خانه / اخبار دانشگاهها / اخبار دانشگاه پيام نور / افزایش ۱۸هزار نفری ظرفیت روزانه دانشگاه ها / آمار پذیرش شهریه‌ای

افزایش ۱۸هزار نفری ظرفیت روزانه دانشگاه ها / آمار پذیرش شهریه‌ای

افزایش ۱۸هزار نفری ظرفیت هر روز خدا دانشگاه ها / آمار پذیرش شهریه‌ای

به به گفته پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (PNUNA.COM) : مهر – در کنکور سال شمسی ۹۳ ظرفیت اسمی پذیرش در دوره هر روز خدا تیم علوم ریاضی و همچنین فنی ۴۲ هزار و همچنین ۵۹ فرد یا شخص بوده که آن تعداد در سال شمسی ۹۴ به ۴۹ هزار و همچنین ۹۸۴ افزایش پیدا کرده می باشد از آن تعداد، ۹۰۳ فرد یا شخص آن هم به پذیرش با سوابق تحصیلی اختصاص دارد.

حذف ظرفیت پذیرش پولی در تیم ریاضی

پردیس های خودگردان سال شمسی ۹۳ در تیم ریاضی ۱۷۵ فرد یا شخص می پذیرفتند که آن تعداد در سال شمسی ۹۴ حذف شده می باشد.

آمار پذیرش در دوره های شهریه پرداز در سال شمسی ۹۳ در تیم علوم ریاضی و همچنین فنی ۱۹۲ هزار و همچنین ۸۹۰ فرد یا شخص  بود که در سال شمسی ۹۴ به ۲۲۸ هزار و همچنین ۸۷۸ فرد یا شخص افزایش پیدا کرد.

افزایش ظرفیت دوره هر روز خدا علوم تجربی

در تیم علوم تجربی نیز در سال شمسی ۹۳ ظرفیت اسمی پذیرش در دوره هر روز خدا ۴۴ هزار و همچنین ۱۰۵ فرد یا شخص بود که آن تعداد در سال شمسی ۹۴ به ۵۳ هزار و همچنین ۹۲۹ افزایش پیدا کرد. از آن تعداد، ۴ هزار و همچنین ۴۶۱ فرد یا شخص به پذیرش با سوابق تحصیلی اختصاص پیدا کرده می باشد. 

افزایش پذیرش پردیس پولی در تجربی

پردیس های خودگردان در تیم علوم تجربی در سال شمسی ۹۳ تعداد ۱ هزار و همچنین ۵۴۸ فرد یا شخص می پذیرفتند که آن تعداد در سال شمسی ۹۴ به ۱ هزار و همچنین ۸۴۴ فرد یا شخص افزایش پیدا کرده می باشد.

آمار پذیرش در دوره های شهریه پرداز تیم علوم تجربی ۱۳۴ هزار و همچنین ۸۱۳ فرد یا شخص در سال شمسی ۹۳ بود که در سال شمسی ۹۴ به ۱۷۰ هزار و همچنین ۷۰۲ فرد یا شخص افزایش پیدا کرده می باشد. 

افزایش ظرفیت پذیرش دوره های هر روز خدا در علوم انسانی

در تیم علوم انسانی نیز در سال شمسی ۹۳ ظرفیت اسمی پذیرش در دوره هر روز خدا ۱۶ هزار و همچنین ۷۵۷ فرد یا شخص بود که آن تعداد در سال شمسی ۹۴ به ۱۷ هزار و همچنین ۹۱۵ افزایش پیدا کرد. ۱۷۳ فرد یا شخص از آن تعداد به پذیرش با سوابق تحصیلی اختصاص پیدا کرده می باشد. 

ساخته یا ایجاد ظرفیت پردیس پولی در علوم انسانی

پردیس های خودگردان در سال شمسی ۹۳ در تیم علوم انسانی پذیرش نداشتند ولی باید توجه داشت در سال شمسی ۹۴ در آن دوره ها جهت ۴۵ فرد یا شخص ظرفیت ساخته یا ایجاد شده می باشد.

آمار پذیرش در دوره های شهریه پرداز سال شمسی ۹۳، در تیم علوم انسانی ۱۹۳ هزار و همچنین ۸۲۶ فرد یا شخص بود که در سال شمسی ۹۴ به ۱۹۸ هزار و همچنین ۵۷۵ فرد یا شخص افزایش پیدا کرده می باشد. 

افزایش ظرفیت پذیرش در دوره های هر روز خدا دانشگاهها

در مجموع آمار پذیرش دوره های هر روز خدا در سه تیم علوم ریاضی، تجربی و همچنین انسانی تعداد ۱۲۱ هزار و همچنین ۸۲۸ فرد یا شخص می باشد که آن تعداد در مقایسه با سال شمسی قبل ۱۸ هزار و همچنین ۹۰۷ فرد یا شخص افزایش داشته می باشد.

در آن به گفته آمار ظرفیت دوره های نوبت دوم یا شبانه به تنهایی درج نشده ولی باید توجه داشت در سرجمع آمار کلی دوره های شهریه پرداز محاسبه شده می باشد.

http://pnuna.com/1394/05/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7.html
برترین خبرهای جدید دانشگاه پیام نور : افزایش ۱۸هزار نفری ظرفیت هر روز خدا دانشگاه ها / آمار پذیرش شهریه‌ای

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

آغاز ۱۳ طرح تبادل علمی با ترکیه/ همکاری علمی با ایتالیا و همچنین آلمان

آغاز ۱۳ طرح تبادل علمی با ترکیه/ همکاری علمی با ایتالیا و همچنین آلمان …

سوپروب close
خرید بک لینک