خانه / اخبار آزمون ها / آزمون دكتراي تخصصي / مروری بر آثار و اندیشه های «صادق آیینه وند»

مروری بر آثار و اندیشه های «صادق آیینه وند»

مروری بر آثار و همچنین اندیشه های «صادق آیینه وند»

وبسایت و مرکز خبرهای جدید دکتری ( www.PhDL.net )

تهران- ایرنا- «صادق آیینه وند» فراتر از تمامی نگاه ها و همچنین اندیشه ها، یک کارویژه و همچنین نقطه تمایز برجسته با سایر تاریخ نگاران دارد و همچنین آن هم هم آن می باشد که او مورخ تخصصی تاریخ اسلام می باشد؛ حوزه یی که خود او در رشد و همچنین نمو آن هم تلاش خیلی زیاد کرد.

81609124 6454198 مروری بر آثار و اندیشه های «صادق آیینه وند»

صادق آیینه وند، همچون نامش صادق و همچنین با اخلاق و همچنین به مثابه آیینه یی از اعتدال و همچنین انصاف بود. بی شک رخت بربستن بزرگانی زیرا و به درستی که او، جهت جامعه ی دانشگاهی و همچنین پژوهشی کشور امری سخت و همچنین دردناک می باشد.

نام او همچنین را می قدرت در کنار سرآمدان پژوهش در باره تاریخ اسلام همچون «سیدجعفر شهیدی»زآورد. آیینه وند استادی صاحب سبک و همچنین مورخی دقیق بود و همچنین از آن رو تمام هم و همچنین غم خود را جهت رشد و همچنین گسترش رشته تاریخ به ویژه تاریخ اسلام به کار بست.

آیینه وند شامل آثار و همچنین مقالات تالیفی و همچنین ترجمه یی فراوانی به زبان های فارسی، عربی می باشد و همچنین اکثرا و بیشتر آثارش به تاریخ اسلام اختصاص دارد. بعضی ازآثار تالیفی او همچنین به زبان فارسی عبارتند از: «علم تاریخ در گستره تمدن اسلامی»، «ادبیّاتِ سیاسی تشیع»، «سلسله قیام هایِ شیعه»، «دین و همچنین فلسفه از نگاه ابن رشد»، «سیره نبوی و همچنین سیره نگاران»، «اطلس تاریخ اسلام»، «تاریخ سیاسی اسلام» و همچنین…می باشد.

همچنین از تالیفات عربی آن استاد برجسته ی تاریخ اسلام می قدرت به «الأدب السیاسی الملتزم»، «الأدب السیاسی فی الإسلام»، «من الأدب السیاسی فی الإسلام»، «رسائل النبی والوصی»، «من أدب التشیع بخوارزم» اشاره کرد.

از آثار ترجمه شده ی آیینه وند نیز می قدرت به «نهضتِ ترجمه در شرق جهان اسلام در قرن سوم و همچنین چهارم هجری»، «نقش و همچنین رسالتِ مسلمان در ثلثِ آخر قرن بیستم» و همچنین «مشکاه الانوار» اشاره کرد.

*ویژگی های علمی آیینه وند

دغدغه ی آیینه وند و همچنین کار تخصصی اش در حوزه ی تاریخ اسلام، البته یک آبشخور و همچنین سرمنشای اساسی و همچنین مهم دارد و همچنین آن هم چیزی نیست جز تحصیل او در رشته ی ادبیات عرب در دو مقطع مهم کارشناسی و همچنین کارشناسی ارشد. در واقع آیینه وند با تحصیل در آن رشته تا مقطع کارشناسی ارشد و همچنین تسلطش بر متون و همچنین زبان عربی، به درستی راه خود را برگزید و همچنین دکترای خود را در رشته تاریخ گرفت.

