سرخط خبرها
خانه / اخبار دانشگاهها / اخبار دانشگاه پيام نور / شهریه دانشجویان شاهد و همچنین ایثارگر در تمامی دانشگاه ها مجانی و رایگان می باشد

شهریه دانشجویان شاهد و همچنین ایثارگر در تمامی دانشگاه ها مجانی و رایگان می باشد

شهریه دانشجویان شاهد و همچنین ایثارگر در تمامی دانشگاه ها مجانی و رایگان می باشد

به نقل از پیام نورنا (PNUNA.COM) : براساس آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون جامع سرویس ها و خدمات رسانی به ایثارگران که به تصویب هیات وزیران رسیده می باشد و همچنین به کلیه دانشگاه های کشور نیز ابلاغ شده می باشد ، دانشجویان شاهد و همچنین ایثارگر از پرداخت شهریه در کلیه دانشگاه های کشور معاف می باشند.

دانشجویان شاهد و همچنین ایثارگر شامل همسر و همچنین فرزندان شهدا، جانبازان بیست و همچنین پنج قسمت و بخش (۲۵%) و همچنین بالاتر و همچنین همسر و همچنین فرزندان آنها، آزادگان و همچنین همسر و همچنین فرزندان آنان مشمول آن طرح میشوند.

آن دسته از دانشجویان پیام نور تا ۱۰ نیمسال به شرط آنکه مشروط نشوند می توانند بدون پرداخت شهریه ادامه تحصیل دهند.

دانشجویان پیام نور که جز مشمولین آن طرح می باشند ضمن ثبت اطلاعات خود در سیستم گلستان به صورت حضوری جهت پیگیری موضوع نیز به دانشگاه محل تحصیل رفت و آمد و مراجعه کنند.

به همین منظور دانشگاه پیام نور با بنیاد شهید تفاهم نامه ای امضا کرده می باشد که دانشجویان پیام نور بتوانند راحت تر نسبت به انتخاب واحد بدون پرداخت شهریه اقدام کنند.

در صورتی که مشکلی در آن باره دارید دانشگاه پیام نور موظف به رفع آن هم می باشد.

 

نقطه مهم جهت آندسته از دانشجویان که جز مشمولین قانون سرویس ها و خدمات رسانی به ایثارگران نیستند ولی از خانواده رزمندگان یا جانبازان محسوب میشوند. در قانون برنامه جذاب و جالب و خوب ششم توسعه آمده می باشد :

حکومت مکلف می باشد به منظور حمایت و همچنین تجلیل از رشادت های رزمندگان هشت سال شمسی دفاع مقدس که حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه دارند و همچنین جانبازان زیر ۲۵ قسمت و بخش جانبازی و همچنین آزادگان با کمتر از شش‌ماه سابقه اسارت و همچنین همسران و همچنین فرزندان آنان تسهیلات رفاهی، معیشتی، بهداشتی، درمانی و همچنین فرهنگی به شرح زیر ارائه نماید.

الف– تأمین و همچنین پرداخت یا معافیت حداقل ۳۰ قسمت و بخش هزینه شهریه تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی، دوره های شبانه دانشگاههای دولتی، دانشگاه پیام نور و همچنین سایر دانشگاه های مورد اثبات و یا تایید وزارتین علوم، تحقیقات و همچنین فناوری و همچنین بهداشت، درمان و همچنین آموزش علم پزشکی جدید.

