خانه / اخبار آزمون ها / آزمون دكتراي تخصصي / توقف شیوه قبلی پذیرش دانشجوی پولی/ نقص ۱۴۲۰رشته محل دانشگاه آزاد

توقف شیوه قبلی پذیرش دانشجوی پولی/ نقص ۱۴۲۰رشته محل دانشگاه آزاد

توقف شیوه قبلی پذیرش دانشجوی پولی/ نقص ۱۴۲۰رشته محل دانشگاه آزاد

دست یار آموزشی وزارت علوم اعلام کرد: پذیرش دانشجو از طریق آزمون غیرمتمرکز در پردیس‌های خودگردان متوقف شد تا ساز و همچنین کار آن پردیس‌ها بررسی کردن شده و همچنین سیاست‌های جدید اعلام می شود. 1692451 توقف شیوه قبلی پذیرش دانشجوی پولی/ نقص ۱۴۲۰رشته محل دانشگاه آزاد

به به گفته روزنامه نویس و خبرنگار مهر، دکتر مجتبی شریعتی نیاسر، دست یار آموزشی وزارت علوم صبح امروز در نشستی مطبوعاتی به ارائه به گفته عملکرد آن معاونت پرداخت.

پذیرش دانشجوی دکتری مستقیما از طریق دانشگاه

او همچنین با اشاره به سیاست‌های جدید در پذیرش دانشجوی دکتری، گفت: آیین‌نامه پذیرش دانشجوی دکتری ابلاغ شده می باشد. پذیرش دانشجوی دکتری از سال شمسی بعدی بر اساس سیاست‌های جدید صورت خواهد گرفت. بر اساس آن آیین‌نامه، پذیرش دانشجوی دکتری مستقیماً توسط دانشگاه صورت می‌گیرد و همچنین یک امتحان عمومی توسط نهاد سنجش آموزش کشور برگزار می‌می شود. بعد رشته پذیرش به دانشگاه‌های مجری دوره دکتری واگذار می‌می شود.

دست یار آموزشی وزارت علوم به اهداف ابلاغ آیین‌نامه دکتری به دانشگاه‌ها پرداخت و همچنین گفت: از آن به بعد پذیرش دانشجوی دکتری بر اساس آن آیین‌نامه شفاف می‌می شود. رتبه فرد به دانشگاه ارسال می‌می شود، دانشگاه بر اساس رتبه اعلام شده، یک کف مشخص اعلام می‌کند. بر اساس آنچه که دانشگاه اعلام کرده، متقاضیان می‌دانند که به کدام دانشگاه‌ها می‌توانند رفت و آمد و مراجعه کنند و همچنین به کدام دانشگاه رفت و آمد و مراجعه نکنند و همچنین بعد دانشگاه‌ها با تشخیص خود در پذیرش آن دانشجویان اقدام می‌کنند.

اعتبار دو ساله جهت آزمون دکتری

او همچنین ادامه داد: بر اساس آن آیین‌نامه به اقتدار دانشگاه‌های مجری دکتری، ارزش‌گذاری شد و همچنین همچنین جهت آزمون نهاد سنجش نیز اعتبار زمانی پیش‌بینی خواهد شد که به احتمال قوی آزمون نهاد سنجش دو سال شمسی اعتبار خواهد داشت.

شریعتی نیاسر افزود: آیین‌نامه جدید دکتری مطابق و یکدست با استانداردهای جهانی می باشد و همچنین کاملاً یک نظام پاسخگویی در نهاد سنجش و همچنین دانشگاه‌های مجری پیش‌بینی شده می باشد. وزارت علوم خود نیز نظارت کامل بر اجرای مفاد آیین‌نامه دارد.

دست یار آموزشی وزارت علوم یادآور شد: همچنین شیوه‌نامه‌ای در آن خصوص تدوین شده می باشد که همه ریزه‌کاری‌های انجام کار را پیش‌بینی کرده که ظرف دو ماه بعدی ابلاغ می‌می شود.

