خانه / اخبار آزمون ها / آزمون دكتراي تخصصي / راهبرد توسعه علمی دولت تدبیر و امید موجب هم‌افزایی دانشگاه آزاد و وزارت علوم شده

راهبرد توسعه علمی دولت تدبیر و امید موجب هم‌افزایی دانشگاه آزاد و وزارت علوم شده

راهبرد توسعه علمی حکومت تدبیر و همچنین امید موجب هم‌افزایی دانشگاه آزاد و همچنین وزارت علوم شده

دست یار آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اعلام رشته_محل‌های تصویب شده و مصوب قانون وزارت علوم با توجه به بازدیدهای متعدد معاونان و همچنین مدیران وزارت علوم از واحدهای دانشگاه آزاد گفت: مدیران وزارت علوم در پس نتیجه آن می شود که آن بازدیدها به خوبی از دستاوردهای آموزشی و همچنین پژوهشی دانشگاه آگاه شده‌اند و همچنین اعلام خبر رشته‌های تصویب شده و مصوب قانون توسط وزارت علوم اکثرا و بیشتر در جهت تقویت آن حرکت می باشد.

به نقل از سرویس دانشگاهی ایسنا، دکتر حسین غریبی در پاسخ به سئوالات خبرنگاران رسانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی، تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم سایر رشته‌های باقی مانده را نیز به همین شکل و همچنین با یک تعامل مناسب، خیلی زود به سرانجام رسانده و همچنین مصوبه آنان توسط وزارت علوم اعلام می شود.

دست یار آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به رشته‌های باقی‌مانده، تاکید کرد: جای هیچ نگرانی جهت دانشجویانی که در آن رشته‌ها تحصیل می کنند و همچنین همچنین داوطلبانی که ان‌شاءالله از مهر ماه دانشجو شده و همچنین وارد دانشگاه آزاد می‌شوند وجود ندارد زیرا تعامل خیلی زیاد خوبی بین وزارت علوم و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی برقرار می باشد و همچنین آن هم روش که دکتر شریعتی نیاسر دست یار محترم آموزشی وزارت علوم نیز اعلام کرد؛ اقدامات مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری جهت تصویب رشته‌های باقیمانده انجام شده می باشد.

دکتر غریبی در مورد فرایند تصویب رشته های دانشگاه آزاد اسلامی در وزارت علوم گفت: در ارتباط با تصویب رشته هایی که جهت مقطع کارشناسی ارشد و همچنین دکتری به وزارت علوم فرستاده بودیم، اوضاع به آن گونه بود که بعضی از پرونده ها از قبل در وزارت علوم وجود داشت و همچنین وزارت علوم هم به صورت عادی و همچنین با روند معمولی آنها را مورد بررسی کردن قرار می داد و همچنین در آن بررسی کردن ها تقریبا تعداد بسیاری از آن پرونده ها به سرانجام رسیده می باشد و همچنین تعدادی هم در حال بررسی کردن می باشد.

او همچنین افزود: بخشی از آن پرونده ها نیز در کمیته ۵ نفره ای که در آن وزارت خانه تشکیل شد مورد بررسی کردن قرار گرفت و همچنین از مجموع رشته‌هایی که سال شمسی قبل جهت تمام مقاطع در دانشگاه آزاد اسلامی اقدام کردیم تعداد ۱۴۷۷ رشته_ محل به تصویب رسید.

دست یار آموزشی دانشگاه آزاد ادامه داد: البته انتظار هم می رفت با توجه به پتانسیل خوبی که در مجموعه دانشگاه آزاد از لحاظ تعداد هیات علمی وجود دارد آن همکاری ها صورت گیرد.

همکاری ۶۵ هزار فرد یا شخص هیات علمی با دانشگاه آزاد اسلامی

او همچنین در ادامه در خصوص تعداد افراد هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: نزدیک به ۶۵ هزار فرد یا شخص در قالب هیات علمی با دانشگاه آزاد اسلامی همکاری دارند که از آن تعداد حدود ۳۱ هزار فرد یا شخص به صورت تمام وقت و همچنین بیش ۳۴ هزار فرد یا شخص نیز به صورت نیمه وقت در دانشگاه آزاد با ما همکاری می کنند.