 

آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۶۶) قانون جامع سرویس ها و خدمات رسانی به ایثارگران
ماده ۱- در آن آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مرتبط به کار می روند:
الف- دانشگاه ها و همچنین موسسات آموزش عالی: موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی، پیام نور، شبانه دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین هر دانشگاه و همچنین مؤسسه آموزش عالی شهریه بگیر ایرانی مستقر در داخل کشور مورد اثبات و یا تایید وزارت خانه های علوم، تحقیقات و همچنین فناوری و همچنین بهداشت، درمان و همچنین آموزش علم پزشکی جدید.
ب- مشمولین: دانشجویان شاهد و همچنین ایثارگر شامل همسر و همچنین فرزندان شهدا، جانبازان بیست و همچنین پنج قسمت و بخش (۲۵%) و همچنین بالاتر و همچنین همسر و همچنین فرزندان آنها، آزادگان و همچنین همسر و همچنین فرزندان آنان که در یکی از مقاطع تحصیلی در دانشگاه ها و همچنین موسسات آموزش عالی مشغول به تحصیل خواهند بود.
پ- بنیاد: بنیاد شهید و همچنین مسائل ایثارگران
ماده ۲- دانشگاه ها و همچنین موسسات آموزش عالی موظفند با رعایت مفاد آن آیین نامه در هر نیمسال تحصیلی نسبت به ثبت نام و همچنین اخذ امتحانات مشمولین بدون گرفتن وجه اقدام کنند. بنیاد موظف می باشد نسبت به تأمین و همچنین پرداخت (۱۰۰%) هزینه شهریه تحصیلی کلیه مشمولین در وجه دانشگاه ها و همچنین موسسات مذکور اقدام کند.
تبصره – دانشگاه ها و همچنین موسسات آموزش عالی ملزم به انجام و همچنین حل و همچنین فصل تعاملات اقتصادی و مالی بین خود و همچنین بنیاد در حدود سرویس ها و خدمات قابل ارایه در آن آیین نامه خواهند بود. به گونه ای که در هیچ یک از مراحل و همچنین فرآیند تحصیل شامل ثبت نام، اخذ امتحانات، فارغ التحصیلی و همچنین گرفتن گواهی و همچنین مدرک تحصیلی مانعی جهت دانشجو ساخته یا ایجاد نشود.
ماده ۳- تعداد نیمسال های پرداخت شهریه متناسب با آیین نامه های آموزشی مرتبط در مقاطع تحصیلی به شرح زیر مشخص کردن می می شود:
الف- کاردانی و همچنین کارشناسی ناپیوسته: چهار نیمسال تحصیلی (دوره های پودمانی علمی ـ اصولی و کاربردی حداکثر هفت پودمان)
ب- کارشناسی پیوسته: هشت نیمسال تحصیلی و همچنین جهت رشته های فنی و همچنین مهندسی و همچنین کشاورزی یک نیمسال و همچنین جهت دانشجویان پیام نور دو نیمسال تحصیلی اضافه می می شود.
پ- کارشناسی ارشد پیوسته: دوازده نیمسال تحصیلی
ت- دکتری حرفه ای علم پزشکی جدید: چهارده نیمسال تحصیلی
ث- دکترای حرفه ای دامپزشکی: دوازده نیمسال تحصیلی
ج – دکتری پیوسته: پانزده نیمسال تحصیلی
چ- کارشناسی ارشد ناپیوسته: چهار نیمسال تحصیلی
ح- دکتری Ph.D: هشت نیمسال تحصیلی
خ- تخصص علم پزشکی جدید: ده نیمسال تحصیلی
د- فوق تخصص: پنج نیمسال تحصیلی
تبصره ۱- در موارد خاص، افزایش در سقف سنوات تحصیلی جهت پرداخت شهریه به تشخیص کمیسیونی با مسئولیت بنیاد و همچنین عضویت نمایندگان وزارت خانه های علوم، تحقیقات و همچنین فناوری و همچنین
بهداشت، درمان و همچنین آموزش علم پزشکی جدید با معرفی وزرای مرتبط، حداکثر تا دو نیمسال امکان پذیر می باشد.
