خانه / اخبار دانشگاهها / اخبار دانشگاه پيام نور / ساماندهی اعضای هیأت علمی دانشگاه پیام نور

ساماندهی اعضای هیأت علمی دانشگاه پیام نور

ساماندهی افراد هیأت علمی دانشگاه پیام نور

پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (پیام نورنا) : دست یار آموزشی دانشگاه پیام نور از ساماندهی افراد هیات علمی آن دانشگاه خبر داد و همچنین گفت: در حال حاضر دانشگاه به جذب هیات علمی مستلزم و نیاز ندارد.

به به گفته پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (PNUNA.COM) : مهر – دکتر غلامرضا بخشی خانیکی گفت: دانشگاه پیام نور حدود ۴ هزار و همچنین ۲۰۰ فرد یا شخص هیات علمی دارد که حدود ۷۰ قسمت و بخش مربی و همچنین ۳۰ قسمت و بخش استادیار به بالا خواهند بود.

او همچنین در پاسخ به آنکه درحال حاضر دانشگاه پیام نور به جذب چه تعداد عضو هیات علمی مستلزم و نیاز دارد، افزود: درحال حاضر دانشگاه پیام نور به جذب هیات علمی مستلزم و نیاز ندارد.

دست یار آموزشی دانشگاه افزود: در برنامه جذاب و جالب و خوب پنجم توسعه آمده می باشد که تا پایان برنامه جذاب و جالب و خوب، نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه پیام نور بایستی و حتما یک به ۲۵۰ باشد که دانشگاه در اواسط برنامه جذاب و جالب و خوب به آن موضوع دست یافت.

او همچنین ادامه داد: اکنون برنامه جذاب و جالب و خوب ما آن می باشد که افراد هیات علمی موجود را ساماندهی کنیم. در بعضی از مراکز تراکم هیات علمی وجود دارد، بعضی واحدها نیز شامل رشته و همچنین استاد خواهند بود ولی دانشجو ندارند که بایستی و حتما به مراکز و همچنین واحدهای دیگر منتقل شوند لذا همه آن مسایل بایستی و حتما ساماندهی شوند

http://pnuna.com/1394/04/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1.html
بهترین خبرهای دانشگاه پیام نور : ساماندهی افراد هیأت علمی دانشگاه پیام نور

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

آغاز ۱۳ طرح تبادل علمی با ترکیه/ همکاری علمی با ایتالیا و همچنین آلمان

آغاز ۱۳ طرح تبادل علمی با ترکیه/ همکاری علمی با ایتالیا و همچنین آلمان …

سوپروب close
خرید بک لینک