۵۸۵ برنامه جذاب و جالب و خوب درسی با قدمتی بالای ۱۰ سال شمسی

او همچنین به بازنگری برنامه جذاب و جالب و خوب‌های آموزشی اشاره کرد و همچنین گفت: بیش از دو هزار برنامه جذاب و جالب و خوب آموزشی در کل کشور داریم که ۵۸۵ مورد از برنامه جذاب و جالب و خوب‌های موجود قدمتی بالای ۱۰ سال شمسی دارند و همچنین بعضی نیز تا ۳۵ سال شمسی قدمت دارند و همچنین قرار می باشد در یک برنامه جذاب و جالب و خوب‌ریزی فشرده، بازنگری می شود که امیدواریم تا پایان شهریور ۹۴ بازنگری برنامه جذاب و جالب و خوب‌های آموزشی صورت گیرد.

شریعتی نیاسر ادامه داد: ۲۱۰ مورد از رشته‌های مذکور مرتبط به رشته‌های علوم انسانی می باشد که بازنگری آن هم به شورای تحول و همچنین ارتقای علوم انسانی مرتبط می باشد. ۳۷۵ مورد نیز سایر رشته‌ها می باشد که برنامه جذاب و جالب و خوب‌ریزی‌های مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری گرفته شده که بازنگری آن هم به دانشگاه‌ها واگذار می شود و همچنین دانشگاه‌ها تا آخر شهریور ۹۴ ملزم خواهند بود بازنگری‌های برنامه جذاب و جالب و خوب‌های آموزشی واگذار شده به آنها را انجام دهند.

دست یار آموزشی وزارت علوم تصریح کرد: طی بخشنامه‌ای ابلاغ کرده‌ایم که ۱۰ دانشگاه تیم یک مجاز خواهند بود برنامه جذاب و جالب و خوب‌های قدیمی درسی را بازنگری و همچنین سایر دانشگاه‌ها نیز موظف خواهند بود به اختیار خود از یکی از آن ۱۰ دانشگاه تیم یک، اقتباس کنند.

او همچنین در ادامه به فعالیت دانشگاه‌ها در حوزه بین‌الملل اشاره کرد و همچنین گفت: برنامه جذاب و جالب و خوب ما، گشودن عرصه فعالیت‌ دانشگاه‌ها در حوزه بین‌الملل می باشد و همچنین آیین‌نامه‌ای نیز در آن خصوص تنظیم شده می باشد. دانشگاه‌های واجد شرایط می‌توانند مستقیماً دانشجوی خارجی و همچنین استاد خارجی پذیرش کرده و همچنین همچنین جهت برنامه جذاب و جالب و خوب‌های مشترک بین دانشگاه‌های داخل و همچنین خارج راساً اقدام کنند. حتی تسهیلاتی نیز جهت آن دانشگاه‌ها در نظر گرفته‌ایم.

شریعتی نیاسر به سیاست‌های وزارت علوم در خصوص پردیس‌های خودگردان و همچنین بین‌الملل اشاره کرد و همچنین گفت: فلسفه ساخته یا ایجاد پردیس‌های بین‌المللی در جلوگیری از مهاجرت دانشجویان به خارج کشور و همچنین همچنین ترغیب دانشجویان ایرانی خارج کشور جهت بازگشت به کشور بوده می باشد.

توقف پذیرش در پردیسهای پولی به روش قبل

دست یار آموزشی وزارت علوم ادامه داد: متاسفانه ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که اهداف مذکور بررسی کننده و پروهشگر نشده می باشد؛ جهت همین ساز و همچنین کار آن هم مجدد بررسی کردن می‌می شود و همچنین پذیرش دانشجو در آن پردیس‌ها به روش آزمون غیرمتمرکز، متوقف شد تا زمانی که ساز و همچنین کارهای جدید ارائه می شود و همچنین آن پردیس‌ها به اهداف قبل بازگردند.

