خانه / مقالات / نکاتی که در مورد مشارکت در ساخت باید مورد تذکر قرار گیرد

نکاتی که در مورد مشارکت در ساخت باید مورد تذکر قرار گیرد

نکاتی که در مورد مشارکت در ساخت باید مورد تذکر قرار گیرد
164 نکاتی که در مورد مشارکت در ساخت باید مورد تذکر قرار گیرد

اساس مشارکت در تهیه باید بر تجربه، خوش نامی، توانایی مالی وفنی، وفاداری پیمان داری، دانش تخصص باشد

تعیین قدرالسهم شرکاء با تذکر به نوع سند محله ، سازنده … بسیار مفرق ومتغیر است. این قدرالسهم دروقت شراکت با سازندگان تجربی کفهء قدرالسهم به نفع مالک توافق می شود ولی در مشارکت با مهندسین و آرشیتکت کفه قدرالسهم به نفع سازندگان است چنانچه چه در واقع هردو طرف در این نوع مشارکت بسیار راضی خواهند بود

برای قرارداد های مشارکت درتهیه ضمانت اجرایی قابل قبولی باید تعریف توافق کرد

بعد از اتمام سقف وستون ودیوارچینی قطعا ً فی ما بین شریک سازنده ومالک تقسیم نامه ای شفاف و صریح با توجه به میزان قدرالسهم کیفیت وزمان فروش واحد های متعلق به تنظیم شود

گزینش یک ناظر دلسوز مجرب جهت نظارت برکیفیت اجرایی شریک سازنده نباید فراموش شود

انتقال قدرالسهم عرصه به نام شریک سازنده بعد از اتمام سقف وستون و دیوار چینی صورت پذیرد

حق دخل وتصرف برای مالک حفظ شودتا درصورت تأخیر وتعطیلی پروژه توسط شریک سازنده مالک بتواند برای تأمین مخارج بعد از فروش قدرالسهم اعیانی با مجوز قضایی دخالت نماید

کیفیت تهیه آقسمت مان ها ی متعلق به مالک وشریک سازنده یکسان مساوی باشد

برای حل اختلاف اقطعا لی برای تفسیر مفاد و توافقات از حکمیت وداوری مصرف شود

توصیه می شود به جای طمع در میزان قدرالسهم اعیانی با سازنده خوش نام ،معتبر پرتجربه شریک شود

به جای فسخ واِقاله قراردآدم شارکت در ساخت، قرادادی مطمئن اصولی تنظیم شود. فسخ واقاله قرارداد ،بعد از شروع عملیات تخریب ویا گود برداری دیگر معنا و مفهومی ندارد

برای انتخاب نقشه معماری و… قطعا ً فعالانه مشارکت داشته باشید

اجازه اخذ وام به هر عنوان به شریک سازنده داده نشود

در تعیین میزان خسارت نباید افراط و تفریط شود

قطعا مسائل بیمه ساختمان مسئولیت تهیه واجراء همچنین قرارداد رعایت وتوجه شود

مدت تأخیر مجاز و غیر مجاز مجری و شریک سازنده صریحاً معین شود

قطعا ً تست خاک ازشریک سازنده مطالبه شود

مسئولیت پاسخگویی به هر گونه دعوی حقوقی کیفری وسایر ادعا ها به عهده شریک سازنده) گذاشته شود

قبل امضاء قرارداد مشارکت راجه به کم وکیف اجرای تعهدات و قول وقرار شریک سازنده مفصلاً تحقیق شود

مساله هارد شیپ (شرط مذاکره مجدد) در صورت ظهور حوادث غیر مترقبه و سیاسی و اقتصادی در متن قرارداد منظور شود

برای اجرای تعهدات شریک سازنده امتیاز تشویقی جهت حسن اجرای تعهدات در نظر گرفته شود

