خانه / اخبار آزمون ها / آزمون دكتراي تخصصي / شباهت دانشکده ادبیات دانشگاه شیراز و دانشگاه سوربن فرانسه

شباهت دانشکده ادبیات دانشگاه شیراز و دانشگاه سوربن فرانسه

شباهت دانشکده ادبیات دانشگاه شیراز و همچنین دانشگاه سوربن فرانسه

وبسایت و مرکز خبرهای جدید دکتری ( www.PhDL.net )

شیراز- ایرنا- دانشیار قسمت و بخش زبان و همچنین ادبیات فارسی دانشگاه شیراز گفت: دانشکده ادبیات آن دانشگاه در جوار آرامگاه حافظ و همچنین دانشگاه سوربن فرانسه در جوار مقبره ویکتور هوگو شاعر و همچنین داستان نویس فرانسوی تنها مراکز دانشگاهی در جهان خواهند بود که در مجاورت آرامگاه شاعران مشهور در سطح جهان خواهند بود.

81638164 6505027 شباهت دانشکده ادبیات دانشگاه شیراز و دانشگاه سوربن فرانسه

دکتر زرین تاج واردی، دوشنبه در گفت و همچنین گو با ایرنا افزود: در حالی که همجواری و همچنین قرابت دانشکده ادبیات دانشگاه شیراز با آرامگاه حافظ به عنوان سرمایه ای علمی و همچنین فرهنگی محسوب می می شود پنج سال شمسی قبل در حکومت دهم، ساختمان آن دانشکده را به دیگر دستگاه ها واگذار کردند.

عضو هیات علمی دانشگاه شیراز گفته استما به عنوان استاد دانشگاه هنوز نفهمیده ایم که مبنای تعامل گرفته شده میان مدیران دانشگاه و همچنین مجموعه های دیگر در حکومت دهم چه بوده و همچنین در آن میان چه امتیازی عاید دانشگاه شده می باشد؟

واردی ادامه داد: قسمت و بخش زبان و همچنین ادبیات فارسی دانشگاه شیراز حدود ۶۰ سال شمسی پیش بر پایه تصمیمی شایسته، در زیر سایه سرو بلند معنویت حافظ، درجوار حافظیه بنا شده می باشد ولی باید توجه داشت بعضی در سال شمسی های قبل هویت فرهنگی و همچنین پیشینه ادبی آن مکان را با تصمیمی نادرست و همچنین غیرکارشناسی نادیده گرفتند.

عضو هیات علمی دانشگاه شیراز گفت: از منظر استادان دانشکده معماری آن دانشگاه نیز دانشکده ادبیات در چهار راه ادبیات به عنوان یک گره و همچنین کانون فرهنگی در شهرستان شیراز مورد توجه می باشد همچنانکه شمار بسیاری از پایان نامه ها و همچنین رساله های دکتری با موضوع آن چهار راه تهیه شده می باشد.

او همچنین افزود:با تصمیمی که پنج سال شمسی قبل در حکومت دهم شکل گرفت، بسیاری از ارزش های فرهنگی شهرستان شیراز زیرسوال رفت و همچنین در پرتو آن هم، امروز شاهد حضور همه اقشار در ساختمانی با پیشینیه و همچنین هویت ادبی و همچنین علمی هستیم.

واردی گفت: چند پوسته شدن فضای دانشکده ادبیات، تدریس و همچنین پژوهش را جهت استادان مشکل کرد و همچنین مدت ها استادان حتی جهت تردد به آن ساختمان با مشکلاتی روبرو می شدند و همچنین فضای کسب علم و همچنین دانشگاه با سر و همچنین صدای فوتبال بازی کردن کارکنان قسمت و بخش های همجوار در آمیخت.

استاد ادبیات عرفانی و همچنین غنایی دانشگاه شیراز اظهار کرد: پرسش اینجاست که در میان آن همه ساختمان شیک و همچنین مدرن اداری در شهرستان شیراز ، چرا ساختمان با قدمت حدود ۶۰ ساله دانشکده ادبیات مبنای تعامل مدیران وقت بوده می باشد؟

واردی افزود: به نظر می رسد که بزرگترین اشتباه مسوولان وقت، دست گذاشتن روی آن ساختمان با توجه به بار فرهنگی حافظیه بوده می باشد.

او همچنین گفتن کرد: نباید از یاد برد که ساختمان دانشکده ادبیات دانشگاه شیراز چهار تکه خشت و همچنین گل نیست بلکه سابقه و همچنین قدمت خاص خود را دارد.

