خانه / اخبار آزمون ها / آزمون دكتراي تخصصي / ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت ابلاغ شد

ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت ابلاغ شد

ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت ابلاغ شد

وبسایت و مرکز خبرهای جدید دکتری ( www.PhDL.net )

تهران-ایرنا-رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه سیاست ها و همچنین ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت را ابلاغ کرد.

81629191 6489423 ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت ابلاغ شد

به به گفته روز یکشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه سیاست ها و همچنین ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت در جمهوری اسلامی ایران که در جلسه هفتصد و همچنین شصت و همچنین دو شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، به تصویب رسید، توسط حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری به دستگاه های مربوطه ابلاغ شد.

متن کامل مصوبه به شرح ذیل می باشد:

مصوبه سیاست ها و همچنین ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت در جمهوری اسلامی ایران که در جلسه ۷۶۲ مورخ ۸/۲/۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی، بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و همچنین آموزش علم پزشکی جدید و همچنین براساس مصوبه مورخ ۱/۲/۱۳۹۴ ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به تصویب رسیده می باشد، به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می می شود:

ماده ۱- در اجرای بندهای ۱۱ و همچنین ۱۳ سیاست های کلی برنامه جذاب و جالب و خوب پنجم توسعه کشور، بند ۱۳ سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری و همچنین راهبردهای کلان ۷ و همچنین ۱۱ و همچنین بندهای ۱ و همچنین ۲ اقدام ملی ۱۴ از راهبرد کلان ۶ نقشه جامع علمی کشور و همچنین به منظور توزیع عادلانه منابع، ساخته یا ایجاد فرصت های برابر، توزیع مأموریت آموزشی قوه انسانی متخصص موردنیاز، جلوگیری از فعالیت های تکراری، بهره بری و استفاده از مزیت های منطقه ای، تمرکززدایی و همچنین جلوگیری از تجمع امکانات، انتقال اقتدار و قدرت اراده و تصمیم راسخ گیری، مشارکت دانشگاه ها در موضوعات ملی و همچنین فرااستانی، نظام آموزش عالی سلامت کشور از نظرآمایش سرزمینی به ۱۰ کلان منطقه به شرح زیر تقسیم می می شود:

۱-منطقه یک: شامل دانشگاه های علوم علم پزشکی جدید گیلان، مازندران، بابل، گلستان، سمنان و همچنین شاهرود.

۲-منطقه دو: شامل دانشگاه های علوم علم پزشکی جدید تبریز، ارومیه، اردبیل و همچنین دانشکده های علوم علم پزشکی جدید مستقر در منطقه.

۳-منطقه سه: شامل دانشگاه های علوم علم پزشکی جدید کرمانشاه، همدان، کردستان و همچنین ایلام.

۴-منطقه چهار: شامل دانشگاه های علوم علم پزشکی جدید اهواز، لرستان، دزفول و همچنین دانشکده های علوم علم پزشکی جدید مستقر در منطقه.

۵-منطقه پنج: شامل دانشگاه های علوم علم پزشکی جدید شیراز، جهرم، فسا، بندرعباس، بوشهر، یاسوج و همچنین دانشکده های علوم علم پزشکی جدید مستقر در منطقه.

۶-منطقه شش: شامل دانشگاه های علوم علم پزشکی جدید زنجان، اراک، قزوین، قم، البرز و همچنین دانشکده های علوم علم پزشکی جدید مستقر در منطقه.

۷- منطقه هفت: شامل دانشگاه های علوم علم پزشکی جدید اصفهان، یزد، کاشان و همچنین شهرکرد.

۸- منطقه هشت: شامل دانشگاه های علوم علم پزشکی جدید کرمان، زاهدان، رفسنجان، جیرفت، زابل، بم و همچنین دانشکده های علوم علم پزشکی جدید مستقر در منطقه.

