خانه / اخبار دانشگاهها / اخبار دانشگاه پيام نور / همه آنچه باید از کنکور سراسری سال ۹۴ بدانید / ۴ جدول مهم آزمون

همه آنچه باید از کنکور سراسری سال ۹۴ بدانید / ۴ جدول مهم آزمون

همه آنچه بایستی و حتما از کنکور سراسری سال شمسی ۹۴ بدانید / ۴ جدول مهم آزمون

به نقل از پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (PNUNA.COM) : ثبت نام از دانشگاه کنکور سراسری ۹۴ جهت پذیرش در دوره های هر روز خدا، نوبت دوم (شبانه)، نیمه حضوری، مجازی و همچنین بین الملل دانشگاه ها و همچنین موسسات آموزش عالی و همچنین کدرشته های تحصیلی با آزمون دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور و همچنین موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و همچنین غیردولتی و همچنین دانشگاه فرهنگیان صورت می گیرد.

آمار ثبت نام کنندگان تعداد ۸۷۷ هزار و همچنین ۸۳۵ فرد یا شخص می باشد که از آن تعداد ۵۱۶ هزار و همچنین ۳۷۲ فرد یا شخص معادل ۵۸.۸۲ قسمت و بخش زن و همچنین ۳۶۱ هزار و همچنین ۴۶۳ فرد یا شخص معادل ۴۱.۱۸ مرد خواهند بود.

 

آمار داوطلبان به تفکیک تیم آزمایشی و همچنین جنس

تیم آزمایشی جمع زن مرد قسمت و بخش زن قسمت و بخش مرد
علوم ریاضی و همچنین فنی ۱۸۱۲۹۹ ۶۶۶۵۷ ۱۱۴۶۴۲ ۳۶.۷۷ ۶۳.۲۳
علوم تجربی ۴۹۷۸۴۵ ۳۲۳۴۶۹ ۱۷۴۳۷۶ ۶۴.۹۷ ۳۵.۰۳
علوم انسانی ۱۸۱۷۱۹ ۱۱۳۹۳۳ ۶۷۷۸۶ ۶۲.۷۰ ۳۷.۳۰
هنر ۱۰۷۰۰ ۷۷۰۷ ۲۹۹۳ ۷۲.۰۳ ۲۷.۹۷
زبان های خارجی ۶۲۷۲ ۴۶۰۶ ۱۶۶۶ ۷۳.۴۴ ۴۶.۸۶
جمع ۸۷۷۸۳۵ ۵۱۶۳۷۲ ۳۶۱۴۶۳ ۵۸.۸۲ ۴۱.۱۸

آمار شرکت کنندگان کنکور سراسری سال شمسی ۹۴ نسبت به داوطلبان سال شمسی ۹۳ تعداد ۱۵۳ هزار و همچنین ۵۴۶ فرد یا شخص، نسبت به سال شمسی ۹۲ تعداد ۲۰۵ هزار و همچنین ۷۹۵ فرد یا شخص، نسبت به سال شمسی ۹۱ تعداد ۱۸۸ هزار و همچنین ۴۹۸ فرد یا شخص، نسبت به سال شمسی ۹۰ تعداد ۲۵۵ هزار و همچنین ۲۰۴ فرد یا شخص، نسبت به سال شمسی ۸۹ تعداد ۴۰۹ هزار و همچنین ۳۷ فرد یا شخص کاهش داشته می باشد.

با توجه به آنکه بعضی از داوطلبان در تیم های آزمایشی هنر و همچنین زبان های خارجی نیز به عنوان تیم آزمایشی دوم و همچنین سوم هم شرکت کرده اند آمار کارت های صادر شده در آزمون سراسری در مجموع یک میلیون و همچنین ۲۹ هزار و همچنین ۲۶۷ کارت می باشد.

در آن میان تعداد ۴۵ هزار و همچنین ۵۵۰ داوطلب علاقمندی خود را به تیم هنر، تعداد ۱۰۵ هزار و همچنین ۸۸۲ داوطلب علاقمندی خود را به تیم زبان های خارجی همچنین و علاوه بر تیم های آزمایشی خود اعلام کرده اند.