واردی گفت: در زمان اتخاذ اراده و تصمیم راسخ ناگهانی در سال شمسی ۱۳۸۹ جهت گرفتن ساختمان قسمت و بخش آموزش دانشکده ادبیات، دانشجویان آن دانشکده اراده و تصمیم راسخ به برپایی تحصن ها و همچنین تجمع های متعددی داشتند ولی باید توجه داشت به دلیل احترامی که استادان دانشگاه جهت سایر ارگان ها قائل بودند، مانع از نمایش آن تحصن ها شدیم ولی باید توجه داشت امروز به دنبال بی پس نتیجه آن می شود که بودن رایزنی ها در فضای تعامل، دانشجویان آن دانشگاه، ما را مقصر می دانند و همچنین شاید دیگر جهت پیگیری اعتراض خود با بزرگان دانشکده مشورت نکنند و همچنین راسا اراده و تصمیم راسخ های خود را جهت اعتراض در پیش گیرند.

او همچنین با گفتن آن که مسوولان مرتبط دربیان و همچنین گفتار اراده و تصمیم راسخ حکومت قبل را غیرکارشناسی می دانند ولی باید توجه داشت در عمل گامی جهت اصلاح آن هم بر نمی دارند، گفت: آن دوگانگی در گفتار و همچنین عمل جهت دانشجویان جوون دانشگاه قابل درک و همچنین پذیرش نیست.

افراد هیات علمی و همچنین دانشجویان قسمت و بخش زبان و همچنین ادبیات فارسی دانشگاه شیراز در نامه ای سرگشاده خطاب به رییس جمهوری که ۱۷ خردادماه جاری رسانه ای شد، اصلاح اراده و تصمیم راسخ پنج سال شمسی قبل حکومت دهم مبنی بر واگذاری دانشکده ادبیات آن دانشگاه به سایر دستگاه ها و همچنین تداوم فعالیت آن دانشکده در جوار آرامگاه حافظ و همچنین بازگرداندن ساختمان های واگذار شده به سایر دستگاه ها را خواستار شدند.

آن تیم از استادان و همچنین دانشجویان دانشگاه شیراز در آن نامه نوشتند:بر اساس شنیده های غیر رسمی، زمزمه انتقال بخشی از کارمندان به ساختمان آموزشی ادبیات سر داده شده و همچنین پیشنهاد استقرار آنها را در ساختمان شماره ۲ چهارراه ادبیات دانشگاه شیراز مطرح کرده اند که آن مساله نگرانی فراوان افراد هیات علمی و همچنین دانشجویان و همچنین کارکنان قسمت و بخش زبان و همچنین ادبیات فارسی را موجب شده می باشد از همین رو و همچنین قبل از هر اراده و تصمیم راسخ نابجایی، خواهان رسیدگی فوری استاندار به آن موضوع هستیم.

در آن نامه آمده می باشد: آن بحران پنج ساله هر روز نگرانی و همچنین تشویش خاطر جدید و تو و تازه ای را جهت استادان و همچنین دانشجویان فراهم آورده و همچنین با وجود قول های مساعد بعضی مدیران، به تا حال پس نتیجه آن می شود که ای عملی و همچنین روشن حاصل نشده می باشد.

آن نامه می افزاید: کم توجهی به خواست بحق استادان و همچنین دانشجویان آن قسمت و بخش و همچنین بلاتکلیفی چندین ساله آنان، اکنون دیگر از سطح صبوری آنان فراتر رفته و همچنین تغییر پیدا کردن به یک عصبانیت عمومی شده می باشد.

در ادامه آن نامه خطاب به رییس جمهوری آمده می باشد:با عنایت به آنچه گذشت، خواهشمند می باشد جهت حل عاجل و همچنین البته همیشگی آن مشکل، هر گونه صلاح می دانید، دستور مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری را صادر فرمایید.

افراد هیات علمی دانشکده ادبیات و همچنین علوم انسانی دانشگاه شیراز دوم مهرماه سال شمسی ۹۳ نیز نامه ای را با آن مضمون خطاب به وزیر علوم، تحقیقات و همچنین فناوری نگاشته بودند.

۵۳ سال شمسی پیش، چهار ساختمان با نام دانشکده ادبیات ، کنار آرامگاه حافظ سربرافراشتند که وجود آن ساختمان ها سرآغاز هویت بخشیدن به یک چهارراه و همچنین منطقه با نام ادبیات بود و همچنین هست ولی باید توجه داشت از مدتی پیش، بعضی اراده و تصمیم راسخ گرفتند همجواری ادبیات با حافظ را برهم زنند.