غریبی افزود: در همین راستا یکی از بحث‌های بین ما و همچنین وزارت علوم ، تامین هیات علمی تمام وقت و همچنین نیمه وقت در دانشگاه آزاد بود. خوشبختانه آن مشکل نیز مرتفع شده و همچنین نظر وزارت علوم در آن خصوص نیز تامین شده می باشد. بنابراین با توجه به تامین نظر وزارت در آن ارتباط و رابطه و همچنین با توجه به تعامل خوب با وزارت علوم و همچنین البته آگاهی و همچنین اطلاع مدیران و همچنین کارشناسان محترم وزارت از پتانسیل‌های موجود در دانشگاه آزاد اسلامی، به امید خداوند تبارک و تعالی بقیه رشته ها هم به تصویب وزارت علوم خواهد رسید.

او همچنین در ادامه در خصوص تاثیر تعامل با وزارت علوم در روند کاری دانشگاه آزاد اسلامی گفت: با توجه به شناختی که وزارت علوم از دانشگاه آزاد اسلامی پیدا کرده می باشد و همچنین به دلیل وجود پتانسیل خوب دانشگاه آزاد، توانسته ایم اعتماد وزارت علوم را جهت انجام کارهای اموزشی و همچنین پژوهشی جلب کنیم. از آن رو تعامل خیلی زیاد خوبی بین دو نهاد راهبردی آموزش عالی در دو قسمت و بخش خصوصی و همچنین دولتی برقرار شده می باشد.

غریبی با تاکید بر آن‌که ما در دانشگاه آزاداسلامی تمام نهاد های آموزشی را بیش از آن هم‌که رقیب خود بدانیم، همکار خود می‌بینم، ادامه داد: حکومت تدبیر و همچنین امید نیز در به وجود آمدن آن راهبرد در دانشگاه آزاداسلامی سهم بسزایی داشته می باشد. راهبرد توسعه علمی پس نتیجه آن می شود که‌اش همکاری ما با وزارت علوم شده می باشد و همچنین در نهایت منجر به هم‌افزایی در بهره بری و استفاده از همه منابع کشور در قسمت و بخش دولتی و همچنین خصوصی شده می باشد.

دست یار آموزشی دانشگاه آزاداسلامی افزود: در همین راستا و همچنین در یک نگاه جدید بایستی و حتما به سویی حرکت کنیم تا در تحقق راهبرد توسعه آموزشی و همچنین پژوهشی، نقشی اثربخش ایفا کنیم.

به گفته غریبی در صورتی که با آن نگاه مباحث را پیش ببریم؛ آن هم وقت خواهیم توانسته بود با منابعی که در قسمت و بخش خصوصی و همچنین با همیاری شهروندان و مردم شهر بدست آمده می باشد، در موفقیت ابعاد متنوع و گوناگون و مختلف توسعه علمی به اشتراک بگذاریم.

غریبی یادآور شد: بایستی و حتما به آن واقعیت و حقیقت اذعان داشت که درخواست شهروندان و مردم شهر از حکومت تدبیر و همچنین امید آن می باشد که ما بتوانیم آموزش بهره‌ورتر را در کنار پژوهش اثربخش داشته باشیم و همچنین از دستاوردهای آموزش و همچنین پژوهش، کشور عزیز ما بتواند انسان‌های فرهیخته و همچنین با دانش را به عنوان زیر‌ساخت اصلی، جهت توسعه و همچنین تغییر فرهنگ، در ارتباط با همه چالش‌های موجود در کشور و همچنین منطقه، به جامعه جهانی معرفی کند.

دست یار آموزشی دانشگاه آزاداسلامی در ادامه ابراز امیدواری کرد که در بعدی بتوانیم با همکاری با وزارت علوم، توسعه علمی را به عنوان یک راهبرد اساسی جهت کشور به ارمغان آوریم.

نحوه شکل‌گیری کمیته ۵ نفره و همچنین چگونگی روند تصویب رشته‌ _محل‌ها در آن هم

غریبی در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران در خصوص نحوه تشکیل کمیته ۵ نفره جهت تصویب رشته‌های دانشگاه آزاداسلامی گفت: در ابتدای دوره مدیریت فعلی دانشگاه، ما بیش از ۴۲ واحد علوم تحقیقات در کشور داشتیم که در دوره مدیریت قبلی و همچنین حکومت پیشین جهت مقاطع کارشناسی ارشد و همچنین دکترا به وجود آمده بودند و همچنین در عین حال بخاطر کمبود منابع کیفی و همچنین آموزشی، از کیفیت مناسبی هم برخوردار نبودند. بنابراین در یک اراده و تصمیم راسخ گیری که با هماهنگی وزارت علوم انجام شد، مقرر شد که دانشجویان ارشد و همچنین دکترا هم چنین منابع انسانی و همچنین فضاهای فیزیکی آنها به منظور کمک به توسعه علمی هرچه اکثرا و بیشتر کشور در اختیار واحدهای همجوار یا پهناور و بزرگ‌تر قرار بگیرد.

