سرخط خبرها
خانه / اخبار آزمون ها / آزمون دكتراي تخصصي / جزئیات ماموریت و همچنین انتقال افراد هیات علمی دانشگاه آزاد اعلام شد

جزئیات ماموریت و همچنین انتقال افراد هیات علمی دانشگاه آزاد اعلام شد

جزئیات ماموریت و همچنین انتقال افراد هیات علمی دانشگاه آزاد اعلام شد

دکتر رهایی در آن آئین نامه تاکید کرده به منظور ساماندهی، بهره بری و استفاده بهینه از تخصص افراد هیات علمی جهت افزایش کیفیت آموزش و همچنین پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین اصلاح هرم هیات علمی و همچنین همچنین ساخته یا ایجاد وحدت رویه در هنگام بررسی کردن و همچنین اراده و تصمیم راسخ گیری موارد مرتبط به طرح تعاون استانی، ماموریت و همچنین انتقال افراد هیات علمی و همچنین سرعت بخشیدن به مسائل مربوطه، آن آئین نامه جهت اجرا ابلاغ می می شود.

در آن آئین نامه آمده می باشد: ماموریت و همچنین انتقال افراد هیات علمی قراردادی یکساله، پیمانی یکساله، نیمه وقت، بازنشسته، طرح خدمت مشمولین و همچنین بورسیه های ابتدا به ساکن تا زمان فراغت از تحصیل در دوره دکتری تخصصی ممنوع می باشد. همچنین ماموریت و همچنین انتقال افراد هیات علمی با مرتبه مربی به استثنای تیم هنر به واحدهای جامع و همچنین واحدهای شهرستان تهران ممنوع می باشد.

بر اساس بندهای آن آئین نامه ماموریت و همچنین انتقال آن هم دسته از افراد هیات علمی که در صورت موافقت با ماموریت یا انتقال متقاضی، واحد مبدا شرایط اجرای رشته محل تخصصی او همچنین را از دست دهد، ممنوع می باشد. حداقل افراد هیات علمی مورد مستلزم و نیاز جهت اجرای رشته محل ها در مقاطع متنوع و گوناگون و مختلف تحصیلی به شرح زیر می باشد:

636684115066206461 جزئیات ماموریت و همچنین انتقال افراد هیات علمی دانشگاه آزاد اعلام شد

در آئین نامه طرح تعاون استانی، ماموریت و همچنین انتقال افراد هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تاکید شده می باشد در صورت اعلام عدم تکمیل ساعت موظف تدریس جهت افراد هیات علمی در هر رشته، بهره بری و استفاده از اساتید مدعو و همچنین مدرسان حق التدریس آن هم رشته در آن هم واحد دانشگاهی ممنوع می باشد.

همچنین بررسی کردن در خواست طرح تعاون استانی، ماموریت و همچنین انتقال افراد هیات علمی شامل پرونده انتظامی، تا زمان صدور رای ممنوع می باشد.

بر اساس بندهای آن آئین نامه ماموریت افراد هیات علمی زن به محل اشتغال همسر شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین دستگاه های دولتی با ارایه گواهی معتبر اشتغال به کار همسر و همچنین بعد از موافقت واحدهای مبدا، مقصد و همچنین هیات های اجرایی جذب استان مرتبط قابل بررسی کردن خواهد بود.

همچنین ماموریت یا انتقال آن هم دسته از افراد هیات علمی که ساعت موظف تدریس ایشان در واحد مبدا تکمیل نمی می شود و همچنین حداقل عضو هیات علمی مورد مستلزم و نیاز جهت اجرای رشته / محل در آن هم رشته در واحد مقصد وجود ندارد، در اولویت بررسی کردن قرار خواهند گرفت.

براساس بندهای آن آئین نامه واحدها و همچنین مراکز آموزشی و همچنین همچنین هیات های اجرایی جذب استان مقصد، تنها و فقط در صورت وجود رشته تخصصی، عمومی یا دروس مرتبط با رشته متقاضی و همچنین در صورت تکمیل ساعات موظفی کلیه افراد هیات علمی واحد می توانند با ماموریت یا انتقال مقاضیان به واحدها موافقت کنند.