در حالی که قرابت های فیزیکی و همچنین معنوی آن دانشکده یکی از عناصر هویتی شهرستان شعر و همچنین ادب و همچنین پایتخت فرهنگی محسوب می می شود، در حکومت دهم در تصمیمی که ناگهانی توصیف شد، حکم به تغییر تولیت ساختمان آن دانشکده از دانشگاه به استانداری فارس داده شد.

آن هم گونه که مدیران دوره جدید دانشگاه شیراز اعلام کرده اند، در ازای واگذاری آن ساختمان، کاربری سه ساختمان دیگر واقع در پیرامون چهارراه ادبیات به تجاری تغییر می یابد تا در صورتی که دانشگاه شیراز نیت و اراده فروش ساختمان های واقع در سه ضلع دیگر آن چهارراه را داشته باشد، آنها را با نرخ تجاری به فروش برساند تا دخل و درآمد بیشتری نصیب آن مرکز آموزش عالی می شود.

آن اراده و تصمیم راسخ با واکنش های منفی در جامعه دانشگاهی شیراز و همچنین فعالان فرهنگی استان فارس روبه رو شد و همچنین از سوی دیگر، شهروندان و مردم شهر شیراز که بیش ازنیم قرن به واسطه استقراردانشکده ادبیات، چهارراه مجاور آن هم را ادبیات نامیده اند، از اراده و تصمیم راسخ خود صرف نظر نکرده اند، هرچند آن روزها بر شمار تابلوهای ورودی دانشکده ادبیات افزوده می می شود.

در ورودی آن ساختمان، تابلوهای دفتر وزارت مسائل خارجه در شیراز، دفتر مسائل بانوان استانداری فارس و همچنین دانشگاه هنر شیراز دیدن می می شود و همچنین حال آن هم که قسمت و بخش زبان و همچنین ادبیات فارسی و همچنین استادان بنام و همچنین برجسته آن قسمت و بخش، به مهاجرت اجباری تن نداده اند.

مکان مشخصی جهت انتقال دانشکده ادبیات و همچنین علوم انسانی دانشگاه شیراز مشخص کردن نشده می باشد و همچنین در پردیس ارم آن دانشگاه که کانون متمرکز شمار بسیاری از دانشکده های آن مرکز علمی می باشد، ساختمان مشخصی جهت آن دانشکده پیش بینی نشده و همچنین آن موضوع سبب شده می باشد که دانشکده ادبیات در چهار ساختمان جدا از هم در دو سوی کلانشهر شیراز فعال باشد و همچنین آن موضوع بر دشواری کار دانشجویان، استادان و همچنین نیز مدیریت آن دانشکده افزوده می باشد.

استاندار فارس شانزدهم مهرماه ۹۳ در گفت و همچنین گو با روزنامه نویس و خبرنگار ایرنا گفت: توافق اصولی گرفته شده در دوره های مدیریت قبلی مبنی بر واگذاری آن ساختمان به استانداری فارس ، مبتنی بر مطالعات کارشناسی نبوده می باشد.

سید محمد احمدی گفت: در قبال واگذاری آن ساختمان، دانشگاه شیراز مجوز کاربری تجاری سه ساختمان دیگر واقع در چهارراه ادبیات را به دست می آورد و همچنین حال آن هم که حداکثر ارتقاع ساختمان هایی که جایگزین خواهند شد با توجه به حریم آرامگاه حافظ، دو طبقه می باشد و همچنین از آن منظر نیز اقدام مدیران قبل جای پرسش دارد.

او همچنین افزود: اراده و تصمیم راسخ نادرست مدیران قبل ، فرآیندهای متنوع و گوناگون و مختلف اداری شامل در کمیسیون های حکومت را سپری کرده می باشد و همچنین اصلاح آن اراده و تصمیم راسخ نیز نیازمند پیگیری های گسترده می باشد که از آن منظر، کاری دشوار به نظر می رسد. ک/۳

۲۰۲۷ / ۱۸۷۶

http://www.phdl.net/phd-test-news-site/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-10252
بهترین خبرهای جدید در مورد آزمون دکتری : شباهت دانشکده ادبیات دانشگاه شیراز و همچنین دانشگاه سوربن فرانسه

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

اعلام زمان و همچنین محل مصاحبه ۱۴۳ رشته آزمون دکتری آزاد

اعلام زمان و همچنین محل مصاحبه ۱۴۳ رشته آزمون دکتری آزاد ریاست مرکز سنجش و …

سوپروب close
خرید بک لینک