خانه / اخبار آزمون ها / آزمون دكتراي تخصصي / سلطانی صبور:نظر کمیته پیگیری بورسیه ها قانونی نیست/دواتگری:به قوه قضاییه شکایت کنید

سلطانی صبور:نظر کمیته پیگیری بورسیه ها قانونی نیست/دواتگری:به قوه قضاییه شکایت کنید

سلطانی صبور:نظر کمیته پیگیری بورسیه ها قوانین و قانونی نیست/دواتگری:به قوه قضاییه شکایت کنید

وبسایت و مرکز خبرهای جدید دکتری ( www.PhDL.net )

تهران- ایرنا- در حالی که یک عضو کمیسیون آموزش و همچنین تحقیقات مجلس نظر وزارت علوم در مورد پرونده بورسیه ها را قوانین و قانونی نمی داند، یک عضو کمیته پیگیری پرونده بورسیه ها از تمامی افرادی که تصور می کنند ظلمی به آنها شده خواست به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.

81603275 6444038 سلطانی صبور:نظر کمیته پیگیری بورسیه ها قانونی نیست/دواتگری:به قوه قضاییه شکایت کنید

عطاالله سلطانی صبور روز یکشنبه در گفت وگو با روزنامه نویس و خبرنگار پارلمانی ایرنا در مورد پرونده بورسیه ها و همچنین افشای تخلف ۳۲ میلیاردی که در صندوق رفاه دانشجویی حکومت قبل رخ داده می باشد، توضیحاتی ارایه کرد که به شرح زیر می باشد:

سوال: آیا در جلسه عصر روز یکشنبه کمیسیون آموزش و همچنین تحقیقات در مورد تخلفات صندوق رفاه دوران آقای کیوان مرادیان صحبتی خواهد شد؟

سلطانی صبور: خبر ندارم و همچنین بایستی و حتما جلسه گذاشته می شود تا آن موضوع بررسی کردن می شود.

سوال: وزیر آموزش و همچنین تحقیقات در آن باره گفته اند که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین قوه قضاییه در جریان آن پرونده خواهند بود و همچنین آیا در جریان نامه ای که اوایل مجلس نهم و همچنین در حکومت قبل در حمایت از مرادیان، هستید؟ و همچنین آیا تو جزء افرادی بودید که آن نامه را امضاء کردید؟

سلطانی صبور: من کیوان مرادیان را نمی شناسم.

سوال: رییس پیشین صندوق رفاه دانشجویی خواهند بود و همچنین در جلسات کمیسیون آموزش و همچنین تحقیقات نیز آمدند. یعنی تو او همچنین را ندیدید؟

سلطانی صبور: من الان یادم نمی آید.

سوال: آیا تو آن نامه را امضاء کردید؟

سلطانی صبور: نه.

سوال: آیا می می شود اشاره ای هم به جلسه ای داشته باشید که خسرو دانشجو وزیر اسبق آموزش و همچنین تحقیقات در جلسه کمیسیون با ملاباشی و همچنین در مورد بورسیه ها صحبت کردند و همچنین نکاتی هم دانشجو گفته بود که افرادی با معدل ۱۳ و همچنین ۱۴ جذب شده اند، خاطرتان هست یا خیر؟

سلطانی صبور: پاسخ سوال تو را بیانیه رییس کمیسیون اصل ۹۰ داده اند.

سوال: ولی بعضی از افراد کمیسیون آموزش و همچنین تحقیقات گفته اند که آن بیانیه نظر فردی یا شخصی پورمختار می باشد.

سلطانی صبور: نه اینگونه نیست.

سوال: دواتگری نیز منصوب در کمیته پیگیری بورسیه ها بودند ولی نظرشان با پورمختار تفاوت دارد.

سلطانی صبور: در صورتی که نظر دواتگری مهم می باشد پس نظر پورمختار نیز اهمیت دارد. من الان آنچه که از جلسه آقای دانشجو یادم می آید بطور مجموع آن می باشد که دانشجو پذیرفتند و همچنین گفتند که تمامی مسوولیت آن موضوع با من می باشد و همچنین طبق قوانین و قانونی که به من اختیار داده من صلاح دانستم که بورسیه آن اشخاص را اثبات و یا تایید کردم.

سوال: در آن هم زمان انظار و افکار نمایندگان درگیر نشد که چرا بعضی با معدل ۱۳ و همچنین ۱۴ بورسیه و همچنین پذیرش دکتری شده اند؟

سلطانی صبور: آزمون دکتری قبلا تغییر پیدا کردن به مصاحبه شده بود و همچنین هنگام و زمانی که آزمون بصورت مصاحبه برگزار می می شود پس ملاک آن هم مصاحبه می باشد.

