خانه / اخبار آزمون ها / آزمون دكتراي تخصصي / زمان ارائه طرح آمایش آموزش عالی/حمایت بیشتر از دانشجویان دکتری

زمان ارائه طرح آمایش آموزش عالی/حمایت بیشتر از دانشجویان دکتری

زمان ارائه طرح آمایش آموزش عالی/حمایت اکثرا و بیشتر از دانشجویان دکتری

مدیرکل دفتر ترویج نقشه جامع علمی گفت: به دلیل عدم ثبات مدیریت در وزارت علوم اراده جدی جهت تدوین طرح آمایش وجود نداشت ولی باید توجه داشت با ساخته یا ایجاد ثبات در آن وزارت خانه طرح در حال پیگیری می باشد. 1761374 زمان ارائه طرح آمایش آموزش عالی/حمایت بیشتر از دانشجویان دکتری

دکتر علی شمسی پور در گفتگو با روزنامه نویس و خبرنگار مهر افزود: درحال حاضر وزارت علوم گام های ابتدایی و اولیه ای جهت تنظیم ظرفیت ها برداشته می باشد.

او همچنین با گفتن آنکه طرح ابتدایی و اولیه آمایش آموزش عالی تدوین شده می باشد، تصریح کرد: آن طرح به وزیر ارائه شده و همچنین قرار می باشد تا پایان شهریورماه به ستاد نقشه جامع علمی کشور ارسال می شود.

مدیرکل دفتر ترویج نقشه جامع علمی کشور اضافه کرد: باتوجه به آنکه ممکن بود طرح ابتدایی و اولیه آمایش آموزش عالی با سیاست ها تناقض داشته باشد، تیم کارشناسی از سوی نقشه جامع علمی کشور و همچنین وزارت علوم مشخص کردن شد تا طرح ابتدایی و اولیه بررسی کردن می شود.

شمسی پور در پاسخ به آن سوال که چرا به تا حال سند آمایش آموزش عالی به پس نتیجه آن می شود که نرسیده می باشد، گفت: به تا حال نظام آموزش عالی کشور سیاست کاملی نداشته و همچنین درحال حاضر بعد از یک سال شمسی از ابلاغ سیاست ها وزارت علوم نیز با کندی حرکت کرد ولی باید توجه داشت وزارت بهداشت در آن راستا پیشرفت های خوبی داشت.

او همچنین با گفتن آنکه دانشجویان وزارت بهداشت از جمعیت کمتری برخوردار خواهند بود، گفتن کرد: باتوجه به جمعیت دانشجویی، آن وزارت خانه سریع تر در حوزه آمایش به پس نتیجه آن می شود که رسید.

مدیرکل دفتر ترویج نقشه جامع علمی کشور خاطرنشان کرد: حدود ۹۵ قسمت و بخش دانشجویان کشور در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم تحصیل می کنند بنابراین تدوین طرح آمایش آموزش عالی جهت آن وزارت خانه با مشکلاتی همراه می باشد.

به تا حال اراده جدی جهت آمایش در وزارت علوم وجود نداشت

شمسی پور با گفتن آنکه به تا حال اراده جدی در خصوص آمایش آموزش عالی در وزارت علوم وجود نداشت، گفت: باتوجه به آنکه آن وزارت خانه طی دو سال شمسی قبل از ثبات مدیریتی برخوردار نبود، اراده جدی جهت موضوع آمایش نیز وجود نداشت.

او همچنین افزود: اکنون که موضوع مدیریت در وزارت علوم به ثبات رسیده و همچنین معاونین آن وزارت خانه نیز مشخص شده اند اراده پرداختن به موضوع آمایش آموزش عالی نیز ساخته یا ایجاد شده و همچنین طرح ابتدایی و اولیه آن هم نیز درحال تدوین می باشد.

مدیرکل دفتر ترویج نقشه جامع علمی کشور گفتن کرد: در مرحله اول وزارت علوم ظرفیت های دانشگاه ها را تدوین می کند تا براساس آن هم سیاست های کلان طبق چارچوب ها اجرا می شود.