آیینه وند با وسواسی که روی «تاریخ» دارد، در تمام طول سال شمسی های بررسی اش، لحظه یی از گفتن واقعیات تاریخی فاصله نگرفته می باشد. نگاه او به تاریخ نگاه یک مورخ واقعی می باشد. آن هم جا که می گوید: «تاریخ امر واقع را دنبال می کند، هندسه یی از پایگاه، علل و همچنین اسباب آن هم امر واقع را گفتن می کند». در واقع او می خواهد بگوید که تاریخ به روش حتم خوشایند ما نیست و همچنین وظیفه ی یک مورخ مستقل می باشد که تاریخ را آن هم سان که بوده و همچنین نه آن هم گونه که دوست می دارد، نقل کند.(۱)

*اعتدال به مثابه راه در اندیشه آیینه وند

آیینه وند در مورد ی مفهوم اعتدال معتقد می باشد که گاهی از اعتدال به یک شخص اطلاق می کنیم و همچنین به مثابه ی منش و همچنین خصلتی می باشد که فرد می تواند میان افراط و همچنین تفریط جمع کند و همچنین همچنین می تواند بین امر واقع بهترین گزینه را جهت پیشبرد کارها به کار برد و همچنین آن صفتی می باشد که جهت فرد معتدل به کار می رود. گاهی هم در باره فرهنگ، سیاست، اقتصاد، اجتماع ، مسائل عقیدتی و همچنین دینی، افرادی خواهند بود که می توانند بهترین راه را جهت ما انتخاب کنند و همچنین آن هم راهی می باشد که با امر واقع انطباق داشته و همچنین یک منطق عقلانی در پس آن هم باشد.(۲)

*روش شناسی شیوه های تاریخ نگاری اسلامی

آیینه وند، شیوه های رایج در تاریخ نگاری اسلامی را در سه روش گفتن کرده می باشد؛ روش نخست بر بنیاد تالیف در «مغازی» و همچنین سیره ی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله خداوند تبارک و تعالی (ص) رشد کرد. مکتب «تاریخ نگاری مدینه» با عنایت به اسناد جهت کشف واقعیت و حقیقت متن و همچنین گفتن دقت در نقل، متولی اعمال چنین روشی به شمار می رفت.

روش دوم بر اساس قصص تاریخی بود که مورخان، بنا به تقلید از راویان پیشین عرب، قصص را با آرایش های قهرمان مآبانه، به گونه یی مبالغه آمیز با آمیزه یی از شعر و همچنین نثر، می آراستند.

روش سوم که به تعبیری می قدرت به عنوان مکتب جدیدی در روش تاریخ اسلامی برشمرد. در آن روش به نقد تاریخی و همچنین همچنین روایت تاریخ و همچنین اسناد پرداخته می می شود. روش «کِندی» در تدوین تاریخ، صورت روشنی از روش یا مکتب جدید می باشد.(۳)

*طرح تدوین تاریخ اسلام

آیینه وند، جهت فهم درست و همچنین آشنایی کافی به اثر و همچنین اعجاز اسلام در تاریخ، قوم عرب و همچنین جهان آن هم روزگار در بیرون آوردن ملتها از ظلمت جاهلیت و همچنین هدایت آنان به نور اسلام، بر هر پژوهشگر حوزه ی تاریخ اسلام به ویژه در مطالعه ی تاریخ سیاسی اسلام، مطالعه ی تاریخ جاهلیت را امری ضروری می داند. از آن رو او همچنین طرح خود را در آن باره از همین نقطه آغاز می کند.

سپس به دوره ی بعثت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله وارد می می شود و همچنین با عنوان «عصر تنزیل» حوادث دوران را در قالب گونه شناسی موافقان و همچنین مخالفان دعوت بررسی کردن کرده و همچنین حوادث دوران مدینه را در عصر تنزیل با عنوان «هجرت و همچنین حکومت» مطرح می کند.

بعد از آن هم به «عصر تاویل» که دوره ی خلافت می باشد می پردازد و همچنین حوادث سیاسی بعد از درگذشت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله را با ارایه ی یک تقسیم بندی از احزاب پدید آمده در عرصه ی اقتدار و قدرت و همچنین سیاست تحلیل می کند. در همین عصر بعد از گذر از حوادث سال شمسی های ۱۱ تا ۳۵هجری به «عصر امامت» و همچنین حوادث ایام حضرت علی(ع) و همچنین «حکمت و همچنین حکومت» ایشان با تاکید بر جریان های ۳گانه ی «قاسطین، ناکثین و همچنین مارقین»، می پردازد.

مرحله ی بعدی آن طرح، عصر امامت بعد از امام و پیشوا علی(ع) می باشد که هدف بررسی کردن حوادث ایام امام و پیشوا دوم-امام و پیشوا حسن(ع)- تا غیبت کبری و همچنین قیام های متنوع و گوناگون و مختلف شیعی و همچنین علویان و همچنین اقدامات فکری-ذهنی ائمه ی شیعه می باشد.

