خانه / اخبار آزمون ها / آزمون دكتراي تخصصي / تقویم آزمونی سال ۹۴/ روزهای داغ کنکور در خرداد

تقویم آزمونی سال ۹۴/ روزهای داغ کنکور در خرداد

تقویم آزمونی سال شمسی ۹۴/ روزهای داغ کنکور در خرداد

با شروع هر سال شمسی دغدغه کنکوری ها هم آغاز می می شود، خرداد ماه کنکور می باشد و همچنین شهریور ماه اعلام نتایج. تقویم آزمون های سراسری، کارشناسی ارشد، دکتری سال شمسی ۹۴ نشان از سالی پر آزمون دارد. b215f80cca809dd538af12315e422e95 تقویم آزمونی سال ۹۴/ روزهای داغ کنکور در خرداد

به به گفته روزنامه نویس و خبرنگار مهر، ثبت نام آزمون سراسری در دو نوبت ۱۹ تا ۲۸ بهمن و همچنین ۱۷ تا ۲۰ اسفند سال شمسی ۹۳ انجام گرفت. توزیع کارت آزمون در روزهای دوشنبه ۱۸ خرداد تا چهارشنبه ۲۰ خرداد صورت می گیرد و همچنین آزمون سراسری در روزهای ۲۱ و همچنین ۲۲ خردادماه ۹۴ برگزار می می شود.

نتایج ابتدایی و اولیه آزمون نیمه اول مردادماه ۹۴ و همچنین نتایج نهایی شهریور ماه ۹۴ اعلام خواهد شد.

آزمون کارشناسی ارشد سال شمسی ۹۴

ﺛﺒﺖ نام جهت آزمون ورودی ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ (کارشناسی ارشد) سال شمسی ۹۴ در روزهای ۱۷ تا ۲۵ آبان ۹۳ انجام شد. آزﻣﻮن ورودی ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ در روزهای ۱۵، ۱۶ و همچنین ۱۷ ﺑﻬﻤﻦ برگزار شد. ﻧﺘﺎﻳﺞ اوﻟﻴﻪ آزﻣﻮن ﺑﺼﻮرت ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ و همچنین  اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ داوﻃﻠﺒﺎن نیمه دوم ارددﻳﺒﺸﻬﺖ ۱۳۹۴ نشر یافته شده می می شود.

اﻃﻼﻋﻴﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﮔﺎن ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ پذیرش ﻧﻴﻤﻪ دوم ۱۳۹۴ ﺧﺮداد ﻣﺎه ۱۳۹۴ نشر یافته شده خواهد شد و همچنین در نهایت نتاﻳﺞ ﻧﻬﺎﻳﻲ آزﻣﻮن کارشناسی ارشد دﻫﻪ اول ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه ۱۳۹۴ اعلام می می شود.

آزمون دکتری تخصصی سال شمسی ۹۴

ثبت نام آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) نیمه متمرکز سال شمسی ۹۴ در روزهای ۱۶ تا ۲۳ آذر ۹۳ انجام شد و همچنین بعد از آن هم آن آزمون در ۱۵ اسفند ۹۳ برگزار شد.

نتایج ابتدایی و اولیه دهه سوم فروردین ماه ۹۴ و همچنین انتخاب رشته اینترنتی جهت مجازین نیمه اول اردیبهشت ۹۴ انجام می گیرد. اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت نیمه دوم اردیبهشت اعلام شده و همچنین  نتایج نهایی نیمه اول شهریور ۹۴ نشر یافته شده می می شود.

آزمون کارشناسی ارشد تیم علم پزشکی جدید سال شمسی ۹۴

ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد سال شمسی ۹۴ رشته های علوم علم پزشکی جدید به همراه ارسال مدارک اسکن شده تنها و فقط بصورت اینترنتی در روزهای اول تا دهم بهمن ماه ۹۳ انجام شد.  ویرایش و همچنین تصحیح اطلاعات داده شده توسط داوطلبان نیز در روزهای  ۲۵ تا ۳۰ بهمن ماه انجام گرفت.

توزیع کارت وارد شدن به جلسه آزمون- برگه راهنما و همچنین سایر اطلاعات مرتبط به اجرای آزمون در روزهای ۲۹ اردیبهشت تا ۱ خرداد ۹۴ انجام می گیرد و همچنین آزمون (طی نوبتهای صبح و همچنین عصر) در روزهای ۳۱ اردیبهشت و همچنین ۱ خرداد ۹۴ برگزار می می شود.