۹-منطقه نه: شامل دانشگاه های علوم علم پزشکی جدید مشهد، بیرجند، بجنورد، سبزوار، گناباد، تربت حیدریه و همچنین دانشکده های علوم علم پزشکی جدید مستقر در منطقه.

۱۰- منطقه ده: شامل دانشگاه های علوم علم پزشکی جدید تهران، شهید بهشتی، ایران، بقیه ا…(عج)، شاهد، ارتش و همچنین بهزیستی و همچنین توانبخشی.

تبصره ۱: تغییر در قلمرو منطقه ها و مناطق و همچنین مشخص کردن منطقه ها و مناطق جدید با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و همچنین آموزش علم پزشکی جدید و همچنین تصویب شورای گسترش دانشگاه های علوم علم پزشکی جدید خواهد بود.

تبصره ۲: در هر استان یک دانشگاه علوم علم پزشکی جدید با مأموریت ملی با ضوابط اشاره شده مشخص کردن و همچنین معرفی می گردد.

تبصره ۳: دانشگاه های با مأموریت ملی موظف می شوند در دوره های برنامه جذاب و جالب و خوب توسعه کشور با همکاری دانشگاه های منطقه مربوطه، مقدار و اندازه و میزان جذب دانشجو در هر رشته و همچنین مقطع تحصیلی را باتوجه به نیازهای ناحیه آمایشی مربوطه و همچنین برحسب سیاست های اجرایی اقدام ملی(۱۴) از راهبرد کلان (۶) نقشه جامع علمی کشور مرتبط به تنظیم ظرفیت مؤسسات آموزش عالی (با رعایت ملاحظات آمایش سرزمین) مشخص کردن نمایند.

تبصره ۴: نوع تعامل و همچنین همکاری دانشگاه های غیردولتی با دانشگاه علوم علم پزشکی جدید مرکز استان در قالب موافقت نامه ای که میان ریاست دانشگاه و همچنین معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و همچنین آموزش علم پزشکی جدید با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین ضوابط موضوع تبصره ۳ ماده ۲، تنظیم و همچنین مبادله می گردد؛ خواهد بود.

ماده ۲- سطوح عملکردی و همچنین سرویس ها و خدمات آموزشی مؤسسات آموزش عالی سلامت کشور به صورت زیر توسط شورای گسترش دانشگاه های علوم علم پزشکی جدید، مشخص کردن می شوند.

۱-دانشگاه علوم علم پزشکی جدید با مأموریت بین الملل: دانشگاهی می باشد که به واسطه سرآمدی در حوزه های آموزش و همچنین پژوهش، جذب و همچنین به کارگیری نخبگان کشور و همچنین تعامل بین المللی مؤثر به ویژه با دانشگاه های جهان اسلام، امکان رقابت در بازار بین المللی آموزش عالی را دارا می باشند. شناسایی دانشگاه علوم علم پزشکی جدید با مأموریت بین الملل براساس رتبه بندی کشوری دانشگاه های علوم علم پزشکی جدید در حوزه های آموزش و همچنین پژوهش، برخورداری از برنامه جذاب و جالب و خوب های آموزشی با استاندارد جهانی، تبادل استاد و همچنین دانشجو و همچنین اجرای برنامه جذاب و جالب و خوب های آموزشی و همچنین پژوهشی مشترک با دانشگاه های معتبر جهانی و همچنین رتبه دانشگاه در رتبه بندی جهانی دانشگاه ها صورت می گیرد.

۲-دانشگاه علوم علم پزشکی جدید با مأموریت ملی: دانشگاهی می باشد که مسئول تأمین و همچنین تربیت نیروهای انسانی در سطح تحصیلات تکمیلی (فوق تخصص بالینی، فلوشیپ، دکترای تخصصی و همچنین فوق دکترا)، پژوهش در سطح توسعه مرزهای دانش علوم علم پزشکی جدید، مدیریت و همچنین بومی سازی دانش، ارائه سرویس ها و خدمات فوق تخصصی تشخیصی و همچنین درمانی و همچنین مشارکت فعال در سیاستگذاری های حوزه سلامت می باشد.

