خانه / اخبار آزمون ها / آزمون دكتراي تخصصي / پذیرش دانشجو در شعبات "دانشگاه عدالت" غیرقانونی است

پذیرش دانشجو در شعبات "دانشگاه عدالت" غیرقانونی است

پذیرش دانشجو در شعبات "دانشگاه عدالت" غیرقانونی می باشد

شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم پذیرش دانشجو در پژوهشگاه شاخص پژوه را غیر قوانین و قانونی و همچنین با مشخص کردن سقف تعداد دانشجویان در مقاطع متنوع و گوناگون و مختلف تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین ساخته یا ایجاد یک مرکز آموزش عالی الکترونیک آن دانشگاه در تهران ، ارتقای سه آموزشکده فنی حرفه ای به دانشکده ، تاسیس ۸ رشته تحصیلی جدید در دانشگاه علوم انتظامی امین، موافقت کرده و همچنین پذیرش دانشجو در شعبات دانشگاه غیردولتی عدالت را غیرقانونی اعلام کرد.

به به گفته سرویس دانشگاهی ایسنا، آن شورا تصویب کرد که پذیرش دانشجو در پژوهشگاه مهندسی بحران های طبیعی شاخص پژوه(خصوصی) متوقف شده و همچنین نسبت به انتقال آن هم پژوهشگاه به خارج از دانشگاه اصفهان در چارچوب ضوابط و همچنین مقررات در اسرع وقت اقدام می شود و همچنین کمیته ای متشکل از نمایندگان حوزه های نهاد مسائل دانشجویان،معاونت پژوهش و همچنین فناوری، نهاد سنجش آموزش کشور و همچنین مرکز نظارت و همچنین ارزیابی آموزش عالی تحت نظر معاونت آموزشی تشکیل و همچنین نسبت به مشخص کردن تکلیف دانشجویان مورد اثبات و یا تایید نهاد سنجش آموزش کشور در آن هم پژوهشگاه اقدام مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری به عمل آید. همچنین با توجه به معظلات و مسائل و مشکلات متعدد مطروحه در به گفته مرکز نظارت و همچنین ارزیابی آموزش عالی موضوع توقف کلیه فعالیت های آموزشی و همچنین پژوهشی و همچنین انحلال آن هم پژوهشگاه در چارچوب ضوابط و همچنین مقررات بررسی کردن و همچنین مورد اراده و تصمیم راسخ گیری قرار گیرد.

همچنین، آن شورا براساس ماده ۱۷ اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی با ظرفیت پذیرش دانشجو درآن دانشگاه در هر کد رشته محل در مقطع کارشناسی حداکثر ۶۰ فرد یا شخص ، در هر کد رشته محل در مقطع کارشناسی ارشد حداکثر ۲۰ فرد یا شخص و همچنین در هرکد رشته محل در مقطع دکتری تخصصی حداکثر ۷ فرد یا شخص جهت سال شمسی تحصیلی ۹۵-۹۴ موافقت به عمل آورد.

بر اساس آن به گفته ،شورای گسترش آموزش عالی تصویب کرد کلیه کد رشته هایی که نتوانسته اند مجوز مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری را از شورای گسترش آموزش عالی اخذ نمایند، می بایست از دفترچه آزمون پذیرش دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی در سال شمسی ۹۵-۹۴ حذف شوند و همچنین با توجه به آنکه مأموریت کمیته ۵ نفره رسیدگی به پرونده های فاقد مجوز دانشگاه آزاد اسلامی تا پایان اردیبهشت ۹۴ بوده می باشدبا توجه به اتمام دوره مأموریت، وظیفه آن کمیته پایان یافته تلقی می می شود.لذا از آن پس پرونده های جدید گرفتن شده از طریق سامانه دفتر گسترش آموزش عالی طبق روال سایر دانشگاه ها توسط تیم های تخصصی شورا مورد بررسی کردن و همچنین اراده و تصمیم راسخ گیری قرار خواهد گرفت.

براساس تصویب آن شورا ، از آن پس هرگونه ساخته یا ایجاد رشته محل جدید و همچنین پذیرش دانشجو در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی، برابر ضوابط و همچنین مصوبات شورای گسترش آموزش عالی و همچنین بعد از تأیید آن شورا اعلام و همچنین اجرا گردد و همچنین هرگونه جذب و همچنین پذیرش دانشجو در رشته های غیرمصوب، غیرقانونی می باشد و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی موظف می باشد براساس ماده ۳ اساسنامه اصلاحی آن هم دانشگاه تصویب شده و مصوب قانون ۶۸۲ جلسه مورخ ۲۶ بهمن ماه ۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی، کلیه تصمیمات موضوع آن بند را به شورای گسترش آموزش عالی اعلام نمایند.

