خانه / اخبار آزمون ها / آزمون دكتراي تخصصي / تمام برنامه‌های آموزش پزشکی تا آخر سال بازنگری می شود

تمام برنامه‌های آموزش پزشکی تا آخر سال بازنگری می شود

تمام برنامه جذاب و جالب و خوب‌های آموزش علم پزشکی جدید تا آخر سال شمسی بازنگری می می شود

1759373 تمام برنامه‌های آموزش پزشکی تا آخر سال بازنگری می شوددست یار آموزشی وزارت بهداشت از پایان بازنگری تمام برنامه جذاب و جالب و خوب‌های آموزشی تیم علوم علم پزشکی جدید تا پایان سال شمسی خبر داد و همچنین گفت: دانشگاه‌ها موظف خواهند بود تمام برنامه جذاب و جالب و خوب‌ ها را تا آخر سال شمسی بازنگری کنند.

به به گفته روزنامه نویس و خبرنگار مهر، دکتر باقر لاریجانی امروز در نشست معاونین آموزشی دانشگاه‌های علوم علم پزشکی جدید کشور در محل وزارت بهداشت در تشریح اوضاع اجرای بسته تحول و همچنین نوآوری آموزش علم پزشکی جدید، گفت: مأموریت‌گرایی دانشگاه‌ها، تاکید مقام معظم رهبری می باشد و همچنین ما بایستی و حتما بتوانیم با اجرای آن هم، سرفصل‌های دوازده‌گانه تحول و همچنین نوآوری را اجرایی کنیم تا در نهایت با ساخته یا ایجاد یک فضای فرهنگی مناسب، ذهن دانشجویان و همچنین استادان را جهت آن مأموریت‌ها آماده کنیم.

او همچنین افزود: در آن سرفصل‌ها ما بایستی و حتما به مرجعیت علمی، آموزش پاسخگو، اخلاق حرفه‌ای، بین‌المللی‌سازی، مجازی‌سازی، ارتقای نظام ارزیابی و همچنین در نهایت اعتباربخشی آن بسته‌ها دست پیدا کنیم. با ۱۸۰ هزار دانشجوی علوم علم پزشکی جدید در ۶۵ مرکز و همچنین ۱۸ هزار عضو هیات علمی، بایستی و حتما بتوانیم یک فضای تحولی مناسب برسیم.

دست یار آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به حجم کار معاونت‌های آموزشی در دانشگاه‌های علوم علم پزشکی جدید، گفت: ۱۳۷ هزار فرد یا شخص در سال شمسی در آزمون‌های وزارت بهداشت شرکت می‌کنند و همچنین ممکن می باشد بخشی از آن داوطلبان اعتراض نیز داشته باشند که بایستی و حتما به روش مناسب آن هم را مدیریت کرد. ۵۰ قسمت و بخش مکاتبات سیستم وزارت بهداشت مرتبط به حوزه آموزش می باشد که آن نشان از حجم فعالیت در آن قسمت و بخش دارد.

لاریجانی گفت: دبیرخانه‌های تخصصی کارهای متعددی در دست دارند و همچنین به زودی متد بازدیدهای دبیرخانه‌ها از مراکز آموزشی تغییر می‌کند.

او همچنین با اشاره به توجه به اسناد بالادستی در تدوین سند آمایش سرزمین دانشگاه‌ها، یادآور شد: هر دانشگاهی بایستی و حتما بداند که کجا قرار گرفته و همچنین به کجا می‌رود. در حال حاضر مأموریت‌هایی احصاء شده می باشد و همچنین به دانشگاه‌ها واگذار شده ولی باید توجه داشت می‌توانیم بعضی مأموریت‌های جدید به آنها بسپاریم و همچنین یا مأموریت‌های قبلی را تعدیل کنیم.

دست یار آموزشی وزارت بهداشت تاکید کرد: شبکه‌های آموزشی بایستی و حتما توسط منطقه ها و مناطق آمایش، گسترش پیدا کنند تا مدل‌های همکاری ساخته یا ایجاد می شود چرا که آن یک فرصت کلیدی جهت دانشگاه‌هاست تا بتوانند معظلات و مسائل و مشکلات مراکز آموزشی خود را در هر استان حل کنند.