در مرحله ی بعد از امامت، عصر ولایت فقیه به نیابت از امام و پیشوا قرار دارد که از نواب اربعه شروع می می شود و همچنین به حوزه های اسلامی و همچنین زندگی فقها و همچنین محدثین شیعه از «کلینی» تا آیت الله بروجردی و همچنین «سیدمحسن حکیم» منتهی می می شود.

سرانجام مرحله ی آخر آن طرح، «عصر ولایت فقیه: تاریخ صد ساله ی جهان اسلام» می باشد که جهان اسلام و همچنین مسایل آن هم و همچنین نهضت های اسلامی در ایران و همچنین کشورهای اسلامی در سده های سیزدهم هجری(نوزدهم میلادی) و همچنین نقش فقها و همچنین روحانیون در مقابله با هجوم اندیشه های اروپایی، الحادی و همچنین التقاطی در آن هم گنجانیده شده می باشد.(۴)

*جایگاه تشیع در دیدگاه آیینه وند

تاریخ تشیع در مطالعات آیینه وند جایگاه برجسته یی دارد. اهتمام او همچنین به تاریخ تشیع سبب شد تا ادبیات سیاسی تشیع را از نیمه ی اول سده ی اول تا پایان سده ی سوم هجری تدوین کند و همچنین در آن هم ادب شیعه، مخاطبان، اصناف مسلمانان در شیعه را مورد بررسی کردن قرار دهد. از آن رو او همچنین شاعران متعددی را که در دوره ی حضرت علی(ع) در وقایع جمل، صفین و همچنین نهروان اشعاری سروده اند و همچنین همچنین شاعران برجسته ی شیعی زیرا و به درستی که «دعبل خزایی»، «سیدحمیری»، «فرزدق»، کمیت بن زید اسدی»، و همچنین … را که مرتبط به سده ی اول تا سوم هجری خواهند بود بررسی کردن کرده می باشد.(۵)

*دسته بندی مورخان اسلامی

آیینه وند مورخانی که حوادث تاریخی را روایت کرده اند به ۳ دسته تقسیم می کند که متاثر از ۲جریان فکری آن هم روزگار، یعنی بینش «اشعری» و همچنین «اعتزال»، بوده اند.

دسته ی اول مورخان اخباری بودند که بر اساس جرح و همچنین تعدیل اسناد، بدون عنایت به متن، به بررسی کردن تاریخ می پرداختند و همچنین زیرا و به درستی که جهت پیوند زنجیره ها و همچنین استخراج زنجیره یی مطمئن و همچنین موثق در ادوار تاریخ تلاش داشتند، به ناچار به سراغ انجیل، تورات و همچنین مورخان یهودی، نصرانی و همچنین ایرانی می رفتند که به آن سبب پاره یی از افسانه های باستانی شرق در تواریخ اسلام راه یافت. بر اکثرا و بیشتر آثار و همچنین اندیشه ی آن دسته مورخان، بینش اشعری حاکم و همچنین نافذ بوده می باشد.

دسته ی دوم مورخان بی طرف بودند که تلاش می کردند از طریق پیگیری اسناد و همچنین تجسس در وقایع و همچنین خبرهای جدید، از طریق مسافرت و همچنین رویت راویان، به تالیف تاریخ بپردازند. آن مورخان اکثرا و بیشتر با شیوه های فکری اعتزال به نقد حوادث و همچنین اسناد می پرداختند.

دسته ی سوم مورخان وابسته بودند که گرایش های خاص حزبی و همچنین سیاسی داشتند و همچنین در دربارها مامور به تالیف و همچنین تدوین حوادث و همچنین وقایعی بوده اند که مورد پسند حکام وقت بوده می باشد. آن دسته از مورخان در نگاه آیینه وند جهت تاریخ و همچنین حقایق زیانبار بوده اند و همچنین انحراف های تاریخی را در تاریخ وارد کرده و همچنین در نقل وقایع و همچنین حوادث به جعل روی آورده اند.(۶)