تبصره ۲- فارغ التحصیلان مقاطع تحصیلی در دوره های هر روز خدا دانشگاه های دولتی مجدداً در آن هم مقطع یا مقطع پایین تر مشمول بهره مندی از سرویس ها و خدمات آن آیین نامه نمی شوند.
تبصره ۳- مشمولین آن آیین نامه در هر مقطع تحصیلی تنها و فقط می توانند یک بار از آن تسهیلات بهره بری و استفاده کنند.
تبصره ۴ – واحدهای اخذ شده تابستان در زمره نیمسال های تحصیلی محاسبه نمی می شود و همچنین پرداخت شهریه تحصیلی آن هم مشمول سقف سنوات نمی باشد.
ماده ۴- شهریه مشمولینی که براساس ضوابط مندرج در آیین نامه آموزشی دانشگاه ها و همچنین موسسات آموزش عالی در مقاطع تحصیلی متنوع و گوناگون و مختلف، حد نصاب نمره را کسب نکرده و همچنین مشروط شوند، در آن هم نیمسال تحصیلی مشمول گرفتن شهریه از سوی بنیاد نخواهند شد و همچنین پرداخت شهریه مرتبط بر عهده دانشجو می باشد.
ماده ۵- شهریه تحصیلی مشمولین شاغل به تحصیل در واحدهای پردیس خودگردان و همچنین بین-الملل داخل دانشگاه های دولتی یا غیردولتی، حداکثر معادل شهریه آن هم رشته و همچنین مقطع تحصیلی در دانشگاه آزاد اسلامی داخل کشور محاسبه و همچنین پرداخت می می شود و همچنین باقیمانده شهریه بر عهده دانشجو می باشد.
(نقطه : ماده ۵ آیین نامه طبق حکم دیوان عدالت اداری ابطال گردیده می باشد و همچنین آن دسته از دانشجویان نیز معاف از پرداخت شهریه خواهند بود)
ماده ۶– مفاد آن آیین نامه شامل دانشجویان تغییر پیدا کردن از خارج به داخل در صورت انتقال به دانشگاه دولتی هر روز خدا نمی می شود.
ماده ۷ – بنیاد موظف می باشد اعتبارات مورد مستلزم و نیاز اجرای آن آیین نامه را براساس اطلاعات مرتبط به مشمولین (شامل نام و همچنین نام خانوادگی، نام دانشگاه محل تحصیل، مقطع تحصیلی، کد ملی و همچنین
کد ایثارگری) در طول هر نیمسال تحصیلی به نهاد مدیریت و همچنین برنامه جذاب و جالب و خوب ریزی کشور اعلام و همچنین
نهاد یادشده موظف می باشد ضمن پیش بینی اعتبارات مذکور در لوایح بودجه سالانه نسبت به تأمین و همچنین تخصیص اعتبارات تصویب شده و مصوب قانون مرتبط در ذیل ردیف بودجه بنیاد اقدام کند.
ماده ۸- مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن آیین نامه بر عهده بنیاد می باشد و همچنین وزارت خانه های
علوم، تحقیقات و همچنین فناوری و همچنین بهداشت، درمان و همچنین آموزش علم پزشکی جدید و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین دانشگاه ها و همچنین موسسات آموزش عالی موظفند همکاری کامل با بنیاد را انجام دهند.
اسحاق جهانگیری، دست یار اول رییس جمهور، آن مصوبه را جهت اجرا به وزارت علوم، تحقیقات و همچنین فناوری، وزارت بهداشت، درمان و همچنین آموزش علم پزشکی جدید، بنیاد شهید و همچنین مسائل ایثارگران، نهاد مدیریت و همچنین برنامه جذاب و جالب و خوب ریزی کشور ابلاغ کرد.

شهریه دانشجویان شاهد و ایثارگر در تمامی دانشگاه ها رایگان است


بهترین خبرهای دانشگاه پیام نور : شهریه دانشجویان شاهد و همچنین ایثارگر در تمامی دانشگاه ها مجانی و رایگان می باشد

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

راهنمای عکسی دیدن و همچنین پرینت کارت وارد شدن به جلسه امتحانات پایان ترم پیام نور – به گفته ۴۲۸

راهنمای عکسی دیدن و همچنین پرینت کارت وارد شدن به جلسه امتحانات پایان ترم پیام …

سوپروب close
خرید بک لینک