لاریجانی با تاکید بر آنکه هیچ نهادی غیر از وزارت بهداشت، مصوبه آمایش سرزمین ندارد گفت: به گفته اول سالیانه آمایش سرزمین سلامت، اردیبهشت ماه ۹۵ به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می‌می شود.

اتمام ارزیابی مراکز آموزشی وزارت بهداشت تا پایان سال شمسی

او همچنین خطاب به دانشگاه‌های علوم علم پزشکی جدید تاکید کرد: قبل از پایان سال شمسی، ارزیابی مراکز و همچنین بیمارستان‌های آموزشی بایستی و حتما به اتمام برسد. دانشگاه علوم علم پزشکی جدید اصفهان، مراکز آموزشی را و همچنین دانشگاه علوم علم پزشکی جدید ایران، بیمارستان‌های آموزشی را اعتباربخشی و همچنین ارزیابی خواهند کرد.

دست یار آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به تشکیل شورای مشاوران و همچنین شورای فناوری اطلاعات در حوزه آموزشی وزارت بهداشت، گفت: فرآیندهای حوزه آموزشی، بازنگری شده و همچنین بسیاری از آنها کاهش یافته و همچنین انتظار آن می باشد که هر دانشگاه، ترجمان آموزشی خود را به روش مشخص مشخص کردن کند.

لاریجانی با اشاره به موضوع مرجعیت علمی و همچنین توجه آن هم از سوی دانشگاه‌ها، اظهار کرد: ۳۰ قسمت و بخش تولیدات علمی منطقه توسط ایران انجام می‌گیرد و همچنین آن در حالی می باشد که ۳۳ قسمت و بخش تولیدات علمی کشور توسط حوزه علوم علم پزشکی جدید صورت می‌گیرد و همچنین آن در حالی می باشد که ما ۱۲ قسمت و بخش هیأت علمی کشور را داریم.

او همچنین افزود: پس جهت کسب مرجعیت علمی بایستی و حتما در حوزه‌های اختصاصی، فعالیت کنیم و همچنین در آن راستا مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم علم پزشکی جدید به زودی راه‌اندازی می‌می شود.

دست یار آموزشی وزارت بهداشت گفت: تحول و همچنین نوآوری آموزش علم پزشکی جدید در همه صحنه‌های دانشگاهی بایستی و حتما نمود پیدا کند و همچنین از همین رو در جشنواره شهید مطهری امسال، محورهای اصلی بر مبنای تحول و همچنین نوآوری خواهد بود.

لاریجانی با اشاره به تدوین دو کتاب مرجع دندانپزشکی گفت: در تحصیلات دکترای حرفه‌ای، امکان تدوین کتب وجود دارد و همچنین بایستی و حتما بتوانیم در حوزه‌های آموزش عمومی، کتب مرتبط را بر اساس نیازهای بومی خودمان تدوین کنیم.

او همچنین با تاکید بر آنکه انتظار آن می باشد که منطقه ها و مناطق آمایشی، ظرفیت‌های خود را شناسایی کنند، یادآور شد: اوضاع تربیت قوه انسانی تخصصی و همچنین فوق‌تخصصی در حال حاضر در کشور معقول می باشد، ولی باید توجه داشت بایستی و حتما هر منطقه آمایشی بداند که چه مقدار توسعه در هر بخشی انجام می‌دهد.

دست یار آموزشی وزارت بهداشت تاکید کرد: دانشجوی علم پزشکی جدید بایستی و حتما هر چه زودتر در مسیر مواجهه با شهروندان و مردم شهر قرار گیرد. یک دانشجوی علم پزشکی جدید بایستی و حتما هم کمپ ترک اعتیاد را ببیند و همچنین هم آزمایشگاه برود، چرا که در بعدی بایستی و حتما بتواند نیازهای همه شهروندان و مردم شهر چه در پایین شهرستان و همچنین چه در بالای شهرستان را رفع کند؛ پس بایستی و حتما نگاهمان را عوض کرده و همچنین دانشجو را جهت مواجهه با مسائل متنوع و گوناگون و مختلف آماده کنیم.