مبنای تعیین قدرالسهم برای طرفین بر طبق قیمت عرصه و میزان تعرفه تهیه و… است

واحدهای شراکتی فی مابین مالک و شریک سازنده با توجه به میزان قدر السهم آنان شیوه بهره برداری و کیفیت فروش واجاره صریحاً معین شود

کیفیت تحویل آسری مان ها بر اساس قابلیت بهره برداری بدون هیچ عیب وایرادی باید همراه باشد

بعد از اتمام هر وهله از تهیه وساز ، به مالک تحویل شود واز وی اقرار گرفته شود. برای این منظور از کمپانی های کارشناس گواهی .تائید نامه اخذ ویک ورژن به مالک تحویل شود

قبل از فک رهن ملک توسط مالک ، هیچ گونه اقدامات اجرایی اداری انجام ندهید

تکلیف مصالح ساختمان های کلنگی را معین بکنید

تکلیف خطوط تلفن های دایر فی مابین طرفین معین شود

در خصوص مجوز اِعمال تغییرات توسط پیش خریداران مالک و نحوه تأمین تعرفه و مسئولیت اجرایی آن را صراحتاً معین نمائید

تعیین تکلیف تعرفه های شارژ و مراقبت ساختمان بعد از تحویل ملک وروش تعیین هئیت مدیره ساختمان و… معین شود

تعرفه های جانبی اعم از عوارض تراکم اضافی ، مالیات ، تعرفه بیمه، هزینه های انشعاب آب ، برق، گازو… معین اً و صراحتاً توافق شود

ازتنظیم قراردآدم شارکت در تهیه با شخصیت های حقوقی اجتناب شود

مسئولیت وهزینه های نحوه تنظیم سند صورتجلسه تفکیکی و…دقیقاً معین شود

قرارداد به امضاء شهود طرفین برسد

مکان مراقبت اسناد ومدارک ملک مورد مشارکت وهم چنین کیفیت وکا لت نامه به نام شریک سازنده توافق شود

اساس مشارکت در ساخت، معرفت کامل شریک مبنی بر تجربه، خودشناسی، توانایی مالی، وفاداری به پیمان و قرارداد است. پس تحقیق ضروری صورت پذیرد

تعیین قدرالسهم شرکاء بسیار مفرق و متغیر است مثلاً مشارکت با آرشیتکت خوشنام و خوش ذوق خلاق، مالکین ترجیح میدهند درصد کمتری بگیرند، چرا که آقسمت مان هایی که آرشیتکت می سازد بسیار گرانتر از سازه های بنّایی است

در قدرالسهم اعیانی، مشارکت در تهیه نباید طمع ورزید

ضمانت اجرایی قابل قبولی را در این گونه قراردادها باید تعریف کرد

تقسیم­نامه ­بین شرکاء تنظیم شود با تعیین شرایط حق فروش واحدهای متعلق به هریک از دو شریک

گزینش ناظر دلسوز مجرب جهت نظارت بر کیفیت اجرایی شریک سازنده

انتقال قدرالسهم عرصه به نام شریک سازنده، بعد از پرداخت کل هزینه تراکم و جواز بعد از اِتمام سقف و ستون و دیوار چینی صورت پذیرد

حق دخل تصرف برای مالک حفظ شود تا در صورت تأخیر غیرمتعارف تعطیلی تعمدی پروژه بوسیله شریک سازنده، مالک بتواند برای تأمین مخارج، بعد از فروش قدرالسهم اعیانی با مجوز قضایی دخالت نماید

کیفیت سازه­ها چه متعلق به قدرالسهم شریک سازنده باشد و چه مالک باید مساوی باشد

برای حل اختلاف اقطعا لی، داورِ بیماری ی­الطرفین تعیین شود

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

شرکت بازسازی ساختمان ، نوسازی منزل قدیمی و تعمیرات ساختمانی پارسا

شرکت بازسازی ساختمان ، نوسازی منزل قدیمی و تعمیرات ساختمانی پارسا این شرکت با سالها تجربه در …

سوپروب close
خرید بک لینک