 

آمار کارت های صادر شده به تفکیک تیم آزمایشی و همچنین جنس

تیم آزمایشی جمع زن مرد قسمت و بخش زن قسمت و بخش مرد
علوم ریاضی و همچنین فنی ۱۸۱۲۹۹ ۶۶۶۵۷ ۱۱۴۶۴۲ ۳۶.۷۷ ۶۳.۲۳
علوم تجربی ۴۹۷۸۴۵ ۳۲۳۴۶۹ ۱۷۴۳۷۶ ۶۴.۹۷ ۳۵.۰۳
علوم انسانی ۱۸۱۷۱۹ ۱۱۳۹۳۳ ۶۷۷۸۶ ۶۲.۷۰ ۳۷.۳۰
هنر ۵۶۲۵۰ ۳۸۴۳۳ ۱۷۸۱۷ ۶۸.۳۳ ۳۱.۶۷
زبان های خارجی ۱۱۲۱۵۴ ۷۳۸۲۰ ۳۸۳۳۴ ۶۵.۸۲ ۳۴.۱۸
جمع ۱۰۲۹۲۶۷ ۶۱۶۳۱۲ ۴۱۲۹۵۵ ۵۹.۸۸ ۴۰.۱۲

آزمون امسال در روزهای پنجشنبه و همچنین جمعه ۲۱ و همچنین ۲۲ خردادماه در ۳۶۵ شهرستان و همچنین قسمت و بخش کشور، ۴۶۳ حوزه امتحانی و همچنین ۱۷ کشور خارجی برگزار می می شود که به آن ترتیب یک روز از فرآیند آزمون کاسته شد. پیش از آن صبح روز شنبه نیز آزمون تیم علوم انسانی برگزار می شد که از امسال آن آزمون همزمان با آزمون تیم علوم ریاضی و همچنین فنی در صبح پنجشنبه برگزار می می شود.

 

جدول روز نمایش آزمون و همچنین سئوالات دفترچه عمومی و همچنین اختصاصی و همچنین مدت پاسخگویی

تیم آزمایشی روز و همچنین ساعت آزمون تعداد سئوالات عمومی و همچنین مدت پاسخگویی (دفترچه شماره یک) تعداد سئوالات اختصاصی و همچنین مدت پاسخگویی (دفترچه شماره دو) تعداد سئوالات اختصاصی و همچنین مدت پاسخگویی (دفترچه شماره سه)
علوم ریاضی و همچنین فنی صبح پنجشنبه ۲۱ خرداد

۱۰۰ سئوال در ۷۵ دقیقه

۱۳۵ سئوال در ۱۷۵ دقیقه ندارد
علوم تجربی صبح جمعه ۲۲ خرداد

۱۰۰ سئوال در ۷۵ دقیقه

۱۷۰ سئوال در ۱۷۵ دقیقه

دفترچه مخصوص داوطلبان بهیاری: ۵۰ سئوال در ۳۰ دقیقه

علوم انسانی صبح پنجشنبه ۲۱ خرداد

۱۰۰ سئوال در ۷۵ دقیقه

۱۸۰ سئوال در ۱۶۵ دقیقه

دفترچه مخصوص داوطلبان علوم و همچنین معارف اسلامی: ۲۰ سئوال در ۲۰ دقیقه

هنر بعد از ظهر پنجشنبه ۲۱ خرداد

۱۰۰ سئوال در ۷۵ دقیقه

۱۶۰ سئوال در ۱۶۵ دقیقه ندارد
زبان های خارجی بعد از ظهر جمعه ۲۲ خرداد

۱۰۰ سئوال در ۷۵ دقیقه

۷۰ سئوال در ۱۰۵ دقیقه ندارد

داوطلبانی که به معارف غیر اسلام پاسخ می دهند و همچنین یا زبان خارجی امتحانی آنان غیر انگلیسی می باشد مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری می باشد به سئوالات اقلیت های مذهبی (مسیحی، کلیمی و همچنین یا زرتشتی) و همچنین زبان خارجی غیر انگلیسی (فرانسه، آلمانی، ایتالیایی و همچنین روسی) که به ضمیمه الصاق شده ، پاسخ دهند.

