خانه / مقالات / ارزیابی و بررسی راهنمای انتخاب آسانسور برای ساختمان های مسکونی

ارزیابی و بررسی راهنمای انتخاب آسانسور برای ساختمان های مسکونی

ارزیابی بررسی آموزش انتخاب آسانسور برای ساختمان های مسکونی
Paper lift ارزیابی  و  بررسی راهنمای انتخاب آسانسور برای ساختمان های مسکونی
www.rajico.ir

چکیده
مهم‌ترین بخش مربوط به طراحی چاه آسانسور یعنی فضای مورد نیاز سیستم آسانسور را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. اگرچه به دلیل گستردگی مبحث آسانسور در ظرفیت‌ها و سرعت‌های مختلف و نیز کاربردی تنوع در طراحی متداول‌ترین نوع آسانسور یعنی آسانسور با در، کابین وزنه تعادل به عنوان مرجع برگزیده شد ولی امید است این مطالب پاسخگوی بعضی از نیازهای طراحی و فنی مهندسان ساختمان باشد.
مقدمه
جهت پیشگیری از هدر رفتن در پروسه طراحی و گزینش آسانسور تعرفه های خیلی رعایت نکات ذیل از ارزش بسیاری برخوردار است چنانچه سازندگان ساختمان در طول عملیات طراحی و اجرا به نکات قید شده تذکر نمایند از ویژگی ها ی آن بهره مند خواهند شد.
فضای مورد نیاز سیـستم آسانسور

فضای مورد نیاز سیسـتم آسانسور را می‌توان در سه بخش کلی زیر تقسیم بندی نمود: (شکل ۱)

۱٫ فضای مورد نیاز در مقطع افقی (عرض عمق چاه)
۲٫ فضای مورد نیاز در مقطع عمودی (از کف تا سقف چاه)
۳٫ فضای مورد نیاز در موتورخانه
jar01هر یک از بخش‌های فوق را به صورت جداگانه مورد نقد قرار می‌دهیم تا بتوانیم ابعاد مناسب جهت آسانسور با ظرفیت سرعت موردنظر را به دست آوریم.

الف- فضای مورد نیاز در مقطع افقی
همان گونه که در شکل ۲ ملاحظه می‌شود، برای تعیین ابعاد چاه آسانسور، چهار فضای تعیین کننده و مورد نیاز جهت تجهیزات آسانسور وجود دارد که به شرح زیر می‌باشد: (شکل ۲)

کابین آسانسور
وزنه تعادل
ریل راهنمای کابین آسانسور
در آسانسور

این چهار فضا مستقیماً بر روی ابعاد چاه آسانسور در مقطع افقی یعنی عرض و عمق چاه تاثیر گذار ند که نقش هرکدام چنین است:
۱-کابین آسانسور
ابعاد کابین آسانسور بر طبق ظرفیت آن قابل تحلیل است که این ابعاد به صورت متعارف و بوسیله شرکـت ‌های بزرگ آسانسوری در چارچوب مقررات استانداردهای آسانسور طبق حداکثر مساحت برای هر ظرفیت تعریف شده است.
توضیح: با توجه به تنوع بالای ظرفیت آسانسور در جدول شماره ۱، متداول‌ترین ظرفیت‌ها که بیش از ۹۰ درصد آسانسورهای نصب شده در کشور را حاوی می‌شود، گزینش شده است.
۲- وزنه تعادل
فضای مورد نیاز در پشت کابین آسانسور جهت عبور وزنه تعادل با رعایت فواصل استاندارد حدود ۳۰ سانتیمتر است. لازم به توضیح است در آسانسورهای با ظرفیت ۱۰۰۰ کیلوگرم و بیش از آن وزنه تعادل از پشت کابین به سمت کنار آن منتقل می‌گردد، که در اینجا به این مسئله پرداخته نشده است.

۳- ریل راهنمای کابین آسانسور
ریل راهنما، هدایت کابین و وزنه تعادل را در مسیر مستقیم بر عهده دارد که در دو سمت کابین و وزنه تعادل به صورت کاملا موازی و دقیق نصب می‌گردد. فضای مورد نیاز برای نصب ریل کابین در هر طرف حدود ۲۰ سانتیمتر می‌باشد که این فاصله در آسانسورهای با سرعت بالا تا ۲۵ سانتیمتر افزایش می‌یابد.