غریبی افزود: بر مبنای آن توافق، قرار شد که دانشگاه آزاداسلامی با معرفی رشته های جدید در مقاطع ارشد و همچنین دکتری در واحدهای تجمیع شده آسودگی خیال را جهت دانشجویان موجود فراهم کند. به همین سبب آن کمیته ۵ نفره نیز شکل گرفت تا بتوانیم در روند اجرایی شدن توافقات میان وزارت علوم و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین به منظور سامان دادن به رشته‌ های اعلام شده در دوره قبل، تسریع می شود. به همین علت کمیته ۵ نفره متشکل از دکتر شریعتی نیاسر ، دکتر ذکایی و همچنین دکتر حسینی از طرف وزارت علوم و همچنین دکتر علوی فاضل و همچنین بنده هم از طرف دانشگاه آزاداسلامی پیگیر تصویب رشته محل‌ها شد.

دست یار آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص روند تصویب پرونده های دانشگاه آزاد در کمیته ۵ نفره گفت: همانطور که اشاره کردم همچنین و علاوه بر شورای گسترش، بخشی از رشته های دانشگاهی نیز از طرف کمیته ۵ نفره تشکیل‌شده در وزارت علوم پیگیری می می شود و همچنین در همین راستا؛ به تا حال ۲۴۳ رشته در شورای گسترش تصویب شده و مصوب قانون شده می باشد و همچنین تعداد ۵۷۹ رشته_محل در مقطع کارشناسی ارشد نیز در آن کمیته ۵ نفره به تصویب رسیده می باشد.

او همچنین ادامه داد: پیش از آن و همچنین قبل از تشکیل کمیته ۵ نفره در وزارت علوم نیز، پرونده هایی را جهت وزارت علوم ارسال کرده بودیم که در هر دو مقطع ارشد و همچنین دکتری بالغ بر ۱۰۰۰ رشته – محل تصویب شده و مصوب قانون شد و همچنین حدود ۵۰۰ رشته محل هم در کارشناسی و همچنین کاردانی نیز در وزارت علوم تصویب شده و مصوب قانون شده می باشد.

معرفی ۲۲ هزار فرد یا شخص هیات علمی جدید

غریبی در بخشی دیگر از سخنانش گفت: سال شمسی قبل به خاطر پتانسیل خوبی که دانشگاه آزاداسلامی در جذب هیات علمی ساخته یا ایجاد کرد؛ حدود ۲۲ هزار فرد یا شخص افراد هیات علمی را به کلیه واحد ها معرفی کردیم که فرآیند جذب آنها در حال انجام می باشد. همچنین اراده و تصمیم راسخ داریم طبق ثبت نام‌های گرفته شده در سامانه جذب که تا همین قسمتهای آخر باز بود؛ ۵ هزار فرد یا شخص جهت نیازهای سال شمسی ۹۳ جذب شوند و همچنین جهت سال شمسی جاری هم، برنامه جذاب و جالب و خوب جذب ۵ هزار فرد یا شخص در دستور کار دانشگاه آزاد در سراسر کشور قرار گرفته می باشد. از آن رو پس نتیجه آن می شود که ثبت نام‌های انجام شده در پرتال که بعد از عید امسال باز شد، تا یک هفته دیگر به واحدها ارسال خواهد شد.

دست یار آموزشی دانشگاه آزاداسلامی در عین حال یادآور شد: آن پرتال در شهریور ۹۴ نیز مجدد باز خواهد شد تا آن فرصت جهت علاقه‌مندان به همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی به وجود آید و همچنین آنان بتوانند مدارک خود را جهت ثبت نام در سامانه جذب دانشگاه ارسال کنند.

او همچنین افزود: آن اقدامات ما در جهت جذب هیات علمی باعث ساخته یا ایجاد فضای جدیدی در تعاملات دانشگاه آزاد با وزارت علوم شده می باشد.