شمسی پور تاکید کرد: در بحث آمایش آموزش عالی بایستی و حتما موضوع بررسی کردن و همچنین استخراج بررسی ها انجام می شود زیرا آن کار مهم ترین گام در بحث آمایش می باشد تا بتوانیم اطلاعات صحیحی از آموزش عالی داشته باشیم که براساس آن هم نیازهای کشور در منطقه ها و مناطق متنوع و گوناگون و مختلف مشخص می شود.

او همچنین با گفتن آنکه جمع آوری اطلاعات در حوزه آموزش عالی کار پیچیده ای می باشد، گفت: به دلیل پیچیدگی آن امر تا پایان شهریورماه وزارت علوم می تواند طرح ابتدایی و اولیه آمایش را ارائه کند و همچنین تدوین کامل طرح آمایش نیازمند زمان بیشتری می باشد.

مدیرکل دفتر ترویج نقشه جامع علمی کشور تاکید کرد: در طرح ابتدایی و اولیه آمایش، وزارت علوم می تواند دانشگاه های کشور را منقطه بندی کند و همچنین براساس آن هم فعالیت های ابتدایی و اولیه را اجرا کند.

حمایت از دانشجویان دکتری تنها منوط به مباحث رفاهی می باشد

شمسی پور با گفتن آنکه حمایت از دانشجویان دکتری تنها منوط به مباحث رفاهی می باشد، گفت: درحال حاضر مقدار و اندازه و میزان حمایت از دانشجویان دکتری محدود می باشد و همچنین آن امر بایستی و حتما رفع می شود.

او همچنین با اشاره به تاکید نقشه جامع علمی کشور درخصوص حمایت از دانشجویان مشغول به تحصیل در مقطع دکتری گفتن کرد: وزارت علوم آیین نامه ای در آن باره تدوین کرده می باشد که دانشجویان تحت حمایت اقتصادی و مالی قرار گیرند ولی باید توجه داشت به دلیل محدودیت های بودجه ارائه آن وام براساس اولویت بندی خواهد بود.

مدیرکل نقشه جامع علمی کشور اضافه کرد: طبق آیین نامه وزارت علوم به دانشجویان دکتری در قالب وام به صورت ماهیانه ۵۰۰ تا ۷۰۰ تومان پرداخت می می شود که آن برنامه جذاب و جالب و خوب از نظر ستاد نقشه جامع علمی کشور حداقل برنامه جذاب و جالب و خوب حمایتی به شمار می رود.

شمسی پور تاکید کرد: دست یار آموزشی وزارت علوم در آخرین جلسه خود با ستاد نقشه جامع علمی کشور اعلام کرد که آن وزارت خانه نیت و اراده دارد از دانشجویان دوره دکتری حمایت های عمیق تری انجام دهد.

او همچنین عنوان کرد: وزارت علوم برنامه جذاب و جالب و خوب دارد جهت پروژه های دوره دکتری حامی پیدا کند تا آن پروژه ها تقاضا محور باشند و همچنین در دانشجویان احساس مفید بودن جهت جامعه ساخته یا ایجاد می شود ولی باید توجه داشت هنوز زمان دقیقی جهت آن اجرای آن برنامه جذاب و جالب و خوب از سوی وزارت علوم مشخص کردن نشده می باشد.

http://www.phdl.net/phd-test-news-site/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-11121
جدید و تو و تازه ترین خبرهای جدید در مورد آزمون دکتری : زمان ارائه طرح آمایش آموزش عالی/حمایت اکثرا و بیشتر از دانشجویان دکتری

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

عمده‌ترین مشکل دانشگاه‌ها ساخته یا ایجاد رشته‌ها بدون توجه به بعدی شغلی می باشد

عمده‌ترین مشکل دانشگاه‌ها ساخته یا ایجاد رشته‌ها بدون توجه به بعدی شغلی می باشد وبسایت …

سوپروب close
خرید بک لینک