انتقال افراد هیات علمی آموزشکده‌های فنی و همچنین حرفه‌ای سما که در دوره دکتری تخصصی پذیرفته شده یا می‌شوند صرفاً از آموزشکده‌های فنی و همچنین حرفه‌ای سما به واحد ذی‌ربط قابل بررسی کردن می باشد و همچنین درخواست‌های انتقال به سایر واحدها، مورد بررسی کردن قرار نخواهند گرفت. همچنین ماموریت افراد هیات علمی شامل بیماری خاص، بعد از موافقت واحد دانشگاهی مبدأ، مقصد و همچنین هیات‌های اجرایی جذب استان مرتبط و همچنین اثبات و یا تایید کمیسیون علم پزشکی جدید دانشگاه، قابل بررسی کردن خواهد بود.

گفتنی می باشد عضو هیات علمی متقاضی ماموریت یا انتقال با وارد شدن به صفحه فردی یا شخصی خود در سامانه و همچنین تکمیل اطلاعات مورد نظر، درخواست ماموریت یا انتقال خود را به حوزه معاونت آموزشی و همچنین تحصیلات تکمیلی واحد ارسال و همچنین آن هم حوزه نیز بعد از تکمیل سایر اطلاعات، درخواست متقاضی را در صورت نداشتن اساتید مدعو یا مدرس حق التدریس در رشته متقاضی و همچنین داشتن سایر شرایط مندرج در آن آئین نامه، از طریق سامانه جهت اثبات و یا تایید به ریاست واحد مرتبط ارسال می کند و همچنین سایر مراحل اثبات و یا تایید به ترتیب انجام می می شود که شرح کامل آن هم در آئین نامه آمده می باشد.

افراد هیات علمی شامل کسر ساعت موظف تدریس که تقاضای ماموریت یا انتقال خود را در سامانه درج نکرده‌اند، دست یار آموزشی و همچنین تحصیلات تکمیلی واحد، بایستی و حتما ساعات کسر تدریس آنها را -بعد از اخذ صورت‌جلسه مرتبط به کسر ساعات تدریس افراد هیات علمی که به اثبات و یا تایید شورای تیم و همچنین ریاست دانشکده مرتبط رسیده- در سامانه ثبت کند تا جهت بررسی کردن و همچنین اثبات و یا تایید به ریاست واحد ارسال می شود.

همچنین ماموریت افراد هیات علمی به سایر نهاد ها، نهادها و همچنین ارگان های دولتی با درخواست بالاترین مقام نهاد مذکور، بعد از موافقت واحد مبدا، موافقت ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان مبدا و همچنین اثبات و یا تایید نهایی ریاست دانشگاه به شرط پرداخت حقوق و همچنین مزایا توسط نهاد مقصد با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۳۰/۴۳۱۳۹ مورخ ۹۵/۶/۲۳ امکان پذیر می باشد.

در آئین نامه طرح تعاون استانی، ماموریت و همچنین انتقال افراد هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تاکید شده کلیه مسائل مرتبط به افراد هیات علمی مامور از قبیل تغییر پیدا کردن اوضاع استخدامی، ارتقای مرتبه علمی، ترفیع سالیانه و همچنین … در واحد مبدا انجام و همچنین مراتب به واحد مقصد اعلام می می شود.

تمام درخواست های مرتبط به طرح تعاون استانی، ماموریت و همچنین انتقال افراد هیات علمی بعد از ثبت درخواست در سامانه و همچنین با توجه به تاریخ های زیر بررسی کردن می شوند:

ثبت درخواست ماموریت یا انتقال توسط متقاضی یا ثبت ساعات کسر موظف تدریس توسط دست یار آموزشی و همچنین تحصیلات تکمیلی واحد حسب مورد در سامانه از تاریخ اول مرداد ماه لغایت هجدهم مرداد ماه

به نقل از پی اچ دی ال به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، بررسی کردن درخواست های مرتبط به طرح تعاون استانی، ماموریت یا انتقال افراد هیات علمی در واحدها و همچنین هیات های اجزایی جذب از زمان ثبت اولین تقاضا در سامانه تا بیست و همچنین پنجم مرداد ماه و همچنین بررسی کردن درخواست متقاضیان در نهاد مرکزی از بیست و همچنین ششم مرداد ماه لغایت هفتم شهریور ماه انجام می می شود.

جزئیات ماموریت و انتقال اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اعلام شد


تازه ترین و جدیدترین خبرهای در مورد آزمون دکتری : جزئیات ماموریت و همچنین انتقال افراد هیات علمی دانشگاه آزاد اعلام شد

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

عمده‌ترین مشکل دانشگاه‌ها ساخته یا ایجاد رشته‌ها بدون توجه به بعدی شغلی می باشد

عمده‌ترین مشکل دانشگاه‌ها ساخته یا ایجاد رشته‌ها بدون توجه به بعدی شغلی می باشد وبسایت …

سوپروب close
خرید بک لینک