شورای گسترش آموزش عالی با تأسیس واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی مستقر در شهرستان تهران موافقت قطعی نمود و همچنین تصویب کرد پذیرش دانشجو به شیوه الکترونیکی(مجازی)در دانشگاه آزاد اسلامی طبق ضوابط و همچنین مقررات و همچنین منحصراً در واحد مزبور امکان پذیر می باشد و همچنین مجوز پذیرش دانشجو در هر رشته بایستی و حتما بطور جداگانه از شورای گسترش آموزش عالی اخذ می شود.

شورای گسترش آموزش عالی باتوجه به عدم اخذ مجوز ساخته یا ایجاد شعبه توسط دانشگاه غیردولتی عدالت از آن شورا، تأسیس شعبه در دبی، پردیس بین المللی جنوب، واحد خواهران و همچنین سایر شعبات توسط آن دانشگاه و همچنین هرگونه پذیرش دانشجو در شعب فاقد مجوز (اعم از رشته های تصویب شده و مصوب قانون شورای گسترش آموزش عالی) را فاقد وجاهت قوانین و قانونی اعلام و همچنین مسئولیت آن هم را به عهده مسئولان آن هم دانشگاه دانست.

همچنین آن شورا باپذیرش دانشجو در ۴ رشته مقطع کارشناسی ارشد تصویب شده و مصوب قانون شورای گسترش آموزش عالی شامل علوم اقتصادی،حقوق جزا و همچنین جرم و جنایت شناسی ، حقوق خصوصی و همچنین-الهیات و همچنین معارف اسلامی -فقه و همچنین مبانی حقوق اسلامی، مجموعاً۸۰ فرد یا شخص از طریق آزمون نهاد سنجش آموزش کشور و همچنین آزمون اختصاصی جمعاً حداکثر ۲۰ فرد یا شخص در هر کد رشته و همچنین در مقطع دکتری در ۴ رشته علوم اقتصادی،حقوق جزا و همچنین جرم و جنایت شناسی ،حقوق خصوصی، و همچنین الهیات و همچنین معارف- فقه و همچنین مبانی حقوق اسلامی مجموعاً ۲۸نفراز طریق آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی و همچنین آزمون اختصاصی؛ جمعاً حداکثر ۷نفر در هرکد رشته صرفاً جهت واحد تهران دانشگاه دانشگاه غیردولتی عدالت موافقت کرد و همچنین تاکید نمود داوطلبان آزمون اختصاصی آن هم دانشگاه منحصر به طلاب حوزه های علمیه می باشد.

بر اساس آن به گفته ،شورای گسترش آموزش عالی با ساخته یا ایجاد رشته های پیشگیری از جرم و جنایت ،علوم و همچنین فنون مرزبانی ،علوم امنیت و همچنین اطلاعات انتظامی ،مبارزه با مواد اعتیاد آور و مخدر ،عملیات ویژه انتظامی ،مدیریت عملیات راهور ،کشف جرایم و همچنین حفاظت اطلاعات در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه علوم انتظامی امین موافقت قطعی به عمل آورد.

به به گفته روابط عمومی وزارت علوم ، آن شورا با توجه به به گفته مرکز نظارت و همچنین ارزیابی آموزش عالی با ارتقای آموزشکده فنی و همچنین حرفه ای پسران جوان شماره یک مشهد (شهید محمد منتظری)به دانشکده فنی و همچنین حرفه ای پسران جوان شماره یک مشهد(شهید محمد منتظری) ، آموزشکده فنی و همچنین حرفه ای پسران جوان شماره یک ارومیه(شهید قاضی طباطبایی)به دانشکده فنی و همچنین حرفه ای پسران جوان شماره یک ارومیه(شهید قاضی طباطبایی)و همچنین آموزشکده فنی و همچنین حرفه ای پسران جوان شماره یک کرمان (شهید چمران)به دانشکده فنی و همچنین حرفه ای پسران جوان شماره یک کرمان(شهید چمران) موافقت کرد.

انتهای پیام

http://www.phdl.net/phd-test-news-site/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-10546
برترین خبرهای در مورد آزمون دکتری : پذیرش دانشجو در شعبات "دانشگاه عدالت" غیرقانونی می باشد

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

اعلام زمان و همچنین محل مصاحبه ۱۴۳ رشته آزمون دکتری آزاد

اعلام زمان و همچنین محل مصاحبه ۱۴۳ رشته آزمون دکتری آزاد ریاست مرکز سنجش و …

سوپروب close
خرید بک لینک