ای بوده که نتایج عملی خوبی نداشته می باشد. متاسفانه در کشور ما پژوهش‌ها انجام می‌شوند، ولی نتایج عملیاتی و همچنین اصولی و کاربردی در جامعه ندارند. کاربردهای نتایج آن پژوهش‌ها در نهاد‌ها و همچنین نهادهای متولی هم خیلی مورد بهره بری و استفاده قرار نمی‌گیرند. در جامعه ما بین یافته‌های دانشگاهی و همچنین حوزه عمل، فاصله بسیاری وجود دارد. نمایش  کارگاه‌های آموزشی و همچنین اطلاع‌رسانی درست از طریق رسانه‌ها می‌تواند از اقدامات مناسب در آن حوزه باشد.

او همچنین افزود: در حوزه پیشگیری و همچنین مداخلات، جای کار خیلی زیاد وجود دارد. در مراکز مشاوره، قسمت و بخش خیلی زیاد بالایی از مراجعان خواهند بود که مشاوره ازدواج را نمی‌شناسند و همچنین با آن هم آشنا نیستند. اجرای برنامه جذاب و جالب و خوب‌هایی مانند همایش «تعالی و همچنین تحکیم بنیان خانواده و همچنین ارتقا بهداشت روانی» می‌تواند جهت آشنایی خانواده‌ها با معظلات و مسائل و مشکلات موجود، موثر باشد.

کمبود رشته های تخصصی مرتبط با موضوعات خانواده و همچنین مشاوره در کشور

مدیرکل دانشجویی دانشگاه پیام نور با اشاره به کمبود کتاب مناسب و همچنین خوب در باره ازدواج و همچنین خانواده تصریح کرد:  به تا حال رشته‌های تخصصی چندانی مرتبط با موضوعات خانواده و همچنین مشاوره در کشور نداشته‌ایم و همچنین تنها در چند سال شمسی اخیر رشته‌هایی مانند مشاوره خانواده یا مطالعات خانواده، به‌صورت محدود در چند دانشگاه راه‌اندازی شده و همچنین آنکه آن رشته‌ها قدمت چندانی در کشور ندارند، طبیعی می باشد که پیدا کردن کتاب‌ها و همچنین منابع داخلی و همچنین تالیفی وزین و همچنین خوب در آن باره خیلی زیاد سخت می باشد. هرچند در سال شمسی‌های اخیر تعدادی منابع تالیفی به‌وجود آمده‌اند.

او همچنین تصریح کرد:  البته در حال حاضر در بازار نشر، یک سری کتاب‌های عمومی به خاطر مستلزم و نیاز جامعه و همچنین بازار نشر یافته شده می‌شوند، چراکه همه افراد جامعه توانایی درک مباحث علمی سنگین و همچنین حوصله وارد شدن به آن مباحث را ندارند و همچنین تنها دنبال مباحث و مطالب و همچنین اطلاعات اصولی و کاربردی و همچنین قابل اجرا خواهند بود.او همچنین افزود: تالیف و همچنین پیدایش کتاب‌های مرجع و همچنین منابعی که مبتنی بر پژوهش‌های بومی، ‌محلی و همچنین ملی باشند، نیازمند حمایت اقتصادی و مالی از سوی موسسات و همچنین نهادهای متنوع و گوناگون و مختلف می باشد. چه نهادهای دانشگاهی و همچنین چه وزارت‌منزل و خانه‌هایی مانند ورزش و همچنین جوانان و همچنین فرهنگ و همچنین ارشاد اسلامی، بایستی و حتما از افرادی که سال شمسی‌هاست در آن حوزه فعالند و همچنین توانایی تالیف کتاب‌های مرجع را دارند، حمایت کنند.

اعلام آمادگی وزارت ورزش و همچنین جوانان و همچنین دانشگاه پیام نور در باره همکاری مشترک

اورکی  با اشاره به اعلام آمادگی وزارت ورزش و همچنین جوانان و همچنین دانشگاه پیام نور در باره همکاری مشترک افزود: اداره کل مسائل خانواده در معاونت جوانان وزارت ورزش و همچنین جوانان، تشکیلاتی جدید و تو و تازه تاسیس می باشد که خوشبختانه در آن حوزه اتفاقات خوب و همچنین کارهای عملی و همچنین اجرایی مناسبی در حال برنامه جذاب و جالب و خوب‌ریزی می باشد که احتیاج به زمان دارد. دانشگاه پیام نور هم در آن باره جهت همکاری با آن نهاد اعلام آمادگی کرده و همچنین نشست‌هایی نیز گرفته شده می باشد که با توجه به گسترگی فعالیت‌‌های دانشگاه پیام نور، امیدواریم همکاری خوبی با آن وزارت‌منزل و خانه داشته باشیم

مدیرکل دانشجویی دانشگاه پیام نور خاطرنشان کرد: امیدواریم طرح «تعالی و همچنین تحکیم بنیان خانواده و همچنین ارتقا بهداشت روانی» که در دانشگاه پیام نور و همچنین به همت موسسه آموزش عالی روان شناسی اصولی و کاربردی “مدت” کلید خورده می باشد، با حمایت مسئولان دانشگاه ادامه پیدا کرده و همچنین به سایر دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم نیز گسترش یابد. آن برنامه جذاب و جالب و خوب‌ها بایستی و حتما با هدف ارتقا بهداشت روانی و همچنین تحکیم بنیان خانواده به عنوان اصلی‌ترین نهاد جامعه، با حمایت نهادهای متولی همچون وزارت علوم، بهزیستی، وزارت ورزش و همچنین جوانان و همچنین وزارت فرهنگ و همچنین ارشاد اسلامی، منسجم ادامه داشته باشد.

http://www.phdl.net/phd-test-news-site/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF-9162
تازه ترین و جدیدترین خبرهای در مورد آزمون دکتری : اجرای طرح تعالی و همچنین تحکیم بنیان خانواده در دانشگاه پیام نور

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

اعلام زمان و همچنین محل مصاحبه ۱۴۳ رشته آزمون دکتری آزاد

اعلام زمان و همچنین محل مصاحبه ۱۴۳ رشته آزمون دکتری آزاد ریاست مرکز سنجش و …

سوپروب close
خرید بک لینک