او همچنین در ادامه در خصوص آمار رشته‌های تصویب شده و مصوب قانون در دانشگاه آزاد اسلامی نسبت به دوره های قبل گفت: در صورتی که بخواهیم تعامل و همچنین نگاه مثبتی را که در حال حاضر بین وزارت علوم و همچنین دانشگاه آزاد وجود دارد، با سالهای قبل مقایسه کنیم؛ شاهد خواهیم بود که آن روند مثبت، چگونه به پیشرفت دانشگاه آزاد اسلامی کمک کرده می باشد. در همین راستا طبق آمارهای موجود، در سال شمسی ۸۳ تعداد مجوز ارشد و همچنین دکتری ۳۴ رشته بوده می باشد؛‌ یا در سال شمسی ۸۴ آن عدد به ۹۸ رشته محل می‌رسد. در سال شمسی های بعد هم به همین صورت ادامه می‌یابد ولی باید توجه داشت در دوره مدیریت جدید دانشگاه آزاد در صورتی که به همین آمار رسمی اعلام شده از جانب وزارت علوم توجه کنیم می‌بینیم که ۲۴۳ رشته دکتری و همچنین ۱۰۰۰ رشته در مقطع ارشد تصویب شده و مصوب قانون شده که به هیچ عنوان با سال شمسی‌های قبل قابل مقایسه نیست.

او همچنین در ادامه در پاسخ به آن سوال که آیا آن تعداد جذب هیات علمی در آموزش عالی کشور سابقه داشته می باشد گفت: خیر، وزارت علوم هم چه در قسمت و بخش دولتی و همچنین چه غیرانتفاعی نیز چنین ادعایی ندارد.

دست یار آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر آنکه شاید جذب هیات علمی ما بیش از دو و همچنین نیم برابر دانشگاه‌های دولتی باشد؛‌ گفت: آن نمود خوبی جهت نگاه به قسمت و بخش خصوصی در توسعه علمی کشور می باشد که می‌تواند جهت توسعه کشور در قسمت و بخش علمی یک راهبرد محسوب می شود. از طرفی آموزش عالی کشور نیز که دائما خواستار دانش اکثرا و بیشتر و همچنین سواد بالاتر جوانان بوده می باشد می تواند آن موقعیت را به عنوان یک فرصت بهره بری و استفاده کند. زیرا انسان‌های با دانش و همچنین کار آفرین، کشور را به گونه‌ای دیگر خواهند ساخت و همچنین فرهنگ جامعه را نیز تغییر خواهند داد.

افزایش اقتدار و قدرت اقتصادی از طریق افزایش اقتدار و قدرت علمی

غریبی افزود: مهمترین عامل تغییر فرهنگ، آموزش می باشد و همچنین در صورتی که بتوانیم آموزش را به عنوان مبنای اصلی در تغییر فرهنگ معرفی کنیم معنای آن هم آن می باشد که نگرش ما به فرهنگ، به عنوان یک منبع خواهد بود، در پس نتیجه آن می شود که مدیریت فرهنگی نیز ، با رویکرد هم‌افزایی خواهدبود آن هم‌افزایی جهت ملت می تواند خوشایند باشد و همچنین اقتدار و قدرت علمی کشور را بالا ببرد. از طرفی بالا بردن توانایی در آن دو عرصه، باعث بالا رفتن اقتدار و قدرت فرهنگی و اجتماعی خواهد شد.

به نقل از مرکز حوزه ریاست و همچنین روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، او همچنین در پایان گفت: از سوی دیگر مجموعه آن عوامل باعث بالا رفتن اقتدار و قدرت اقتصادی، اقتدار و قدرت دفاعی، اقتدار و قدرت سیاسی و همچنین فرامرزی کشور خواهد شد. در پایان نیز آن نقطه قابل ذکر می باشد که وجود همه آن مسائل باعث انسجام ملی و همچنین فرهنگی و اجتماعی و همچنین افزایش اقتدار و قدرت ملی کشور خواهد شد.

انتهای پیام

http://www.phdl.net/phd-test-news-site/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-10495
جدید و تو و تازه ترین خبرهای جدید در مورد آزمون دکتری : راهبرد توسعه علمی حکومت تدبیر و همچنین امید موجب هم‌افزایی دانشگاه آزاد و همچنین وزارت علوم شده

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

اعلام زمان و همچنین محل مصاحبه ۱۴۳ رشته آزمون دکتری آزاد

اعلام زمان و همچنین محل مصاحبه ۱۴۳ رشته آزمون دکتری آزاد ریاست مرکز سنجش و …

سوپروب close
خرید بک لینک