خانه / اخبار دانشگاهها / اخبار دانشگاه پيام نور / قرارداد بیمه حوادث برای کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور / دریافت شرایط و تعهدات

قرارداد بیمه حوادث برای کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور / دریافت شرایط و تعهدات

قرارداد بیمه حوادث جهت کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور / گرفتن شرایط و همچنین تعهدات

به نقل از پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (PNUNA.COM) : بر اساس قرارداد فیمابین دانشگاه پیام نور و همچنین بیمه سینا ، کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور می توانند از بیمه حوادث سینا بهره بری و استفاده نمایند.

آن قرارداد که [قرارداد بیمه حوادث تحصیلی تیمی دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه پیام نور] می باشد مرتبط می می شود به قرارداد فیمابین دانشگاه پیام نور و همچنین شرکت بیمه سینا (سهامی عام) جهت بیمه حوادث کردن تمام دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه پیام نور.

کلیه دانشجویانی که در هر مکان دچار حادثه می شوند ، فرصت دارند تا یک ماه بعد از وقوع حادثه ، جهت گرفتن غرامت با گرفتن معرفی نامه از دانشگاه جهت ارجاع به بیمه سینا رفت و آمد و مراجعه نمایند.

تمام شرایط و همچنین تعهدات بیمه سینا جهت گرفتن غرامت را می توانید از اصل قرارداد زیر که بین دانشگاه پیام نور و همچنین بیمه سینا به امضا رسیده و همچنین موافقت شده می باشد مطالعه فرمایید:

 

گرفتن اصل قرارداد بیمه حوادث جهت کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور – شرایط و همچنین تعهدات بیمه سینا

 

تاکید مجدد : کلیه دانشجویانی که در هر مکان دچار حادثه می شوند ، فرصت دارند تا یک ماه بعد از وقوع حادثه ، جهت گرفتن غرامت با گرفتن معرفی نامه از دانشگاه جهت ارجاع به بیمه سینا رفت و آمد و مراجعه نمایند

 

* به محض وقوه حادثه غیر از فوت (نقص عضو) بیمه شده موظف می باشد به پزشک رفت و آمد و مراجعه و همچنین دستورات او همچنین را رعایت نماید و همچنین حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ وقوع حادثه مراتب را کتبا از طریق بیمه گزار (دانشگاه) به اطلاع بیمه گر (بیمه سینا) برساند در غیراینصورت بیمه گر تعهدی نسبت به جبران خسارت ندارد.

* در صورت فوت بیمه شده ، بیمه گزار (دانشگاه) بایستی و حتما حداکثر ظرف مدت ۶۰ روز ار تاریخ فوت بیمه شده مراتب را کتبا به اطلاع بیمه گر (بیمه سینا) برساند در غیراینصورت بیمه گر تعهدی نسبت به جبران خسارت ندارد.

* آن بیمه شامل تمام حوادث چه در دانشگاه و همچنین چه در بیرون از دانشگاه می می شود. حتی حوادث ناشی رانندگی و همچنین …

* مدت قرارداد آن بیمه به مدت یکسال از تاریخ ۱ مهرماه ۱۳۹۳ لغایت ۱ مهرماه ۱۳۹۴ می باشد.

 

http://pnuna.com/1394/01/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1.html
جدید و تو و تازه ترین خبرهای دانشگاه پیام نور : قرارداد بیمه حوادث جهت کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور / گرفتن شرایط و همچنین تعهدات

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

e31b339d87d174a8ca48672ea12df92f.jpeg

لنز هوشمند با قابلیت درمان اختلالات چشمی ساخته شد

لنز هوشمند با قابلیت درمان اختلالات چشمی ساخته شد به نقل از خبرگزاری مهر به …