۳-دانشگاه علوم علم پزشکی جدید و همچنین سرویس ها و خدمات بهداشتی درمانی استانی: دانشگاهی می باشد که در مراکز استان ها، به تربیت نیروهای انسانی در سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری حرفه ای و همچنین تخصص های بالینی، انجام پژوهش های پایه و همچنین بالینی و همچنین اپیدمولوژیک، با اولویت رفع نیازهای دانشی استان و همچنین ارائه سرویس ها و خدمات سطح اول، دوم و همچنین سوم سلامت، در سطح استان می پردازند. دانشگاه های علوم علم پزشکی جدید فعال در غیر مراکز استان ها کماکان با رعایت مفاد آن مصوبه به فعالیت خود ادامه می دهند.

۴-رؤسای دانشگاه های علوم علم پزشکی جدید با مأموریت بین المللی و همچنین ملی (مراکز استان ها) با پیشنهاد و همچنین حکم وزیر بهداشت، درمان و همچنین آموزش علم پزشکی جدید بعد از تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب می گردند.

۵-رؤسای دانشگاه های علوم علم پزشکی جدید و همچنین سرویس ها و خدمات بهداشتی درمانی مستقر در غیرمراکزاستانی، دانشکده های علوم علم پزشکی جدید و همچنین سرویس ها و خدمات بهداشتی درمانی و همچنین مجتمع های آموزش عالی سلامت مستقر در هر استان، با حکم ریاست دانشگاه علوم علم پزشکی جدید مرکز استان و همچنین بعد از تأیید وزیر بهداشت، درمان و همچنین آموزش علم پزشکی جدید منصوب می گردند. اختیارات اقتصادی و مالی و همچنین اداری با رعایت کلیه مقررات مربوطه و همچنین چارچوب فوق، تفویض می گردد.

۶-دانشکده علوم علم پزشکی جدید و همچنین سرویس ها و خدمات بهداشتی درمانی مستقل: در شرایط ویژه جهت شهرستان های با بیش از ۵۰۰ هزار فرد یا شخص جمعیت که تقاضای بالایی جهت آموزش دانشگاهی دارند، باتوجه به توسعه آموزش علم پزشکی جدید استان و همچنین زیرساخت مناسب سلامت شهرستان، به پیشنهاد دانشگاه علوم علم پزشکی جدید مرکز استان و همچنین بعد از تصویب در شورای گسترش دانشگاه های علوم علم پزشکی جدید وزارت بهداشت، درمان و همچنین آموزش علم پزشکی جدید امکان تأسیس دانشکده علوم علم پزشکی جدید و همچنین سرویس ها و خدمات بهداشتی، درمانی مستقل در آن هم شهرستان وجود دارد. آن دانشکده ها می توانند به تربیت قوه انسانی در سطح کاردانی، کارشناسی و همچنین بعضی از رشته های کارشناسی ارشد بپردازند. آن دانشکده ها در باره های اجرایی، اداری و همچنین اقتصادی و مالی مستقل بوده و همچنین ازنظر آموزشی زیرنظر دانشگاه علوم علم پزشکی جدید استان فعالیت می کنند.

۷-مجتمع آموزش عالی سلامت: با ارتقاء کاربری آموزشی و همچنین پژوهشی شبکه های بهداشت و همچنین درمانی شهرستان و همچنین با توجه به جمعیت شهرستان و همچنین مقدار و اندازه و میزان برخورداری از زیرساخت های مناسب بهداشتی و همچنین درمانی و همچنین فضای آموزشی مناسب، به عنوان زیرمجموعه ای از دانشگاه علوم علم پزشکی جدید استان یا منطقه، با تصویب شورای گسترش دانشگاه های علوم علم پزشکی جدید وزارت بهداشت، درمان و همچنین آموزش علم پزشکی جدید جهت رفع مستلزم و نیاز قوه انسانی شهرستان یا منطقه ها و مناطق همجوار و همچنین در قالب بومی گزینی تشکیل می می شود.