ساماندهی ۱۴۳ موسسه آموزش عالی دولتی

او همچنین در ادامه به ساماندهی موسسات آموزش عالی اشاره کرد و همچنین گفت: در حال حاضر ۱۴۳ موسسه دولتی داریم که بالغ بر ۶۰ مورد آن هم عمری کمتر از ۱۵ سال شمسی دارند. آن دسته از موسسات، استاندارد قابل قبول ندارند و همچنین طرح ساماندهی آن موسسات در دستور کار قرار دارد و همچنین گزارشی نیز از آنها تهیه شده که چگونه بتوانیم به آن موسسات کمک کنیم که تا سطح دانشگاه‌های قابل قبول ارتقا یابند.

شریعتی نیاسر به سطح‌بندی موسسات دولتی اشاره کرد و همچنین گفت: به غیر از ۱۰ دانشگاه تیم یک، مابقی موسسات دولتی به یک چشم دیده می‌شوند؛ ضابطه‌مند نیستند و همچنین نمی‌توانیم آنها را متمایز کنیم. بر همین اساس طرحی شروع شده می باشد که امیدواریم تا آخر شهریور ماه به پس نتیجه آن می شود که برسد که بتوانیم آن موسسات را سطح‌بندی کرده و همچنین یک تعریف قابل قبول ارائه دهیم و همچنین مطابق با هر دانشگاه، ماموریتی جهت آنها مشخص کردن کنیم.

دست یار آموزشی وزارت علوم در ادامه یادآور شد که سطح‌بندی موسسات غیردولتی انجام شده می باشد و همچنین ظرف یکی دو هفته بعدی ابلاغ می‌می شود. ۳۵۸ موسسه غیردولتی در چهار سطح تعریف شده می باشد. البته آن اعلام سطح‌بندی به صورت آزمایشی می باشد که شش تا یک سال شمسی موسسات آن سطح‌بندی را مورد توجه قرار می‌دهند و همچنین در مورد آن هم اظهارنظر می‌کنند.

حل اختلاف رشته ها بین وزارت علوم و همچنین بهداشت

او همچنین در ادامه از تشکیل کمیته هفت نفره خبر داد که آن کمیته وظیفه رسیدگی به رشته‌هایی را دارد که بین علم پزشکی جدید و همچنین غیرپزشکی شناور می باشد و همچنین موجب شده اختلاف نظرهایی در خصوص آن رشته‌ها بین وزارت علوم و همچنین وزارت بهداشت ساخته یا ایجاد می شود.

شریعتی نیاسر در ادامه به افراد آن کمیته هفت نفره اشاره کرد و همچنین گفت: سه فرد یا شخص از افراد آن کمیته از وزارت علوم و همچنین سه فرد یا شخص آن هم از وزارت بهداشت و همچنین یک فرد یا شخص نیز یک استاد فرهیخته حوزه بین رشته‌ای تشکیل می‌دهد.

۱۴۲۰ رشته محل دانشگاه آزاد نقص دارند

دست یار وزیر علوم در ادامه به رشته‌های دانشگاه آزاد اشاره کرد و همچنین گفت: دو هزار و همچنین ۲۲۰ پرونده رشته – محل دانشگاه آزاد بررسی کردن شد که ۸۰۰ مورد از پرونده‌ها که در مقطع دکتری و همچنین ارشد بودند، شامل صلاحیت و همچنین واجد مجوز تشخیص داده شده‌اند و همچنین مابقی آن هم شامل نقص بودند که جهت رفع نقص، به دانشگاه آزاد ارائه شدند.

دست یار آموزشی وزارت علوم افزود: ظرفیت پذیرش در بعضی از مراکز غیردولتی که حدود ۱۵ مرکز بودند، صفر شده که بعد از رفع نقص‌های موجود، می‌توانند پذیرش داشته باشند.