پیاده سازی و راه اندازی رشته پزشک خانواده در ۸ دانشگاه

لاریجانی از راه‌اندازی رشته تخصص پزشک خانواده در هشت دانشگاه خبر داد و همچنین گفت: ۷۰ فرد یا شخص به زودی در آن رشته مشغول به تحصیل می‌شوند.

او همچنین با اشاره به موضوع توسعه آموزش پرستاری خاطرنشان کرد: ما نباید خود را درگیر مناقشات حوزه پرستاری کنیم. در حال حاضر دانشگاه علوم علم پزشکی جدید اصفهان مسئول بررسی کردن آموزش پرستاری می باشد و همچنین به زودی کارهای مهمی که در آن حوزه انجام گرفته را نهایی کرده و همچنین به سایر دانشگاه‌ها ابلاغ می‌کنیم.

دست یار آموزشی وزارت بهداشت در مورد برآورد قوه انسانی در حوزه علوم علم پزشکی جدید، گفت: ما محاسبات خودمان را در آن حوزه اصلاح کردیم. دانشگاه‌ها هم بایستی و حتما مقدار و اندازه و میزان قوه انسانی خودشان را بدانند و همچنین در اطلاعات محیطی خود احاطه کامل داشته باشند.

لاریجانی از تشکیل کمیته‌های راهبردی جهت تدوین راهنماهای بالینی با همکاری معاونت درمان خبر داد و همچنین گفت: تمامی دانشگاه‌ها بایستی و حتما ضمن تشکیل آن کمیته، آن کار را با همکاری معاونت درمان خودشان سامان دهند.

او همچنین با اشاره به اعتباربخشی مراکز آموزش مداوم گفت: آن اعتباربخشی با بهره بری و استفاده از منطقه ها و مناطق آمایشی صورت می‌گیرد و همچنین در ۱.۵ ماه باقی‌مانده تا پایان سال شمسی، ۳۶۰ مرکز آموزش مداوم فعال در کشور بایستی و حتما مورد اعتباربخشی قرار گیرد.

دست یار آموزشی وزارت بهداشت همچنین به برنامه جذاب و جالب و خوب‌های حمایتی نخبگان و همچنین استعداد درخشان، توانمندسازی دانشجویان شاهد و همچنین ایثارگر و همچنین ارتقای برنامه جذاب و جالب و خوب‌های آن حوزه به عنوان فعالیت‌های مهم حوزه آموزشی اشاره کرد.

ابلاغ آیین نامه آموزش مهارتی علوم علم پزشکی جدید

لاریجانی از ابلاغ آئین‌نامه آموزشی مهارتی و همچنین حرفه‌ای علوم علم پزشکی جدید خبر داد و همچنین گفت: آن آئین‌نامه به زودی ابلاغ می‌می شود و همچنین بر اساس آن هم با وزارت علوم تفاهم کردیم تا حوزه علمی اصولی و کاربردی دیگر به حوزه مهارتی علم پزشکی جدید وارد نشود و همچنین درعوض ما آن حوزه را توسعه می‌دهیم.

او همچنین با تاکید بر لزوم بازنگری برنامه جذاب و جالب و خوب‌های آموزشی گفت: تمامی برنامه جذاب و جالب و خوب‌ها بایستی و حتما تا آخر سال شمسی بازنگری شوند و همچنین مُهر سال شمسی ۹۴ بر آنها درج می شود.

دست یار آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به مأموریت‌های مشترک منطقه ها و مناطق آمایشی، اظهار داشت: شورای عالی اخلاق بایستی و حتما در دانشگاه‌ها و همچنین منطقه ها و مناطق تشکیل می شود.

لاریجانی افزود: با حوزه بین‌الملل وزارت بهداشت تفاهم کرده‌ایم که نقشه آمایش بین‌الملل دانشگاه‌ها بر اساس همکاری‌های بین‌المللی تدوین می شود.