 

تغییر در پذیرش رشته های تیم هنر

داوطلبانی که در زمان ثبت نام در بند ۴۵ تقاضانامه موضوع علاقمندی به یک و همچنین یا حداکثر ۲ مجموعه از مجموعه رشته های تحصیلی تیم آزمایشی هنر را انتخاب کرده اند با توجه به آنکه پذیرش دانشجو در رشته های تحصیلی مورد نظر در آزمون سراسری ۹۴ به صورت متمرکز و همچنین با شرایط خاص صورت می گیرد بایستی و حتما در آزمون عملی هر یک از آن مجموعه رشته ها شرکت کنند.

آن داوطلبان بایستی و حتما از ۱۷ تا ۲۷ خرداد با وارد شدن به وبسایت و مرکز خبرهای جدید نهاد سنجش نسبت به پرداخت مبلغ ۴۰۰ هزار ریال (۴۰ هزار تومان) هزینه آزمون عملی اقدام کنند. آزمون عملی مجموعه های ۱، ۲ و همچنین ۳ در ۹ مردادماه و همچنین نحوه نمایش آزمون عملی مجموعه های ۴،۵،۶ و همچنین ۷ در هفته اول مردادماه اعلام می می شود.

مجموعه رشته ها نام رشته ها
۱ ۱- نقاشی ۲- ارتباط عکسی ۳- کاردانی هنرهای تجسمی ۴- طراحی پارچه ۵- طراحی لباس
۲ طراحی صنعتی
۳ کتابت و همچنین نگارگری
۴ مجسمه سازی
۵ ۱- ادبیات نمایشی ۲- بازیگری – کارگردانی ۳- دیدن کردن و نمایش عروسکی ۴- طراحی صحنه
۶ ۱- موسیقی ایرانی ۲- موسیقی جهانی ۳- موسیقی نظامی ۴- آهنگسازی
۷ عکاسی

 

اعلام زمان بندی اعلام نتایج ابتدایی و اولیه، انتخاب رشته و همچنین نتایج نهایی

کلید تصحیح آزمون سراسری بعدازظهر روز یکشنبه ۲۴ خرداد ماه بر روی وبسایت و مرکز خبرهای جدید نهاد سنجش نشر یافته شده می می شود. کارنامه آزمون سراسری تا هفته اول مردادماه اعلام می می شود و همچنین یک هفته بعد از اعلام نتایج ابتدایی و اولیه پاسخنامه داوطلبان با رتبه کشوری کمتر از ۷۵ هزار در تیم های علوم ریاضی، علوم تجربی و همچنین علوم انسانی و همچنین رتبه کشوری کمتر از ۱۰ هزار در تیم های هنر و همچنین زبان بر روی وبسایت و مرکز خبرهای جدید قرار داده می می شود.

انتخاب رشته جهت داوطلبان مجاز در دهه اول مردادماه صورت می گیرد و همچنین داوطلبان مجاز به انتخاب ۱۵۰ کدرشته محل خواهند بود. انتخاب کدرشته محل های دانشگاه آزاد نیز همزمان بر روی وبسایت و مرکز خبرهای جدید مرکز آزمون دانشگاه آزاد قرار می گیرد و همچنین داوطلبان می توانند رشته های خود را انتخاب کنند.

فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهایی رشته های متمرکز کنکور سراسری سال شمسی ۹۴ در دهه دوم شهریورماه اعلام می می شود.

 

http://pnuna.com/1394/03/%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-94-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF.html
بهترین خبرهای جدید دانشگاه پیام نور : همه آنچه بایستی و حتما از کنکور سراسری سال شمسی ۹۴ بدانید / ۴ جدول مهم آزمون

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

آغاز ۱۳ طرح تبادل علمی با ترکیه/ همکاری علمی با ایتالیا و همچنین آلمان

آغاز ۱۳ طرح تبادل علمی با ترکیه/ همکاری علمی با ایتالیا و همچنین آلمان …

سوپروب close
خرید بک لینک