تبصره ۱: تشکیل دانشگاه علوم علم پزشکی جدید استانی جدید منوط به تشکیل استان جدید می باشد.

تبصره ۲: تشکیل دانشکده های علوم علم پزشکی جدید و همچنین سرویس ها و خدمات بهداشتی، درمانی مستقل خیلی زیاد محدود و همچنین منوط به تحصیل شرایط مشخص کردن شده می باشد. سطح آموزش در آن دانشکده ها حداکثر در رده کارشناسی ارشد و همچنین منوط به تأمین استانداردهای اعتباربخشی تصویب شده و مصوب قانون شورای گسترش دانشگاه های علوم علم پزشکی جدید می باشد.

تبصره ۳: از زمان تصویب آن مصوبه، تشکیل دانشکده (اعم از علم پزشکی جدید، دندانپزشکی، داروسازی و همچنین سایر دانشکده های مرتبط با علوم سلامت) تنها و فقط در مجموعه دانشگاه های علوم علم پزشکی جدید استانی یا ملی و همچنین با کسب شرایط مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری و همچنین رعایت مصوبات شورای گسترش دانشگاه های علوم علم پزشکی جدید امکان پذیر می باشد.

ماده ۳- مجتمع های آموزش عالی سلامت در شهرستان های با جمعیت بیش از یکصد هزار فرد یا شخص و همچنین متناسب با مستلزم و نیاز کشور و همچنین با تصویب شورای گسترش دانشگاه های علوم علم پزشکی جدید و همچنین زیرنظر دانشگاه علوم علم پزشکی جدید مربوطه تشکیل می شوند. سطح تربیت نیرو در آن مجتمع های آموزشی حداکثر کارشناسی و همچنین از داوطلبان بومی خواهد بود.

تبصره: با تشکیل مجتمع های آموزش عالی سلامت در هر شهرستان، شبکه های بهداشتی، درمانی و همچنین مجتمع آموزش عالی سلامت به صورت یکپارچه و همچنین در قالب شبکه سلامت (مرکب از سه رکن بیمارستان اصلی شهرستان، مرکز بهداشت شهرستان و همچنین مرکز آموزش به ورزی) فعالیت خواهند نمود. ریاست مجتمع آموزش عالی سلامت با حکم ریاست دانشگاه علوم علم پزشکی جدید استان، مسئول آن شبکه خواهد بود.

ماده ۴- وزارت بهداشت، درمان و همچنین آموزش علم پزشکی جدید موظف می باشد با رعایت سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری به ویژه بندهای (۸-۱)، ۱۳ و همچنین ۱۴ و همچنین نیز مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به ساماندهی واحدهای دانشگاهی موجود و همچنین طراحی واحدهای آتی طبق سند تفصیلی آمایش سرزمینی آموزش عالی سلامت که به تصویب شورای گسترش دانشگاه های علوم علم پزشکی جدید خواهد رسید، اقدام نماید.

ماده ۵- وزارت بهداشت، درمان و همچنین آموزش علم پزشکی جدید مکلف می باشد بعد از یک سال شمسی از اجرای آن مصوبه، گزارشی از اوضاع اجرای طرح و همچنین نواقص احتمالی آن هم را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه نماید.

ماده ۶- آن مصوبه مشتمل بر ۶ ماده و همچنین ۸ تبصره در جلسه ۷۶۲ مورخ ۸/۲/۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.

فراهنگ**۹۱۸۷**۱۵۶۹

http://www.phdl.net/phd-test-news-site/%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-10130
جدید و تو و تازه ترین خبرهای در مورد آزمون دکتری : ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت ابلاغ شد

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

اعلام زمان و همچنین محل مصاحبه ۱۴۳ رشته آزمون دکتری آزاد

اعلام زمان و همچنین محل مصاحبه ۱۴۳ رشته آزمون دکتری آزاد ریاست مرکز سنجش و …

سوپروب close
خرید بک لینک