خانه / اخبار دانشگاهها / اخبار دانشگاه پيام نور / پاسخ تمام سوالات کنکوری‌ها پیرامون آزمون سراسری سال ۹۴

پاسخ تمام سوالات کنکوری‌ها پیرامون آزمون سراسری سال ۹۴

پاسخ تمام سوالات کنکوری‌ها پیرامون آزمون سراسری سال شمسی ۹۴

به به گفته پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (PNUNA.COM) به نقل از فارس : داوطلبان کنکور که حالا کمتر از یک هفته تا پهناور و بزرگ‌ترین آزمون دوره تحصیل خود فاصله دارند آن روزها به دنبال اطلاعاتی در ارتباط و رابطه با نحوه گرفتن کارت و همچنین چگونگی حضور در آزمون سراسری سال شمسی ۹۴ خواهند بود.

آن داوطلبان بایستی و حتما بدانند که در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه عکسدار الزامی می باشد.

 

* چگونگی کارت شرکت در آزمون را گرفتن کنیم؟

گرفتن کارت نیز از روز ۱۷ خردادماه از طریق وبسایت و مرکز خبرهای جدید نهاد سنجش به نشانی www.sanjesh.org انجام می‌می شود.

کارت‌های‌ شرکت در آزمون جهت‌ تمام داوطلبان‌ آزمون‌ سراسری سال شمسی ۱۳۹۴ از روز یکشنبه ۱۷ خرداد تا روز چهارشنبه ۲۰ خرداد براساس‌ مندرجات‌ بند « الف‌» آن‌ اطلاعیه‌ بر روی پایگاه اطلاع رسانی نهاد سنجش آموزش کشور قرار می‌گیرد و همچنین داوطلبان بعد از پرینت کارت شرکت در آزمون، در صورت وجود نقص احتمالی بایستی و حتما مطابق بند «ب» آن اطلاعیه به حوزه‌های رفع نقص کارت مندرج در جدول شماره ۲ اطلاعیه نشر یافته شده شده رفت و آمد و مراجعه کنند.

 

* شرایط دو کارته‌ها و همچنین سه‌ کارته‌ها

جهت‌ آن هم‌ دسته‌ از داوطلبان‌ متقاضی شرکت در آزمون تیم‌های‌ آزمایشی‌ علوم‌ ریاضی‌ و همچنین فنی‌، علوم‌ انسانی‌، علوم‌ تجربی و همچنین زبان‌های خارجی‌ که علاقه‌مندی‌ خود را جهت‌ شرکت‌ در آزمون‌ تیم‌ آزمایشی‌ هنر با گذاشتن‌ علامت‌ در ردیف‌ ۴۳ تقاضانامه‌ اعلام‌ داشته‌اند، کارت‌ شرکت در آزمون‌ تیم هنر نیز جداگانه‌ صادر شده می باشد‌.

آن‌ دسته ‌از داوطلبان‌ مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری‌ می باشد‌ پرینت کارت‌ شرکت در آزمون تیم‌ هنر را نیز همچنین و علاوه‌ بر پرینت کارت‌ شرکت در آزمون ‌تیم آزمایشی‌ مرتبط‌ از طریق پایگاه اطلاع رسانی نهاد سنجش آموزش کشور گرفتن ‌دارند. به عبارت دیگر جهت‌ آن‌ قبیل‌ داوطلبان‌ دو کارت‌ شرکت در آزمون‌ صادر شده‌ می باشد‌ که‌ مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری‌ می باشد‌ پرینت هر دو کارت‌ شرکت در آزمون را از طریق وبسایت و مرکز خبرهای جدید نهاد سنجش آموزش کشور ‌گرفتن‌ کنند.
جهت‌ آن هم دسته‌ از داوطلبان‌ متقاضی شرکت در آزمون تیم‌های‌ آزمایشی‌ علوم‌ ریاضی‌ و همچنین فنی‌، علوم‌ انسانی‌، علوم‌ تجربی و همچنین هنر که علاقه‌مندی‌ خود را جهت‌ شرکت‌ در آزمون‌ تیم‌ آزمایشی‌ زبان‌های‌ خارجی‌ نیز با گذاشتن‌ علامت‌ در ردیف‌ ۴۴ تقاضانامه‌ مشخص‌ نموده اند، کارت‌ شرکت در آزمون تیم زبانهای‌ خارجی‌ نیز صادر شده می باشد‌.