سوال: دواتگری گفتند که حتی مستندات آزمون شفاهی روی هیچ کدام از پرونده ها نبوده می باشد؟

سلطانی صبور: آن موضوع را بایستی و حتما خود دواتگری پاسخ دهد.

سوال: کمیسیون آموزش و همچنین تحقیقات نیز یک کمیته ای جهت بررسی کردن پرونده بورسیه ها تشکیل داده می باشد و همچنین کمیسیون اطلاعات خوبی در آن باره دارد؟

سلطانی صبور: بحث آزمون شفاهی را آقای معین گذاشته بود و همچنین ربطی به دوره آقایان زاهدی و همچنین دانشجو نداشت، و همچنین برداشت معین آن بود که آزمون شفاهی کاری درست می باشد و همچنین من در آن باره صحبتی نمی کنم ولی باید توجه داشت تشخیص معین بوده و همچنین او همچنین با توجه به دلایل کار خوبی کرده می است و خواهد بود.دلیل او همچنین نیز آن بوده که با توجه به آن هم زمان که بعضی بورسیه شدند و همچنین رفتند و همچنین دیگر برنگشتند و همچنین افرادی بودند که تعلق خاطری به وطن نداشتند و همچنین رفتند و همچنین دیگر برنگشتند.

کار خوب را هرکه کرد بایستی و حتما از او همچنین تشکر کرد و همچنین آن هم کار هم خوب بود ولی باید توجه داشت آنکه بعدا درست اجرا شد یا خیر بایستی و حتما بررسی کردن می شود.

سوال: ولی باید توجه داشت آقای سلطانی صبور قبول دارید که آن تعداد تخلف بورسیه در هیچ دوره ای وجود نداشته می باشد؟

سلطانی صبور: بحث تخلف دروغ می باشد. کی گفته که مدارک آن اشخاص مشکل داشته می باشد؟

سوال: همه می نامند. وزارت علوم در وبسایت و مرکز خبرهای جدید رسمی خود اعلام کرده می باشد؟

سلطانی صبور: همه اشتباه می کنند. وزارت علوم رسما اشتباه می کند و همچنین در کمیسیون هم اعلام کرده که آن سخنان اشتباه می است و خواهد بود.همین آقای صدیقی در کمیسیون حضور یافت و همچنین گفت که آن یک برداشت حقوقی می باشد و همچنین می تواند نباشد.

سوال: پس چرا وزارت علوم در نقل از نهایی که با عنوان سند ارایه می می شود چنین موضوعی را مطرح نکرده می باشد؟

سلطانی صبور: بایستی و حتما از خود وزارت علوم آن مطلب را پرسید که چرا خلاف می گوید و همچنین انظار و افکار عمومی را تخریب و همچنین به شهروندان و مردم شهر دروغ می گوید.کمیسیون آموزش و همچنین تحقیقات اعلام کرده می باشد که آن سه هزار تخلف می باشد. در صورتی که ۱۰ هزار تا هم باشد بایستی و حتما به آن هم رسیدگی می شود.ما مدافع تخلف نیستیم و همچنین عقد اخوت هم با کسی نبسته ایم.

سوال: پس چرا در زمان حکومت احمدی نژاد سکوت کردید و همچنین آن هم موقع که دانشجو در کمیسیون حضور یافت و همچنین اعلام کرد که تخلفی گرفته شده، واکنشی از افراد کمیسیون آموزش و همچنین تحقیقات دیده نشد؟

سلطانی صبور: سکوت نکردیم بلکه ما هر کس هر ادعایی که می کند قبول نمی کنیم؛ حالا می خواهد هرکسی باشد. بورسیه ها را بررسی کردن کردیم و همچنین انها را به کمیسیون دعوت کردیم تا در مورد سه هزار پرونده ادعایی توضیح دهند که گفتند آزمون گرفته نشده می باشد و همچنین مسولان حکومت قبل گفتند که آزمون می تواند به شکل مصاحبه باشد. بررسی کردن کردیم و همچنین دیدیم که از یک زمانی، مصاحبه را به عنوان آزمون قبول کردند.

شورای بورس به درستی یا غلط در زمان های متنوع و گوناگون و مختلف هرچه که تشخیص می داده می باشد، با اختیاراتی که وزیر داشته می باشد می تواند به عنوان قانون اجرا کند. حالا می خواهد درست یا غلط باشد ولی در هر دوره اجرا می شده می باشد.