*مکاتب تاریخ نگاری اسلامی

آیینه وند به تفصیل به مکاتب تاریخ نگاری اسلامی، ویژگی های آن مکتب ها و همچنین بنیان گذاران هر مکتب می پردازد. مکتب نخست؛ مکتب تاریخ نگاری حجاز(مدینه) با ویژگی سیره و همچنین مغازی. مکتب دوم؛ مکتب تاریخ نگاری عراق(بصره) با ویژگی انساب، ایام و همچنین خبرهای جدید. مکتب سوم؛ مکتب تاریخ نگاری یمن با ویژگی نگرش اقلیمی و همچنین شیوه قصه پردازی اسطوره یی و همچنین تکیه بر تاریخ یمن. مکتب چهارم؛ مکتب تاریخ نگاری شام با ویژگی خبرهای جدید، ایام عرب، انساب، مغازی و همچنین سیره، فتوح و همچنین خبرهای جدید امویان شام. مکتب پنجم؛ مکتب تاریخ نگاری ایران(فارس) مبتنی بر گفتن شیوه حکومت و همچنین اداره ی جامعه توسط شاهان و همچنین حاکمان ایرانی پیش از اسلام و همچنین مفاخره با اعراب و همچنین مقابله با نژاد سامی. مکتب ششم؛ مکتب تاریخ نگاری اندلس و همچنین مغرب با ویژگی تاریخی محلی نگاری و همچنین نوعی آمیزش تاریخ، تصوف، گفتن مظاهر تمدنی، فکری و همچنین اداری می باشد.(۷)

در پایان بایستی و حتما گفت صادق آیینه وند، تاریخدانی برجسته و همچنین پهناور و بزرگ بود که تاثیرات و همچنین اثرات آثار و همچنین اندیشه اش در فرهنگ و همچنین تاریخ آن مرز و همچنین بوم خواهد ماند.

آیینه وند سال شمسی ۱۳۳۰ در یکی از روستاهای تویسرکان متولد شد و همچنین نوزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ دارفانی را وداع گفت. او همچنین دانش آموخته ی دکترای تاریخ اسلام از دانشگاه «القدیس یوسف» لبنان، استاد دانشگاه «تربیت مدرس» و همچنین رییس «پژوهشگاه علوم انسانی و همچنین مطالعات فرهنگی» بود. از او حدود ۱۰۰ مقاله و همچنین ۳۳ ترجمه و همچنین تالیف به یادگار مانده می باشد. آیینه وند در ۱۶ دی ۱۳۹۲، چند ماه بعد از آغاز کار حکومت «حسن روحانی»، طی حکمی به عنوان رییس پژوهشگاه علوم انسانی و همچنین مطالعات فرهنگی منصوب شد. او همچنین همچنین به عنوان عضو هیات علمی نمونه ی کشوری، چهره ی فرهیخته استان همدان و همچنین چهره ی ماندگار در سال شمسی ۱۳۸۵ انتخاب شده بود.

*پی نوشت ها:

۱-کاربرگ مورخ،جان احمدی فاطمه، نشر کتاب توت۱۳۹۱،ص۱۰

۲-http://iranianstudies.org

۳-http://www.irna.ir/fa/News/81605741

۴- علم تاریخ در اسلام، انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، اداره کل انتشارات و همچنین تبلیغات،۱۳۶۴، ص۱۶۰-۱۵۳

۵- ادبیات انقلاب در شیعه، ۲جلدی، نشر فرهنگ اسلامی، ص۸-۷

۶- علم تاریخ در اسلام، ص۱۹-۱۷

۷- کاربرگ مورخ، فاطمه جان احمدی، نشر کتاب توت، ۱۳۹۱ص۴۸

*تیم پژوهش و همچنین تحلیل خبری

پژوهشم**۴۵۸**۲۰۵۴

http://www.phdl.net/phd-test-news-site/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%88%D9%86%D8%AF-10034
تازه ترین و جدیدترین خبرهای در مورد آزمون دکتری : مروری بر آثار و همچنین اندیشه های «صادق آیینه وند»

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

اعلام زمان و همچنین محل مصاحبه ۱۴۳ رشته آزمون دکتری آزاد

اعلام زمان و همچنین محل مصاحبه ۱۴۳ رشته آزمون دکتری آزاد ریاست مرکز سنجش و …

سوپروب close
خرید بک لینک