آن‌ دسته‌ از داوطلبان‌ مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری‌ می باشد‌ پرینت کارت‌ شرکت در آزمون تیم‌ آزمایشی‌ زبانهای‌ خارجی‌ را نیز همچنین و علاوه‌ بر کارت‌ تیم‌ آزمایشی‌ مرتبط‌ از طریق پایگاه اطلاع رسانی نهاد سنجش آموزش کشور گرفتن‌ دارند. به‌ عبارت دیگر جهت‌ آن‌ قبیل‌ از داوطلبان‌ دو کارت‌ شرکت در آزمون صادر شده‌ می باشد‌ که‌ مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری می باشد‌ پرینت هر دو کارت‌ شرکت در آزمون را از طریق پایگاه اطلاع رسانی نهاد سنجش آموزش کشور گرفتن‌ کنند.
جهت‌ آن هم دسته‌ از داوطلبان‌ متقاضی شرکت در آزمون تیم‌های‌ آزمایشی‌ علوم‌ ریاضی‌ و همچنین فنی‌، علوم‌ تجربی‌ و همچنین علوم‌ انسانی‌ که علاقه‌مندی‌ خود را جهت‌ شرکت‌ در تیم‌ هنر و همچنین همچنین‌ تیم‌ زبان‌های‌ خارجی‌ با علامتگذاری‌ در ردیفهای‌ ۴۳ و همچنین ۴۴ تقاضانامه‌ مشخص‌ نموده اند، سه‌ کارت‌ شرکت در آزمون (یک‌ کارت‌ مرتبط‌ به‌ تیم‌ آزمایشی‌ اصلی‌ علوم‌ ریاضی‌ و همچنین فنی یا علوم‌ تجربی‌ و همچنین یا علوم‌ انسانی‌ و همچنین دو کارت‌ دیگر به‌ ترتیب‌ جهت‌ تیم‌ هنر و همچنین زبانهای‌ خارجی‌) صادر شده‌ می باشد‌. آن‌ قبیل‌ از داوطلبان‌ بایستی و حتما پرینت هر سه‌ کارت‌ شرکت در آزمون را از طریق پایگاه اطلاع رسانی نهاد سنجش آموزش کشور گرفتن‌ دارند.

 

* در صورت وجود مغایرت در کارت، چگونه رفع نقص کنیم؟

محل رفع نقص کارت شرکت در ‌آزمون تمام داوطلبان تیم‌های آزمایشی علوم ریاضی و همچنین فنی‌، علوم انسانی‌، علوم‌ تجربی‌، هنر و همچنین زبان‌های ‌خارجی‌ بر مبنای‌ شهرستان‌ محل‌ اقامت فعلی‌ آنان‌ که‌ در بند ۲۶ تقاضانامه‌ ثبت‌ نام‌، مشخص‌نموده اند به‌ شرح‌ جدول شماره‌ ۱ و همچنین نشانی محل رفع نقص به شرح جدول شماره ۲ اطلاعیه نشر یافته شده شده در وبسایت و مرکز خبرهای جدید نهاد سنجش به نشانی اینترنتی www.sanjesh.org می باشد.

 

* زمان نمایش آزمون‌ تیم‌های متنوع و گوناگون و مختلف و همچنین چگونگی شرکت در آزمون

آزمون عمومی و همچنین اختصاصی داوطلبان تیم‌های آزمایشی علوم ریاضی و همچنین فنی و همچنین علوم انسانی در صبح پنج شنبه ۲۱ خردادماه ، داوطلبان تیم آزمایشی هنر در بعدازظهر پنج شنبه ۲۱ خردادماه ، داوطلبان تیم آزمایشی علوم تجربی در صبح جمعه ۲۲ خردادماه ، داوطلبان تیم آزمایشی زبان‌های خارجی در بعدازظهر جمعه ۲۲ خردادماه در ۳۶۵ شهرستان و همچنین قسمت و بخش متنوع و گوناگون و مختلف کشور برگزار می‌می شود.

در حوزه‌های امتحانی نیز صبح‌ها رأس‌ ساعت‌ ۷ صبح و همچنین بعداز ظهرها راس ساعت ۱۴:۳۰ بسته خواهد شد و همچنین شروع فرآیند نمایش آزمون صبح‌ها راس‌ ساعت‌ ۷:۳۰ و همچنین بعدازظهرها راس ساعت ۱۵ آغاز می‌می شود لذا از وارد شدن داوطلبان بعد از بسته شدن درِ حوزه های امتحانی به حوزه امتحانی ممانعت می‌می شود.
هر داوطلب جهت حضور در جلسه آزمون همچنین و علاوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون تیم آزمایشی مرتبط‌، مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری می باشد اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه عکسدار، چند مداد سیاه نرم پررنگ، مدادتراش، مداد پاکن و همچنین یک سنجاق و همچنین یا سوزن به همراه داشته‌ باشد.
داوطلبان بایستی و حتما از آوردن وسایل اضافی شامل کیف دستی ، ساک دستی،هرگونه دستگاه ارتباطی(از قبیل پیجر، تلفن همراه، تبلت، قلم نوری و همچنین….)، جزوه، کتاب، ماشین حساب، هرگونه نت و همچنین یادداشت و همچنین نظایر آن هم و همچنین همچنین وسایل فردی یا شخصی به جلسه آزمون اکیداً خودداری کنند.