حکومت کنونی اول اعلام کرد که ۳هزار و همچنین ۷۰۰ پرونده بورسیه شامل اشکال می باشد، ولی باید توجه داشت بعد گفتند ۳ هزار تا مشکل دارد، دوباره گفتند از آن مقدار و اندازه و میزان ۸۰۰ مشکل دار می باشد و همچنین در نهای اعلام کردند ۳۹ فرد یا شخص مشکل دارند.

سوال: ولی وزارت علوم چندبار در مورد ۳۷۰ نفری که بورسیه شان قطع شده گفته می باشد که ما با اغماض جدی در مورد پرونده آنها، آن اراده و تصمیم راسخ را گرفته ایم.

سلطانی صبور: وزارت علوم هنوز پرونده های بورسیه ها را به آن تیمی که از طرف مجلس جهت بررسی کردن پرونده های بورسیه انتخاب شده، نداده اند.

سوال: تو از طرفی می گویید که پرونده ها را در اختیار نداشتید پس مدارکی هم ندارید و همچنین وزارت علوم پرونده ها را در اختیار تو قرار نداده از طرفی هم می گوید آن وزارت منزل و خانه دروغ می گوید، تو براساس چه مدارکی وزارت علوم را دروغگو می دانید؟

سلطانی صبور: براین اساس که وزارت علوم اول اعلام کرده که ۳هزارو ۷۰۰ تخلف وجود دارد و همچنین الان هم اعلام می کنند که ۳۹ فرد یا شخص خواهند بود.وزارت علوم اول آمد و همچنین به نقل از دیوان استناد کرد ولی باید توجه داشت دیوان عدالت اداری گفت که من آن نقل از را ندادم.سپس گفتند که دیوان محاسبات آن موضوع را یافته می باشد و همچنین دیوان محاسبات هم آن موضوع را رد کرده می است و خواهد بود.وزارت علوم بایستی و حتما بگوید براساس چه چیزی بورسیه ها غیر قوانین و قانونی می باشد.

سوال: جانمایی و همچنین تحصیل در رشته نهج البلاغه در کشورهای خارجی آیا مصداق تخلف نیست؟

سلطانی صبور: من با پورمختار صحبت کردم و همچنین او همچنین تلقی تو را اول داشت یعنی می گفت که کلا پذیرش بورسیه ها غیرقانونی بوده می باشد ولی باید توجه داشت رفته رفته بعد از بررسی کردن پرونده ها اعلام کرد که پرونده ها هیچ اشکالی و همچنین ایرادی ندارند.غیرگروهی که وزارت علوم تشکیل داد، کمیسیون آموزش و همچنین تحیقیقات نیز تیمی را تشکیل داده و همچنین پی از بررسی کردن مشخص شده می باشد آن موضوع تخلف دروغ می باشد و همچنین ما نظر کارشناسی کمیسیون را قبول داریم نه نظر وزارت علوم.وزارت علوم کارش اشتباه می باشد.

سوال: آیا کمیسیون نباید پیگیر مطالبات دانشجویانی باشد که با معدل ۱۹ و همچنین ۱۸ بورسیه نشده اند و همچنین افرادی با معدل ۱۳ و همچنین ۱۴ را بجای آنها بورسیه کرده اند، باشد؟

سلطانی صبور: تو و همچنین امثال تو بایستی و حتما به آن موضوع پاسخ دهید که چرا نیم گذارید افرادی با معدل ۱۸ و همچنین ۱۹ وارد دانشگاه ها شوند، زیر آن رسانه ها خواهند بود که بستر چنین کاری را فراهم می کنند.

سوال: معدل های ۱۳ و همچنین ۱۴ چه می شوند؟

سلطانی صبور: احتمالا ۳۹ فرد یا شخص که بورسیه آنها قطع شده مشکل معدل داشته اند ولی آن موضوع در حد حدس و همچنین گمان می باشد و همچنین حکومت بایستی و حتما در آن باره پاسخگو باشد که چرا بورسیه آن اشخاص را قطع کرده می است و خواهد بود.چرا بایستی و حتما به نظر حکومت کنونی حکومت قبل اشتباه کرده و همچنین بورسیه ها را حذف کرده می باشد درحالیکه آن وظیفه حکومت نیسیت بلکه قانون بایستی و حتما آن کار را انجام دهد.جهت چه سه هزار فرد یا شخص از بورسیه ها سرگردان خواهند بود و همچنین حکومت به آنها توجهی کند.

سوال: جایابی کار خیلی زیاد روتین و همچنین وساده می باشد.