او همچنین با اشاره به پیگیری تشکیل مراکز سنجش منطقه‌ای یادآور شد: منطقه ها و مناطق بایستی و حتما آن موضوع را به صورت جدی پیگیری کنند چرا که ما به زودی مجوز نمایش امتحانات بین‌المللی را از مراکز معتبر خارجی اخذ می‌کنیم. آن موضوع هم جهت دانشگاه‌ها درآمدزاست و همچنین هم در آمایش بین‌المللی آنها تاثیرگذار می باشد.

دست یار آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به تغییرات اجرایی در بحث انجمن‌های علمی علوم علم پزشکی جدید، گفت: آئین‌نامه‌ای جهت انتظام و همچنین انتخابات انجمن‌های علمی علم پزشکی جدید به زودی ابلاغ می‌می شود.

لاریجانی خاطرنشان کرد: قطب‌های علمی نیازمند بازبینی خواهند بود و همچنین آنهایی که در توسعه آموزش علم پزشکی جدید کمک می‌کنند را توسعه می‌دهیم.

او همچنین با اشاره به موضوع اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه‌های علوم علم پزشکی جدید گفت: بایستی و حتما در باره اخلاق حرفه‌ای، سرمایه‌گذاری جدی صورت گیرد، چرا که کافی نیست یک فرد تنها تجربه و مهارت بالا داشته باشد، بلکه بایستی و حتما یاد بگیرد که چگونه و چطوری با محیط خود تعامل پیدا کند. در همین باره یک دستورالعمل در مورد ارزشیابی پایبندی به اصول حرفه‌ای دستیاران تهیه شده که از دانشگاه‌ها می‌خواهیم نقد و همچنین نظر خود را در آن باره اعلام کنند.

دست یار آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به اوضاع نامناسب خروج دانشجویان ایرانی جهت ادامه تحصیل در کشورهای خارجی، گفت: متأسفانه بعضی از کلاس‌های دانشکده‌های دندانپزشکی در فیلیپین را ایرانی‌ها تشکیل می‌دهند؛ آن به معنی می باشد که آنها دانشجوی غیره ای نداشته و همچنین آنقدر دانشجوی ایرانی دارند که دخل و درآمد خود را از ایرانی‌ها کسب می‌کنند.

لاریجانی گفت: یک دانشکده هندی با نام «راجیو گاندی» از دانشجویان ایرانی ۵۰ میلیارد دلار دخل و درآمد داشته می باشد. ما اعتبار آن دانشگاه را لغو کردیم و همچنین از آن هم زمان ریاست دانشگاه در نامه‌های متعدد به ما اعلام کرده که ما معظلات و مسائل و مشکلات دانشگاه خود را تصحیح می‌کنیم که تمام آن کارها به دلیل دخل و درآمد آن هم دانشگاه از ایرانی‌ها می باشد.

اوضاع پذیرش دانشجوی خارجی بد می باشد

او همچنین افزود: در عین حال اوضاع پذیرش دانشجوی خارجی ما خیلی زیاد بد می باشد و همچنین بایستی و حتما بتوانیم خودمان را در حوزه بین‌الملل بشناسانیم.

دست یار آموزشی وزارت بهداشت یادآور شد: در حال حاضر ۲۰۵ برنامه جذاب و جالب و خوب آموزشی به زبان انگلیسی ترجمه شده می باشد و همچنین تا پایان سال شمسی نباید هیچ برنامه جذاب و جالب و خوب ترجمه نشده‌ای وجود داشته باشد و همچنین دانشگاه‌های علوم علم پزشکی جدید برنامه جذاب و جالب و خوب‌های خود را در سامانه «EducationIran» بارگزاری کنند.

او همچنین با اشاره به راه‌اندازی دانشگاه علوم علم پزشکی جدید مجازی گفت: با مشخص کردن هیأت امنا، دفتر و همچنین برنامه جذاب و جالب و خوب‌های راهبردی آن دانشگاه مشخص شده می باشد و همچنین به زودی راه‌اندازی می‌می شود.