بدیهی می باشد که به همراه داشتن هر کدام از وسایل مندرج در آن بند به عنوان تقلب و همچنین تخلف تلقی و همچنین با داوطلبان ذیربط براساس قانون رسیدگی به تخلفات و همچنین جرایم در آزمون‌های سراسری که بخشی از آن هم در بند «هـ» آمده می باشد، رفتار خواهد شد.
درصورت همراه داشتن وسایل ذکر شده و همچنین تحویل آنها به هنگام وارد شدن به محل حوزه در صورت مفقود شدن وسایل، حوزه نمایش هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن هم نخواهد داشت.

 

* داوطلبان شرایط خاص

داوطلبان شامل دیپلم کامل بهیاری و همچنین آن هم دسته از بهیاران شاغل که در آزمون سراسری سال شمسی ۱۳۹۴ در تیم آزمایشی علوم تجربی ثبت نام نموده‌اند همچنین و علاوه بر پاسخگویی به دروس عمومی و همچنین اختصاصی تیم آزمایشی مرتبط، بایستی به دروس اختصاصی بهیاری نیز که در دفترچه شماره ۳ درج گردیده، پاسخ دهند. جهت آن قبیل داوطلبان بر روی کارت شرکت در آزمون در قسمت بهیاری، کلمه «بلی» مشخص شده می باشد.

به‌ داوطلبان‌ نظام‌ جدید آموزش‌ متوسطه‌ تیم‌ آزمایشی‌ علوم‌ انسانی‌ که شامل دیپلم علوم و همچنین معارف اسلامی و همچنین عنوان‌ گواهینامه‌ دوره‌ پیش‌ دانشگاهی‌ نظام جدید آنان‌ علوم‌ و همچنین معارف‌ اسلامی‌ (کد ۱۸) می باشد و همچنین با توجه‌ به‌ ضوابط‌، مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری‌ می باشد‌ همچنین و علاوه‌ بر دروس‌ اختصاصی‌ تیم‌ مذکــور، درس ‌اصول، عقاید و همچنین فقه‌ را نیز امتحان‌ دهند توصیه‌ می‌می شود که‌ به‌ مندرجات‌ دفترچه‌ راهنما که‌ به همراه‌ کارت‌ شرکت در آزمون از طریق پایگاه اطلاع رسانی نهاد سنجش آموزش کشور قابل گرفتن‌ و همچنین پرینت می باشد، توجه‌ کنند.