سلطانی صبور: پس چرا وزارت علوم آن کار را نکرده و همچنین اجازه چنین کار را هم نمی دهد.آن مشکل وزارت علوم می باشد و همچنین بایستی و حتما آنرا حل کند و همچنین هنگام و زمانی که نمی تواند مشکل را حل کند شروع به فرافکنی می کند و همچنین بعضی مضر و همچنین بد بهره بری و استفاده می کند و همچنین کسی فدا می می شود که با معدل ۱۹ پشت کنکور مانده که قانون جهت او همچنین نیز راه گذاشته می است و خواهد بود.قطعا بایستی و حتما تمامی حقوق افرادی که تضییع شده بازگردد.

سوال: در مورد استخدام آن اشخاص در بعدی چه تصمیمی گرفته می یود؟

سلطانی صبور: در صورتی که آن اشخاص رانتی رفته باشند و همچنین تخلف شده باشد، نباید استخدام شوند.

سوال: آن کشمکش تا کی قرار می باشد ادامه یابد و همچنین گزارشی که وزارت علوم داده تکلیف خود را روشن کرده می باشد، کمیسیون آموزش و همچنین تحقیقات چه کاری می خواهد انجام دهد؟آیا وزریر دوباره استیضاح می می شود؟

سلطانی صبور: فرهادی گفته می باشد که به آن پرونده رسیدگی می کند که آن کار هم شده ولی باید توجه داشت مورد قبول کمیسیون آموزش و همچنین تحقیقات نیست. پرونده اشخاص شاکی از وزارت علوم هم به کمیسیون رسیده می باشد و همچنین کمیته رسیدگی به آن پروندها اعلام نظر می کند و همچنین درنهایت آن قوه قضاییه می باشد که نظر خود را خواهد داد.

**

مهدی دواتگری نیز در گفت وگو با روزنامه نویس و خبرنگار پارلمانی ایرنا، گفت: من نظرات خود را در گفت و همچنین گوهای متنوع و گوناگون و مختلف خود با ایرنا و همچنین دیگر رسانه های به عنوان سند نگه داشته ام و همچنین هرچه بوده می باشد را گفتم.

عضو کمیته پیگیری بورسیه ها اظهار داشت: آنچه که آن کمیته پیگیری کرده می باشد، ملاک می باشد و همچنین هرکسی شکایتی دارد می تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کند.

او همچنین تصریح کرد: کمیته پیگیری اوضاع بورسیه ها یک کمیته قوانین و قانونی و همچنین اجرایی می باشد و همچنین تصمیمات آن کمیته بایستی و حتما اجرا شودو در صورتی که اجرا نشود بایستی و حتما وزیرعلوم، تحقیقات و همچنین فناوری دراین باره پاسخگو باشد.

نماینده شهروندان و مردم شهر مراغه در مجلس خاطر نشان کرد: به کسانیکه فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن می کنند حقوقشان تضییع شده می گویم تنها سخن فصل الخطاب نظر دیوان عدالت اداری می باشد.

او همچنین به افرادی که فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن می کنند براساس رای کمیته پیگیری بورسیه ها به آنها ظلمی شده می باشد، توصیه کرد: جهت پیگری خواسته خود به دیوان عدالت اداری رفت و آمد و مراجعه کنند و همچنین همه هم بایستی و حتما از نظر قاضی تبعیت کنیم.

به نقل از ایرنا کمیته پیگیری پرونده بورسیه ها بعد از استیضاح فرجی دانا و همچنین با حکم محمدعلی نجفی سرپرست آن وزارت خانه تشکیل شد که مهدی واتگری و همچنین محمدعلی پورمختار به عنوان دو عضو حقیقی آن کمیته معرفی شدند.

دواتگری پیش از آن در گفت وگو با ایرنا اعلام کرده بود که تمامی ۳ هزارو ۷۰۰ بورسیه حکومت قبل غیرقانونی بوده زیرا و به درستی که آزمون آنها براساس مصاحبه شفاهی گرفته شده می باشد و همچنین حتی مدارک آن مصاحبه نیز در پرونده اشخاص بورسیه وجود ندارد.

سیام**۹۱۰۳**

http://www.phdl.net/phd-test-news-site/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%B8%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%87-9983
برترین خبرهای جدید در مورد آزمون دکتری : سلطانی صبور:نظر کمیته پیگیری بورسیه ها قوانین و قانونی نیست/دواتگری:به قوه قضاییه شکایت کنید

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

عمده‌ترین مشکل دانشگاه‌ها ساخته یا ایجاد رشته‌ها بدون توجه به بعدی شغلی می باشد

عمده‌ترین مشکل دانشگاه‌ها ساخته یا ایجاد رشته‌ها بدون توجه به بعدی شغلی می باشد وبسایت …