کلید ابتدایی و اولیه در ۱۰ خرداد، مهلت ارسال اعتراضات نسبت به سؤالات آزمون تنها و فقط بصورت اینترنتی ۱۰ تا ۱۳ خرداد و همچنین کلید نهایی در ۳۱ خرداد ۹۴ اعلام می می شود. اسامی دانشگاه های پذیرنده و همچنین ظرفیت پذیرش به همراه کارنامه علمی مرحله اول در ۶ تیرماه ۹۴ اعلام می می شود. داوطلبان در روزهای ۶ تا ۹ تیرماه رشته محل را انتخاب می کنند و همچنین اسامی نهایی پذیرفته شدگان و همچنین کارنامه نهایی ۴ شهریورماه ۹۴ نشر یافته شده می می شود.

آزمون دستیاری دندانپزشکی

ثبت نام و همچنین ارسال مدارک اینترنتی داوطلبان بیست و همچنین نهمین دوره آزمون دستیاری دندانپزشکی در روزهای ۳ تا ۱۰ اسفند ۹۳ انجام شد. پس نتیجه آن می شود که بررسی کردن مدارک ۵ اردیبهشت ۹۴ اعلام می می شود و همچنین بعد از آن هم کارت وارد شدن به جلسه در ۲۰ خرداد توزیع و همچنین آزمون پذیرش دستیار دندانپزشکی در  ۲۵ خرداد ۹۴ برگزار می می شود.

کلید ابتدایی و اولیه سئوالات در  ۲۷ خرداد و همچنین کلید نهایی در ۳ تیر ماه ۹۴ نشر یافته شده می می شود و همچنین بعد از آن هم انتخاب رشته – محل داوطلبان واجد شرایط در روزهای ۱۳ تا ۱۸ تیرماه ۹۴ انجام می گیرد و همچنین در نهایت اسامی نهایی پذیرفته شدگان ۲۱ مردادماه ۹۴ نشر یافته شده می می شود.

آزمون کارشناسی ارشد سال شمسی ۹۴ دانشگاه آزاد

ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال شمسی ۱۳۹۴ دانشگاه آزاد در روزهای ۱۰ تا ۳۰ آذر ماه انجام شد. آن آزمون در روزهای ۷ ، ۸ و همچنین ۹ خردادماه ۱۳۹۴ برگزار می می شود.

نتایج آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد در نیمه دوم شهریور ماه ۱۳۹۴ اعلام خواهد شد.

آزمون دکتری تخصصی سال شمسی  ۹۴ دانشگاه آزاد

ثبت‌نام  آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) دانشگاه آزاد در ۹ تا ۳۰ آذرماه ۹۳ انجام شد. آزمون دکتری سال شمسی ۹۴ آن دانشگاه در ۱۰ بهمن ماه ۹۳ برگزار شد .

اسامی پذیرفته شدگان جهت شرکت در مصاحبه آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی قسمتهای آخر خرداد ماه ۹۴ اعلام خواهد شد و همچنین پس نتیجه آن می شود که نهایی نیز  قسمتهای آخر شهریور ماه ۹۴ نشر یافته شده می می شود.

تقویم آزمون های سال شمسی ۹۴

نام آزمون زمان ثبت نام زمان نمایش زمان اعلام نتایج
کارشناسی ارشد ۱۷ تا ۲۵ آبان ۹۳ ۱۵، ۱۶ و همچنین ۱۷ ﺑﻬﻤﻦ ۹۳ دﻫﻪ اول ﺷﻬﺮﻳﻮر ۹۴
دکتری تخصصی (Ph.D) نیمه متمرکز ۱۶ تا ۲۳ آذر ۹۳ ۱۵ اسفند ۹۳ نیمه اول شهریور ۹۴
کارشناسی ارشد علوم علم پزشکی جدید ۱ تا ۱۰ بهمن ۹۳ ۳۱ اردیبهشت و همچنین ۱ خرداد ۹۴ ۴ شهریورماه ۹۴
دستیاری دندانپزشکی ۳ تا ۱۰ اسفند ۹۳ ۲۵ خرداد ۹۴ ۲۱ مردادماه ۹۴
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۱۰ تا ۳۰ آذر ۹۳ ۷ ، ۸ و همچنین ۹ خردادماه ۹۴ نیمه دوم شهریور ۹۴
دکتری تخصصی (Ph.D) دانشگاه آزاد ۹ تا ۳۰ آذرماه ۹۳ ۱۰ بهمن ماه ۹۳ قسمتهای آخر شهریور ماه ۹۴

http://www.phdl.net/phd-test-news-site/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%BA-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%AF-9248
تازه ترین و جدیدترین خبرهای جدید در مورد آزمون دکتری : تقویم آزمونی سال شمسی ۹۴/ روزهای داغ کنکور در خرداد

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

عمده‌ترین مشکل دانشگاه‌ها ساخته یا ایجاد رشته‌ها بدون توجه به بعدی شغلی می باشد

عمده‌ترین مشکل دانشگاه‌ها ساخته یا ایجاد رشته‌ها بدون توجه به بعدی شغلی می باشد وبسایت …

سوپروب close
خرید بک لینک