شریعتی نیاسر در ادامه به کمیته‌های برنامه جذاب و جالب و خوب‌ریزی وزارت علوم اشاره کرد و همچنین گفت: ماموریت آن کمیته‌ها باز تعریف می‌می شود. قبلا آن کمیته‌ها در خصوص بازنگری برنامه جذاب و جالب و خوب‌های درسی فعالیت می‌کردند که آن کفایت نمی‌کند. بر همین اساس نزدیک به ۸۰ کمیته تخصصی در رشته و همچنین تیم‌های متنوع و گوناگون و مختلف تعریف کردیم که در هر کمیته ۱۰ فرد یا شخص از اساتید فرهیخته که حداقل مرتبه علمی آنها دانشیاری می باشد، عضو بوده و همچنین فعالیت می‌کنند و همچنین نزدیک به ۳۵۰ حکم جهت ۳۵۰ استاد کشور صادر کرده‌ایم. ۱۵۰ فرد یا شخص از اساتید دانشگاه‌ها نیز در حوزه علوم انسانی فعال خواهند بود که در مجموع ۵۰۰ فرد یا شخص از اساتید فرهیخته کشور در کمیته‌های برنامه جذاب و جالب و خوب‌ریزی آموزش عالی مشغول خواهند بود.

زمان بندی ترم تحصیلی به دانشگاهها واگذار شد

او همچنین همچنین گفت: زمانبندی ترم دانشگاه‌ها به خود دانشگاه‌ها واگذار و همچنین در قالب بخشنامه‌ای به آنها ارائه شده می باشد که دانشگاه‌ها بر اساس شرایط اقلیمی و همچنین با رعایت ضوابط مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری می‌توانند از مهرماه امسال زمانبندی ترم دانشگاه‌ها را خود انجام دهند.

افزایش ۱۰ درصدی شهریه غیر انتفاعی ها

دست یار آموزشی وزارت علوم در ادامه به عدم یکپارچگی شهریه موسسات غیردولتی اشاره کرد و همچنین گفت: آیین‌نامه‌ای در آن ارتباط و رابطه تدوین شده بود که ظرف یک تا ۱۰ روز بعدی به موسسات غیردولتی ابلاغ می‌می شود.

شریعتی نیاسر افزود: امسال در تمام زیرنظام‌های آموزش عالی غیر از دانشگاه آزاد، ۱۰ قسمت و بخش افزایش ظرفیت خواهیم داشت.

او همچنین ادامه داد: همچنین به دانشگاه‌ها بخشنامه‌ای ابلاغ کرده‌ایم که متناسب با هیات علمی که دارند، خود ظرفیت دانشگاه خود را مشخص کردن کنند.

ظرفیت دانشگاه آزاد اعلام شد

دست یار آموزشی وزارت علوم یادآور شد: ظرفیت دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی ۶۰ فرد یا شخص، کارشناسی ارشد ۲۰ فرد یا شخص و همچنین دکتری هفت فرد یا شخص در هر رشته – محل جهت سال شمسی تحصیلی ۹۵-۹۴ ابلاغ شده می باشد.

شریعتی نیاسر افزود: همچنین ساماندهی مراکز الکترونیکی دانشگاه‌ها در دست بررسی کردن می باشد و همچنین در همین راستا کل آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه آزاد در یک واحد جامع تهران متمرکز شد که به دانشگاه آزاد نیز ابلاغ شده می باشد.

او همچنین در مورد ادغام دانشگاه علوم اقتصادی با دانشگاه خوارزمی که دانشجویان نسبت به آن هم اعتراض داشتند نیز گفت: جلسه‌ای در آن خصوص اوایل هفته در دفتر من با حضور نماینده دانشجویان و همچنین ریاست دانشگاه خوارزمی تشکیل شد. بعضی از دغدغه‌ها به حق بود، بحث‌هایی مطرح شد و همچنین در شرایط کنونی، فضایی صمیمی و همچنین موثر ساخته یا ایجاد شده که دانشجویان می‌توانند درخواست‌های خود را مطرح کنند.

http://www.phdl.net/phd-test-news-site/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B5-10432
تازه ترین و جدیدترین خبرهای جدید در مورد آزمون دکتری : توقف شیوه قبلی پذیرش دانشجوی پولی/ نقص ۱۴۲۰رشته محل دانشگاه آزاد

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

اعلام زمان و همچنین محل مصاحبه ۱۴۳ رشته آزمون دکتری آزاد

اعلام زمان و همچنین محل مصاحبه ۱۴۳ رشته آزمون دکتری آزاد ریاست مرکز سنجش و …

سوپروب close
خرید بک لینک