خانه / اخبار آزمون ها / آزمون دكتراي تخصصي / جایگاه دانشگاه ها به عنوان نهاد ملی باید تقویت شود

جایگاه دانشگاه ها به عنوان نهاد ملی باید تقویت شود

جایگاه دانشگاه ها به عنوان نهاد ملی بایستی و حتما تقویت می شود

دکتر محمد مهدی فاتح در گفتگو با روزنامه نویس و خبرنگار مهر از دیدار با وزیر علوم، تحقیقات و همچنین فناوری طی دو روز قبل خبر داد و همچنین افزود: در آن دیدار امام و پیشوا جمعه، نماینده، فرماندار و همچنین روسای دانشگاه های شاهرود و همچنین ریاست پارک علم و همچنین فناوری حضور داشتند.

او همچنین ضمن گفتن آنکه جایگاه دانشگاه ها به عنوان نهاد ملی نیازمند تقویت می باشد تا دانشگاه های شهرستانی بخاطر نگاه استانی و همچنین مرکز گرایانه تضعیف نشوند، تصریح کرد: بایستی و حتما از توانمندی های دانشگاه ها در شهرستانها بطور موثر بهره بری و استفاده می شود.

آن مقام مسئول با یادآوری آنکه چهار سال شمسی پیش با تصویب شورای گسترش، دانشگاه صنعتی شاهرود به دانشگاه شاهرود تغییر نام یافت افزود: آن دانشگاه ماموریت یافت که به عنوان دانشگاه جامع فعالیت کند ولی باید توجه داشت به دلیل طرح تحول در رشته های علوم انسانی عملا رشته های علوم انسانی به دانشگاه شاهرود و همچنین سایر دانشگاه ها داده نشد و همچنین تغییر نام دانشگاه حاصلی نداشته می باشد.

فاتح از مسئولان خواست تا آن هم گونه که شایسته یک دانشگاه جامع می باشد به دانشگاه شاهرود رسیدگی می شود و همچنین تصریح کرد: رشته های پرتقاضا و همچنین پرکاربرد مطابق با سیاست های وزارت به دانشگاه شاهرود داده می شود.

او همچنین با بر شمردن قدم های دانشگاه شاهرود جهت توسعه فعالیت های پژوهشی و همچنین تفاهم نامه ها و همچنین قراردادهای همکاری با موسسات و همچنین تقویت ارتباط با صنعت خواستار حمایت وزارت علوم شد.

ریاست دانشگاه شاهرود با تقدیر از نگاه کشوری وزیر علوم اظهار داشت: دکتر فرهادی در آن دیدار با گفتن بعضی سیاست های اصولی و همچنین راهبردی، بر تقویت جایگاه دانشگاه ها به عنوان یک نهاد ملی تاکید کرد.

فاتح افزود: وزیر علوم همچنین توسعه متوازن و همچنین هدفمند را متذکر شد و همچنین با تاکید بر آنکه رشته های مفید توسعه خواهند یافت از موافقت با گسترش بعضی رشته های علوم انسانی خبر داد.

او همچنین با اشاره به دیگر مباحث و مطالب مطرح شده توسط دکتر فرهادی با گفتن آنکه او همچنین عمر بعضی رشته ها رال تمام شده دانست و همچنین از اقبالی کم دانشجویان به اینگونه رشته ها خبر داد و همچنین خواستار توجه جدی به رشته های پرتقاضا و همچنین پرکاربرد شد.

آن مقام مسئول همچنین خواستار توجه دانشگاه به باره هایی شاخص جهت تغییر پیدا کردن شدن به قطب علمی شد و همچنین افزود: با ماموریت گرایی امکان مرجعیت دانشگاه فراهم خواهد شد.

فاتح بر تقویت همکاری های بین المللی دانشگاه ها و همچنین جذب دانشجویان خارجی نیز تاکید کرد و همچنین افزود: سابقه چهل ساله و همچنین توانمندی های دانشگاه شاهرود نشان داده می باشد که آن دانشگاه می تواند قطب علمی در معدن، زمین شناسی و همچنین بعضی رشته ها می شود.

او همچنین با اشاره به همکاری های مشترک دانشگاه علوم علم پزشکی جدید و همچنین دانشگاه شاهرود گفت: امکان مناسبی جهت توسعه رشته های بین رشته ای مهندسی و همچنین علم پزشکی جدید در شاهرود فراهم شده می باشد.

ریاست دانشگاه شاهرود همچنین از امضاء توافق نامه همکاری های مشترک علمی بین نهاد توسعه منابع انرژی (قدرت) و همچنین آن دانشگاه خبر داد و همچنین افزود: در راستای ماموریت ها و همچنین وظایف محوله آن نهاد و همچنین با هدف دستیابی به دانش فنی مورد مستلزم و نیاز جهت اجرای پروژه های صنایع دفاعی و همچنین همکاری با نهاد ها، مراکز تحقیقاتی و همچنین دانشگاهی، در راستای بهره بری و استفاده از امکانات و همچنین توانمندی مهندسین و متخصصین آنها تفاهم نامه همکاری بین نهاد توسعه منابع انرژی با آن دانشگاه منعقد شد.

فاتح تصریح کرد: بستر سازی مناسب از طریق تعامل و همچنین همکاری دو سویه، توسعه مشارکت و همچنین حضور اکثرا و بیشتر و همچنین موثرتر کارشناسان و همچنین محققان دانشگاه و همچنین نهاد در تدوین و همچنین تعریف رساله های دکتری، پایان نامه های کارشناسی ارشد و همچنین پروژه های ملی و همچنین بین المللی شامل اهداف آن تفاهم نامه می باشد.

او همچنین ارائه مقالات علمی و همچنین تخصصی حاصل از نتایج بررسی کردن ها و همچنین تحقیقات به عمل آمده در سمینارهای داخلی و همچنین بین المللی به نام نهاد و همچنین دانشگاه و همچنین ساخته یا ایجاد باره جذب کارکنان نهاد به عنوان دانشجوی کارشناسی ارشد و همچنین دکتری پژوهش محور را از دیگر اهداف تفاهم نامه همکاری مشترک بین نهاد توسعه منابع انرژی و همچنین دانشگاه شاهرود نام برد.

آن مقام مسئول در خاتمه تصریح کرد: تفاهم نامه همکاری بین نهاد توسعه منابع انرژی (قدرت) با دانشگاه شاهرود به مدت چهار سال شمسی شامل اعتبار بوده و همچنین در پایان مدت مذکور با موافقت طرفین جهت مدت معین قابل تمدید می باشد.

http://www.phdl.net/phd-test-news-site/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C-9164
بهترین خبرهای در مورد آزمون دکتری : جایگاه دانشگاه ها به عنوان نهاد ملی بایستی و حتما تقویت می شود

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

اعلام زمان و همچنین محل مصاحبه ۱۴۳ رشته آزمون دکتری آزاد

اعلام زمان و همچنین محل مصاحبه ۱۴۳ رشته آزمون دکتری آزاد ریاست مرکز سنجش و …

سوپروب close
خرید بک لینک