خانه / اخبار دانشگاهها / اخبار دانشگاه پيام نور / برخورد شتابزده و سطحی به نفع اسلامی شدن علوم انسانی نیست

برخورد شتابزده و سطحی به نفع اسلامی شدن علوم انسانی نیست

برخورد شتابزده و همچنین سطحی به نفع اسلامی شدن علوم انسانی نیست

به نقل از پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (PNUNA.COM) : مهر – سید محمدرضا امیری تهرانی ، در پاسخ به سوالی درخصوص اسلامی شدن علوم انسانی گفت: اسلامی شدن علوم انسانی یکی از مهمترین مطالبات شهروندان و مردم شهر از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی می باشد و همچنین همزمان با مطرح شدن آرمان ها و همچنین ارزش های اسلامی در کشور مطرح شد.

او همچنین اظهار داشت: آن موضوع در قانون اساسی و همچنین در اسناد بالادستی نیز تبلور پیدا کرد و همچنین در چندین نوبت با فعالیت های مختلفی مانند وحدت حوزه و همچنین دانشگاه درخصوص اسلامی شدن علوم انسانی اقداماتی انجام شد.

او همچنین افزود: هنگام و زمانی که عنوان اسلامی شدن به علوم انسانی داده می می شود، ناظر بر اهدافی می باشد که در اسناد بالادستی داریم. در صورتی که به لحاظ علمی به آن موضوع نگاه کنیم، آن سوال مطرح می می شود که آیا آن موضوع با توجه به مباحث معرفت شناسی و همچنین روش شناسی علم مطرح می باشد. به نظر من آن موضوع قابل بحث می باشد و همچنین موضوع اسلامی شدن علوم انسانی بایستی و حتما به گفتگو گذاشته می شود و همچنین نظریات متنوع و گوناگون و مختلف از سوی مخالفین و همچنین موافقین مطرح می شود.

ریاست پژوهشکدهٔ علوم انسانی و همچنین فرهنگی و اجتماعی با گفتن آنکه من شخصا موافق اسلامی شدن علوم انسانی هستم، گفت: بررسی کردن ضرورت اسلامی شدن یا نشدن علوم انسانی نیازمند نمایش یگ گفتگوی ۲ جانبه می باشد، ولی باید توجه داشت در صورتی که اسلامی شدن بخواهد در حد یک بخشنامه باقی بماند، شرایط و همچنین فضای مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری جهت پرداختن به آن موضوع فراهم نمی می شود. نخبگان هم مشارکت نمی کنند و همچنین پس نتیجه آن می شود که ای حاصل نمی می شود.

امیری تهرانی گفت: موضوع اسلامی شدن علوم انسانی به آن معنی نیست که علومی که از غرب آمده را کلا کنار بگذاریم و همچنین یک علم جدید ابداع کنیم. یکی از معظلات و مسائل و مشکلات ما در نقد علوم انسانی و همچنین فرهنگی و اجتماعی که آن هم را از غرب گرفته ایم، وجود نگاه سفید و همچنین سیاه می باشد لذا بایستی و حتما آنچه را که با مبانی و همچنین فرهنگ تاریخ و همچنین تمدنی ما سازگار می باشد، حفظ کنیم و همچنین هر آنچه ناسازگار می باشد، تغییر دهیم. 

او همچنین گفت: بایستی و حتما نظریات علوم انسانی و همچنین فرهنگی و اجتماعی اروپایی را با توجه به مبانی فکری، اسلامی و همچنین تمدنی نقد کرد ولی باید توجه داشت بایستی و حتما توجه کرد که نباید برخورد شتابزده و همچنین یک سویه بر آن فرایند غلبه کند که در آن صورت عدم مداخله بهتر از برخورد سطحی و همچنین غیر روشمند می باشد.

http://pnuna.com/1394/04/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA.html
بهترین خبرهای دانشگاه پیام نور : برخورد شتابزده و همچنین سطحی به نفع اسلامی شدن علوم انسانی نیست

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

آغاز ۱۳ طرح تبادل علمی با ترکیه/ همکاری علمی با ایتالیا و همچنین آلمان

آغاز ۱۳ طرح تبادل علمی با ترکیه/ همکاری علمی با ایتالیا و همچنین آلمان …

سوپروب close
خرید بک لینک