۴- در آسانسور
در آسانسور با تذکر به نوع و ابعاد آن می‌تواند تعیین کننده اصلی عرض چاه آسانسور بوده همین طور بر عمق چاه تاثیرگذار باشد.
عرض مورد نیاز جهت نصب در آسانسوردر آسانسور عموماً به دو صورت:
نیمه اتوماتیک (یعنی در لولایی طبقات در اتوماتیک کابین، شکل ۴)
تمام اتوماتیک (یعنی در طبقات و در کابین اتوماتیک ) و به صورت تلسکوپی (شکل ۵)، سانترال یا مرکزی (شکل ۶) است.
وضیح این که نوع درهای ارائه شده در شکل‌های (۴) و (۵) و (۶) متداول ترین انواع درهای آسانسور می‌باشند یعنی ۲ لنگه هستند . اما در گاهی مسائل یعنی فولدری یا بادبزنی (شکل ۷) و درهای ۳ لنگه و یا بیشتر مصرف نمود. در شکل آسانسوری با در نیمه اتوماتیک دو لنگه راست بازشو نشان داده شده است که چنانچه عرض بازشوی این درها را A فرض نماییم عرض چاه مورد نیاز مساوی است با: عرض در + نصف عرض خودش + ۳۵ تا ۴۰ سانتیمتر یعنی ۴۰ cm تا A+A+35
عرض چاه مورد نیاز در شکل ۵ نیز که یک در تمام اتوماتیک دو لنگه راست بازشو را نشان می‌دهد، با عرض چاه مورد نیاز در درهای نیمه اتوماتیک مساوی است.
عرض چاه مورد نیاز در آسانسور با در تمام اتوماتیک سانترال یا مرکزی (شکل ۶) با توجه به باز شدن در از وسط معادل دو مساوی عرض در + ۲۰ سانتیمتر یعنی ۲A+20 cm خواهد بود.
عمق چاه مورد نیاز جهت نصب در آسانسور آسانسور با در نیمه اتوماتیک (شکل ۴) اکثرا ٌ حدود ۲۰ سانتیمتر از عمق چاه را اشغال می‌نماید که این فضا برای درهای تمام اتوماتیک تلسکوپی (شکل ۵) بین ۲۵ تا ۳۵ سانتیمتر و برای درهای تمام اتوماتیک سانترال (شکل ۶) حدود ۲۰ سانتیمتر است.

مثال- با در نظر گرفتن مسائل ارائه شده می‌خواهیم حداقل ابعاد مورد نیاز برای آسانسور با سرعت معمولی، با ظرفیت هشت نفر و در تمام اتوماتیک مرکزی به عرض ۸۰ سانتیمتر را محاسبه نماییم.

الف- محاسبه عمق مورد نیاز:
سه علت متغیر در عمق چاه تاثیرگذار است:

عمق کابین: طبق حدول ارائه شده ابعاد کابین هشت نفره معادل (عمق) ۱۴۰ (عرض) ۱۱۰ سانتیمتر می‌باشد که عمق کابین ۱۴۰ سانتیمتر است.
فضای اشغال شده بوسیله در آسانسور: در اتوماتیک سانترال ۲۰ سانتیمتر از فضای عمق چاه را اشغال می‌نماید.
فضای مورد نیاز جهت عبور وزنه تعادل، حدود ۳۰ سانتیمتر است.

ب- محاسبه عرض چاه مورد نیاز:
a – عرض کابین فضای مورد نیاز جهت نصب ریل‌ها
b – عرض و نوع در آسانسور که بعد از محاسبه عرض مورد نیاز در هر دو مورد اندازه بزرگ‌تر را به عنوان عرض چاه گزینش می‌نماییم.

الف- عرض چاه مورد نیاز با تذکر به عرض کابین

عرض کابین طبق جدول ۱۱۰ سانتیمتر است.
فضای لازم جهت نصب ریل‌ها در هر طرف ۲۰ سانتیمتر است.

پس عرض چاه مورد نیاز معادل ۱۵۰=۴۰+۱۱۰ سانتیمتر خواهد بود.
ب- عرض چاه با تو جه به عرض و نوع در آسانسور
چون عرض نوع بازشوی در آسانسور از نوع مرکزی ۸۰ سانتیمتر است طبق فرمول ارائه شده خواهیم داشت ۱۸۰=۲۰+(۸۰×۲)=۲۰+A2 = عرض چاه، با توجه به مسائل (۱) (۲) عرض چاه مورد نیاز ۱۸۰ سانتیمتر خواهد بود.
در نتیجه ابعاد چاه مورد نیاز برای یک آسانسور با سرع بالا با ظرفیت هشت نفر در تمام اتوماتیک سانترال به عرض ۸۰ سانتیمتر معادل (عمق) ۱۸۰ × (عرض) ۱۹۰ خواهد بود.
ب- فضای مورد نیاز در مقطع عمودی
به طور کلی فضای مورد نیاز در مقطع عمودی را به ۴ بخش تقسیم بندی می‌کنیم.

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

شرکت بازسازی ساختمان ، نوسازی منزل قدیمی و تعمیرات ساختمانی پارسا

شرکت بازسازی ساختمان ، نوسازی منزل قدیمی و تعمیرات ساختمانی پارسا این شرکت با سالها تجربه در …