آغاز مهلت حذف و همچنین اضافه نیمسال دوم ۹۹-۹۸ پیام نور

آغاز مهلت حذف و همچنین اضافه نیمسال دوم ۹۹-۹۸ پیام نور آبه نقل از پیام نورنا (PNUNA.COM) : حذف و همچنین اضافه نیمسال دوم ۹۹-۹۸ دانشگاه پیام نور از تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۹۸ آغاز شده می باشد و همچنین تا تاریخ ۷ اسفند ماه ۹۸ ادامه خواهد داشت. هر دانشجو …

توضیحات بیشتر »

زمان حذف و همچنین اضافه نیمسال دوم ۹۹-۹۸ پیام نور / فرصت مجدد جهت انتخاب واحد

زمان حذف و همچنین اضافه نیمسال دوم ۹۹-۹۸ پیام نور / فرصت مجدد جهت انتخاب واحد به به گفته پیام نورنا (PNUNA.COM) : براساس تقویم آموزشی نیمسال دوم سال شمسی تحصیلی ۹۹-۹۸ دانشگاه پیام نور (+اینجا) تاریخ شروع حذف و همچنین اضافه نیمسال دوم از ۲۶ بهمن ۹۸ آغاز خواهد …

توضیحات بیشتر »