لاریجانی افزود: دانشگاه‌ها بدانند آن دانشگاه رقیب آنها نیست و همچنین تمامی برنامه جذاب و جالب و خوب‌هایی که دانشگاه‌ها در استان‌های خود دارند و همچنین ظرفیت کشوری دارد، می‌تواند به کمک آن دانشگاه توسعه پیدا کند.

دست یار آموزشی وزارت بهداشت، الکترونیکی شدن آزمون‌های علوم علم پزشکی جدید را مهم دانست و همچنین گفت: در حال حاضر یک آزمون پیش‌کارورزی به صورت الکترونیک با عنوان پایلوت در حال راه‌اندازی می باشد و همچنین به زودی با برطرف شدن اشکالات آن هم، دانشگاه‌های دیگر هم می‌توانند از آن مدل بهره بری و استفاده کنند؛ چرا که انتظار داریم دانشگاه‌ها به سمت الکترونیکی شدن آزمون‌های خود حرکت کنند.

او همچنین با تاکید بر ابلاغ استانداردهای آموزش بالینی گفت: متأسفانه دانشگاه‌ها به آن موضوع کم توجهی نموده اند درحالی‌که آن دستورالعمل و همچنین دستورالعمل استانداردهای کالبدی بایستی و حتما به روش جدی نشر یافته شده شده و همچنین در معرض دید اساتید و همچنین دانشجویان قرار گیرد.

لاریجانی از رتبه‌بندی دانشکده‌های دندانپزشکی خبر داد و همچنین گفت: آن موضوع تا پایان سال شمسی به پس نتیجه آن می شود که می‌رسد.

نامه به ریاست جمهور جهت زیرساخت دانشگاهها

دست یار آموزشی وزارت بهداشت همچنین از نامه به ریاست‌جمهور در مورد سرمایه‌گذاری جهت زیرساخت‌های دانشگاه‌های علوم علم پزشکی جدید خبر داد و همچنین گفت: وزیر بهداشت نیز آن موضوع را در هیأت حکومت پیگیری کرده‌ و همچنین امیدواریم زودتر به پس نتیجه آن می شود که برسد.

او همچنین در مورد توزیع هیأت علمی در دانشگاه‌های علوم علم پزشکی جدید گفت: به تا حال هزار فرد یا شخص را توانسته‌ایم با مجوز در دانشگاه‌ها توزیع کنیم و همچنین با وجود آنکه وضع اعتبارات چندان مناسب نیست، سعی داریم قوه هیأت علمی جدید را به دانشگاه‌ها تزریق کنیم. آئین‌نامه ارتقای هیأت علمی هم بعد از بازبینی، به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال می‌می شود.

لاریجانی با اشاره به دوران پسابرجام و همچنین تسهیل ارتباطات بین‌المللی، خاطرنشان کرد: دانشگاه‌ها بایستی و حتما جهت آموزش خود، سناریوهای کافی داشته باشند و همچنین با توجه به آنکه ارتباطات بین‌المللی راحت‌تر شده می باشد، می‌توانند از آن فرصت جهت بین‌المللی شدن خود بهره بری و استفاده کنند.

دست یار آموزشی وزارت بهداشت افزود: در حال حاضر ۱۷ دانشگاه علوم علم پزشکی جدید قابلیت احراز شرایط اعتباربخشی بین‌المللی را دارند و همچنین در نقشه آمایش بین‌الملل بایستی و حتما وظایف خود را مشخص کردن کرده و همچنین مأموریت‌های خود را انجام دهند.

https://www.phdl.net/phd-test-news-site/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-13280
برترین خبرهای در مورد آزمون دکتری : تمام برنامه جذاب و جالب و خوب‌های آموزش علم پزشکی جدید تا آخر سال شمسی بازنگری می می شود

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

عمده‌ترین مشکل دانشگاه‌ها ساخته یا ایجاد رشته‌ها بدون توجه به بعدی شغلی می باشد

عمده‌ترین مشکل دانشگاه‌ها ساخته یا ایجاد رشته‌ها بدون توجه به بعدی شغلی می باشد وبسایت …