اوضاع‌ چنین‌ داوطلبانی‌ که‌ با توجه‌ به‌ ضوابط‌ (از لحاظ‌ نوع‌ گواهینامه‌ دیپلم و همچنین دوره‌ پیش‌ دانشگاهی‌)، مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری ‌می باشد‌ درس‌ اصول‌، عقاید و همچنین فقه‌ را امتحان‌ دهند دقیقاً در دفترچه‌ راهنمای‌ شرکت‌ در آزمون‌ مشخص‌ شده‌ می باشد‌.
۱۰ ـ جهت‌ آن هم‌ دسته‌ از داوطلبانی‌ که‌ یکی‌ از بندهای‌ ۱یا ۲ یا ۳ یا ۴ و همچنین یا ۵ ردیف‌ ۲۰ (بند معلولیت) تقاضانامه‌ ثبت‌ نام‌ را علامتگذاری‌ کرده و همچنین مدرک‌ مورد اثبات و یا تایید از نهاد بهزیستی را نیز در زمان ثبت نام جهت نهاد سنجش ارسال نموده اند در مقابل‌ عنوان‌ معلولیت‌ در کارت‌ شرکت در آزمون، نوع‌ معلولیت‌ درج‌ شده‌ می باشد‌. چنانچه‌ داوطلبی‌ یکی‌ از بندهای‌ مذکور را علامتگذاری‌ و همچنین مدرک ‌مورد اثبات و یا تایید را نیز ارسال کرده ولی‌ در کارت‌ شرکت در آزمون او همچنین عنوان معلولیت مشخص‌ نشده‌، مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری‌ می باشد‌ با به همراه داشتن گواهی معلولیت مراتب‌ را سریعاً به‌ نماینده ‌نهاد‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور مستقر در باجه رفع‌ نقص‌ براساس جدول شماره۲ اطلاع‌ دهد تا قبل‌ از نمایش‌ آزمون‌ اوضاع‌ او همچنین‌ مشخص‌ می شود.
از آنجا که‌ براساس‌ ضوابط‌ آزمون‌ سراسری‌ سال شمسی ۱۳۹۴ منحصراً آن هم‌ دسته‌ از داوطلبان‌ نظام‌ جدید آموزش‌ متوسطه‌ که‌ شامل مدرک‌ پیش‌ دانشگاهی‌ بوده‌ و همچنین یا دانش‌ آموز دوره‌ پیش‌ دانشگاهی‌ خواهند بود، مجاز به‌ ثبت‌ نام‌ و همچنین شرکت‌ در آزمون‌ سراسری ‌بوده‌اند، بنابراین‌ آن هم‌ دسته‌ از داوطلبان‌ نظام‌ جدید آموزش‌ متوسطه‌ که‌ به‌ دوره‌ پیش‌ دانشگاهی‌ راه‌ نیافته‌اند، مجاز به‌ شرکت‌ در آزمون‌ سراسری‌ سال شمسی ۱۳۹۴ نیستند و همچنین بدیهی‌ می باشد‌ در صورت‌ شرکت‌ در آزمون‌ از گزینش‌ نهایی‌ حذف‌ خواهند شد.

 

 * دفترچه‌های سوال تیم‌های آزمایشی پنج‌گانه و همچنین فردی یا شخصی‌سازی آنها

در آزمون سراسری سال شمسی ۱۳۹۴ به هر داوطلب در تمام تیم‌های آزمایشی یک پاسخنامه و همچنین ۲ دفترچه سوال (آزمون عمومی«دفترچه شماره ۱» و همچنین آزمون اختصاصی «دفترچه شماره ۲») داده می‌می شود. داوطلبان شامل دیپلم بهیاری یا شاغل بهیار در تیم آزمایشی علوم تجربی و همچنین داوطلبان شامل مدرک دیپلم و همچنین پیش‌دانشگاهی علوم و همچنین معارف اسلامی در تیم آزمایشی علوم انسانی همچنین و علاوه بر پاسخگویی به سوالات دفترچه‌های عمومی(دفترچه شماره ۱) و همچنین اختصاصی (دفترچه شماره ۲) می‌بایست به سوالات دفترچه اختصاصی شماره ۳ نیز پاسخ دهند. داوطلبان در تمام تیم‌های آزمایشی می‌بایست پاسخ سوالات دفترچه‌های عمومی و همچنین اختصاصی را در آن هم یک برگ پاسخنامه تحویل شده علامتگذاری کنند.

 

* پاسخگویی به تمام سوالات داوطلبان در مورد کنکور سراسری

واحد پاسخگویی‌ غیرحضوری‌ آزمون‌ سراسری‌ سال شمسی ۱۳۹۴ جهت‌ تمام داوطلبان‌ همه‌ روزه‌ به غیر از ایام تعطیل ودر وقت اداری آماده‌ پاسخگویی‌ به‌ سوالات‌ می‌است و خواهد بود.لذا داوطلبان‌ درصورت‌ مستلزم و نیاز می‌توانند با شماره‌ تلفنهای‌
۹۹ـ ۸۸۹۲۳۵۹۵-۰۲۱ به‌ روش مستقیم‌ (واحد پاسخگویی‌ غیرحضوری‌آزمون‌ سراسری‌ سال شمسی‌ ۱۳۹۴ با روابط‌ عمومی‌ نهاد‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور) تماس‌ یا با قسمت و بخش پاسخگویی اینترنتی نهاد سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org در میان بگذارند.

 

http://pnuna.com/1394/03/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1.html
برترین خبرهای جدید دانشگاه پیام نور : پاسخ تمام سوالات کنکوری‌ها پیرامون آزمون سراسری سال شمسی ۹۴

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

آغاز ۱۳ طرح تبادل علمی با ترکیه/ همکاری علمی با ایتالیا و همچنین آلمان

آغاز ۱۳ طرح تبادل علمی با ترکیه/ همکاری علمی با ایتالیا و همچنین آلمان …

سوپروب close
خرید بک لینک